Zavřít reklamu

produkt

Produkt je cokoli, co je vyrobeno nebo poskytováno jako odpověď na potřeby a požadavky trhu. To může být fyzický produkt, jako je například mobilní telefon nebo počítač, nebo nemateriální produkt, jako je služba, jako je například streamování videa nebo poskytování hostingových služeb. Produkt může být také kombinací fyzického produktu a služby, jako je například chytrý telefon s předplaceným plánem dat. Cílem produktu je uspokojit potřeby a požadavky zákazníků a získat zisk pro svého výrobce nebo poskytovatele. Produkt se vyvíjí a inovuje, aby uspokojil rostoucí potřeby a požadavky trhu a zlepšil svou konkurenceschopnost.

.