Zavřít reklamu

GPS

GPS je zkratka pro Global Positioning System, tedy globální navigační systém, který umožňuje určit polohu a sledovat pohyb objektů na zemi, ve vzduchu a na vodě. Systém GPS se skládá z několika desítek satelitů obíhajících Zemi, které vysílají signály, jež jsou zachycovány a zpracovávány přijímači GPS na povrchu Země. Přijímače GPS zpracovávají signály z více než 30 satelitů, aby určily přesnou polohu, rychlost a směr pohybu. Tyto údaje mohou být použity k navigaci vozidel, letadel, lodí a k získání přesného umístění na zemi v různých aplikacích, jako jsou mapy, turistické aplikace, navigační zařízení a mnoho dalších. GPS se stala velmi užitečnou a rozšířenou technologií, která se používá v mnoha odvětvích, včetně armády, dopravy, turistiky, průmyslu a mnoha dalších.

.