Zavřít reklamu

Pro mnohé z nás nahradil náš multitaskingový iPhone mnoho dalších nástrojů a pomůcek, včetně fotoaparátů, kalkulaček, svítilen, poznámkových bloků, jednotek GPS a dokonce i kompasů. Je tu ještě jedna věc, kterou váš iPhone může nahradit – lupa.

Pomocí aplikace Lupa můžete svůj iPhone nebo iPad proměnit v lupu, takže si můžete přiblížit předměty nebo text v záběru fotoaparátu vašeho iPhonuj. Operační systém iOS se ale u Lupy neomezuje jen na pouhé zvětšení obsahu. Aplikace umožňuje zvýšit úroveň zvětšení a zapnout svítilnu, aby se objekty a text lépe zobrazovaly. Můžete také upravit jas a kontrast obrazu a použít barevné filtry. Navíc je tu možnost „zmrazit“ jeden nebo více snímků a prohlédnout si je.

K aplikaci Lupa se nejlépe dostanete přes Ovládací centrum vašeho iPhonu. Chcete-li přidat Lupu do Ovládacího centra, spusťte na iPhonu Nastavení -> Ovládací prvky, a ze seznamu prvků, které jsou k dispozici, vyberte Lupu.

Nyní, když máte v Ovládacím centru iPhonu nastavenou aplikaci Lupa, kdykoli ji budete chtít použít, jednoduše přejeďte prstem po pravé straně obrazovky iPhonu dolů a klepněte na ikonu zástupce Lupa. Tím se aplikace spustí a vy se můžete pustit do dalších akcí.

Na panelu ve spodní části displeje najdete nástroje pro přiblížení a oddálení, úpravu jasu, aplikování filtrů, a můžete zde také přepínat mezi předním a zadním fotoaparátem vašeho iPhonu. Pokud chcete zvětšený objekt uložit jako obrázek, klepněte na tlačítko spouště.

Výchozí nastavení ovládacích prvků aplikace Lupa bude pro většinu majitelů iPhonů více než dostačující, nicméně je možné si jejich zobrazení na obrazovce přizpůsobit. Chcete-li tak učinit, klepněte v aplikaci Lupa na ikonu ve tvaru ozubeného kola v levém dolním rohu obrazovky.

Dnes nejčtenější

.