Zavřít reklamu

Není pochyb o tom, že Applu skutečně záleží na zdraví svých uživatelů. Důkazem budiž Apple Watch, které mohou například člověka upozornit na potřebu vyhledat lékaře na základě jimi shromážděných dat. Apple má ale zřejmě v úmyslu pamatovat i na možné vnější vlivy, které by nějakým způsobem mohly poškodit zdraví člověka.

Americkým patentovým úřadem byla zveřejněna patentová přihláška, která, byť poměrně zmateně, hovoří o zařízení, které by bylo schopné detekovat toxické plyny, jenž nejsou vidět a nevyznačují se ani zápachem – například oxid uhelnatý. V textu přihlášky Apple počítá s přidáním takového zařízení převážně do chytrých domácností, ale také do iPhonů nebo Apple Watch. Ačkoli není takové zařízení ničím novým, Apple má v úmyslu jej obohatit senzory, které i časem zachovají patřičnou přesnost měření. Mělo by se jednat o senzory na bázi oxidu kovu, což je dle Applu jedna z budoucích slibných technologií, která by časem mohla být implementována do všemožných spotřebních zařízení díky velikosti, nízké spotřebě, výrobním procesem a jednoduché architektuře.

Řešení takového senzoru by mělo být vyhotoveno na bázi křemíku s elektrodami nanesenými na substrátu vrstvou detekující plyny, které by pokrývaly elektrody. Dále absorpční vrstvou, která by filtrovala jednotlivé složky plynu. Právě ta by umožnila do senzoru průchod toxickému plynu, který by byl následně detekován. Počítá se také s tím, že senzor bude schopen detekovat více plynů zároveň.

Vzhledem k tomu, že se počítá s umístěním takových senzorů do iPhonů nebo Apple Watch, se bude jednat o vskutku malé zařízení. V budoucnu se tedy plánuje, že by jich v domácnosti mohlo být několik. V případě nebezpečí by ihned informovaly majitele domu. Je však třeba i zde pamatovat, že se jedná o patent, kterých Apple registruje značné množství. V tuto chvíli tedy není jasné, zda se vůbec někdy takovou technologii Apple vyrobí.

 

 

Dnes nejčtenější

Další články