Zavřít reklamu

cloud

Cloud computing je model poskytování informačních technologií (IT), kde data, aplikace a služby jsou uloženy a spravovány na vzdálených serverech, které jsou přístupné přes internet. Uživatelé mohou tuto infrastrukturu používat na přístup k svým datům a aplikacím, aniž by museli instalovat a spravovat hardwarové zařízení a software na svých počítačích. Cloud computing umožňuje uživatelům snadno sdílet a spolupracovat na svých datech a aplikacích s ostatními lidmi na jakémkoli místě na světě. Také umožňuje společnostem úsporu nákladů na hardwarové a softwareové vybavení, protože nemusí investovat do vlastních serverů a systémů IT. Existuje několik různých typů cloudu, jako je například veřejný cloud, soukromý cloud a hybridní cloud. Každý typ má své výhody a nevýhody a je vhodný pro různé typy aplikací a potřeb. Cloud computing se stává stále populárnějším způsobem poskytování IT služeb a používá se v mnoha odvětvích, jako je například zdravotnictví, finančnictví, vzdělávání a další.

.