Zavřít reklamu

S řadou různých Apple produktů je již nějakou dobu neodmyslitelně spjatá také platforma HomeKit a nativní aplikace Domácnost. To, co mohlo zpočátku možná vypadat mírně rozpačitě, se postupně vyvinulo v propracovaný a fungující systém pro správu chytré domácnosti, s nímž nabízí kompatibilitu čím dál více zařízení třetích stran. Pojďme se v dnešním článku podívat na HomeKit o něco podrobněji.

Společnost Apple vyvinula platformu HomeKit především proto, aby uživatelům usnadnila správu úkonů v rámci chytré domácnosti. Správa příslušenství probíhala díky protokolu HomeKit Accessory (HAP), HomeKit pracoval jak s Wi-Fi, tak i s Bluetooth protokolem. HomeKit není jen samotná aplikace Domácnost – jedná se o komplexní framework, propojující jednotlivé prvky chytré domácnosti, kterým pak propůjčuje nové možnosti. K ovládání lze použít iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, HomePod nebo třeba Apple TV.

Scény a automatizace

Jednou z funkcí HomeKitu jsou takzvané scény. Velmi zjednodušeně by se dalo říci, že v rámci scény proběhne za určitých okolností u více zařízení několik přesně daných funkcí. Například při aktivaci scény Dobrou noc může dojít ke zhasnutí světel a vypnutí topení. Tvorba scén probíhá v nativní aplikaci Domácnost a je relativně jednoduchá, respektive je jednoduché si osvojit postup tvorby scén. Dalším způsobem ovládání chytré domácnosti mohou být automatizace, kdy příslušenství reaguje na změny domácnosti – jako příklad může posloužit automatizace, kdy po vašem opuštění bytu či domu dojde například ke spuštění žaluzií, zapnutí alarmu a bezpečnostní kamery nebo vypnutí některých zařízení. Zatímco scény jako takové musíte aktivovat ručně, k automatizacím dochází na základě předem daných podnětů. Jednotlivé scény ale můžete zahrnout také do automatizací.

Aplikace Domácnost

Platforma HomeKit byla oficiálně spuštěna v září roku 2014, o dva roky později pak Apple představil novou nativní aplikaci s názvem Domácnost. S postupem let nabízela Domácnost čím dál více funkcí, a měnil se také její vzhled. V současné verzi aplikace Domácnost například najdete na domovské obrazovce upozornění, která vyžadují vaši pozornost (nereagující zařízení), můžete zde aktivovat i vytvářet scény, měnit aktuální nastavení příslušenství a spravovat celou domácnost. Zejména začátečníci jistě uvítají funkci Objevování, ke které se dostanete po klepnutí na ikonku hvězdičky v pravém dolním rohu – zde najdete různé tipy a triky spolu s odkazy na e-shop Applu, kde můžete zakoupit příslušné vybavení pro vaši chytrou domácnost. Pro přidání příslušenství, scény, automatizace, nového uživatele nebo nové domácnosti jednoduše klepnete na ikonku “+” v levém horním rohu – aplikace vás pak potřebnými kroky provede sama podle toho, co se právě chystáte přidat. Klepnutím na dlaždici se scénou danou scénu aktivujete, dlouhým stiskem otevřete menu s dalšími možnostmi. Jednoduchým klepnutím na dlaždici příslušenství dané zařízení zapnete nebo naopak vypnete, dlouhým stiskem aktivujete menu s dalšími podrobnostmi v závislosti na druhu příslušenství.

Ovládání

Jak jsme již zmínili, k ovládání prvků chytré domácnosti můžete použít řadu zařízení od Applu, s Domácností si rozumí také hlasová asistentka Siri. Pokud sdílíte jednu domácnost s více osobami, které nemají možnost ovládat příslušenství ze svých vlastních zařízení, můžete jako domácí centrum nastavit svůj iPad, Apple TV nebo HomePod mini. Pro nastavení HomePodu, HomePodu mini nebo Apple TV jako ovládacího centra nemusíte podnikat žádné zvláštní kroky – k aktivaci dojde automaticky, jen je zapotřebí, aby dané zařízení bylo přihlášené pod stejným Apple ID, pod jakým jste v aplikaci Domácnost nastavili HomeKit doplňky. Jako domácí centrum můžete nastavit také váš iPad. Stačí na něm spustit Nastavení, klepnout na panel s vaším jménem a poté na iCloud. Zajeďte až dolů a ujistěte se, že máte aktivovanou položku Domácnost. Poté klepněte na Nastavení -> Domácnost a aktivujte možnost Používat iPad jako domácí centrum. Abyste mohli iPad používat jako domácí centrum, musí zůstat doma, zapnutý, nabitý, a musí být připojený k domácí síti Wi-Fi.

Zajímá vás chytrá domácnost podrobněji? Na stránkách LsA se tomuto tématu věnujeme pravidelně:

Související články

Dnes nejčtenější

.