Zavřít reklamu

Symbolům v horní části displeje iPhonu obvykle příliš pozornosti nevěnujeme – obzvlášť pokud vše funguje tak, jak fungovat má. Přesto se ale hodí mít přehled v tom, co která ikonka znamená. V dnešním článku vás provedeme významem všech symbolů, které se mohou ukázat na vašem iPhonu.

Konektivita

Letošní modely iPhonů přinesly kromě jiného také novinku v podobě 5G konektivity. Na iPhonech 12, 12 mini, 12 Pro a 12 Pro Max se ve vybraných oblastech může v horní části displeje zobrazit ikona 5G, která znamená, že je k dispozici síť s vyšší frekvencí. Pokud se v horní části displeje zobrazuje symbole 5G E, znamená to, že je k dispozici síť 5G E, v případě dostupnosti LTE sítě najdete v horní části displeje iPhonu nápis LTE. Dostupnost příslušné sítě značí také ikonky 3G UMTS (GSM), EV-DO (CDMA) a 4G UMTS (GSM). Pokud je k dispozici síť GPRS, najdete v horní části displeje nápis GPRS, v případě dostupnosti sítě EDGE se v horní části displeje zobrazí ikonka písmene E.

Signál, Wi-Fi a VPN

V případě nedostatečného signálu nebo jeho nedostupnosti se zobrazuje text “Žádná služba” – totéž se zobrazuje například tehdy, kdy třeba u operátora dojde k výpadku sítě. Symbol svislých linek v pravém horním rohu displeje značí dostupnost a dílu mobilního signálu, pokud jsou linky rozdělené horizontální mezerou, znamená to dostupnost mobilního signálu pro telefony se dvěma SIM kartami. Napravo od symbolu pro dostupnost mobilního signálu se pak v případě dostupnosti Wi-Fi sítě zobrazuje také příslušná ikonka. V případě, že je váš iPhone přípojený k síti za pomoci VPN, najdete v horní části displeje malý obdélníček s nápisem VPN. Po odpojení od VPN se vám zobrazí přeškrtnutá verze tohoto symbolu.

Polohové služby, přenos dat, režim Letadlo a přesměrování hovorů

Pokud máte na svém iPhonu povolené polohové služby, můžete jejich aktuální používání poznat podle toho, že se v horní části displeje vašeho iPhonu zobrazí ikonka střelky. Pokud je tato ikonka nevyplněná, znamená to, že některá položka může získat informaci o vaší poloze pouze za určitých podmínek. V průběhu používání svého iPhonu jste si jistě také občas všimli ikonky roztočeného kolečka – ta značí, že právě probíhá přenos dat. Pokud se v horní části displeje vašeho iPhonu objevuje ikonka telefonního sluchátka, znamená to, že máte aktivované přesměrování hovorů, ikonka letadla značí zapnutý režim Letadlo, kdy není možné telefonovat ani používat Bluetooth na vašem iPhonu.

Zámek orientace, režim Nerušit a synchronizace s iTunes

V levém horním rohu vašeho iPhonu se může také někdy objevit ikonka zámku – to znamená, že je zapnutý zámek orientace, a nebude docházet k automatickému otáčení obrazovky. Ikonka půlměsíce značí aktivovaný režim Nerušit, při kterém dochází k vypnutí zvuku vyzvánění, notifikací a upozornění, budíky vám ale vyzvánět budou. Ikonku, značící zapnutý budík, najdete na pravé straně horní části displeje vašeho iPhonu. Pokud v horní části displeje svého iPhonu vidíte rotující ikonku kroužku, složeného ze dvou šipek, znamená to, že se váš jablečný smartphone právě synchronizuje s iTunes.

Bezdrátová sluchátka, stav baterie a hotspot

Ikonka sluchátek znamená, že jsou k vašemu iPhonu právě připojená bezdrátová sluchátka, ikonka baterie slouží ke zjištění stavu nabití vašeho iPhonu – žlutá barva této ikonky značí aktivovaný Režim nízké spotřeby, červená barva znamená, že stav baterie vašeho iPhonu klesl pod 20 %. Symbol blesku baterii ukazuje, že váš iPhone je připojený k nabíječce. Svislá ikonka baterie zase ukazuje stav nabití zařízení, které je k vašemu iPhonu připojené přes Bluetooth. Ikonka dvou vzájemně propojených oválů znamená, že je váš iPhone připojený k internetu přes osobní hotspot jiného iOS zařízení, symbol přehrávání v kroužku značí připojení vašeho iPhonu k systému CarPlay.

Zbarvení údaje o čase

Svůj význam mají i barvy v levém horním rohu vašeho iPhonu, kde se ukazuje aktuální čas – modrá barva znamená, že váš iPhone je právě používán jako osobní hotspot, má zapnuté zrcadlení obrazovky, nebo nějaká aplikace aktivně využívá jeho polohové údaje. Zelená barva značí aktuálně probíhající hovor, červená znamená, že váš iPhone zrovna v danou chvíli nahrává zvuk nebo obrazovku.

Související články

Dnes nejčtenější

.