Zavřít reklamu

Klávesové zkratky jsou velmi užitečná pomůcka, kterou mohou napříč systémem macOS uživatelé využívat pro větší pohodlí, rychlost nebo efektivitu práce. Své specifické klávesové zkratky mají i jednotlivé nativní aplikace od Applu. V dnešním článku se podíváme podrobněji na přehled zkratek, které můžete použít při práci v aplikaci Keynote na Macu.

Obecné zkratky

 • Zahájení diktování – dvojitý stisk Fn
 • Otevření výběru motivů – Cmd + N
 • Otevření výběru motivů a zobrazení místní nabídky Jazyk – Alt (Option) + Cmd + N
 • Zavření okna Výběr motivu – Esc
 • Otevření stávající prezentace – Cmd + O
 • Uložení prezentace – Cmd + S
 • Uložení jako – Alt (Option) + Shift + Cmd + S
 • Duplikování prezentace – Shift + Cmd + S
 • Vytištění prezentace – Cmd + P
 • Otevření uživatelské příručky pro Keynote – Shift + Cmd + ?
 • Zavření okna – Cmd + W
 • Zavření všech oken – Alt (Option) + Cmd + W
 • Minimalizace okna – Cmd + M
 • Minimalizování všech oken – Alt (Option) + Cmd + M
 • Přechod full screen zobrazení – Ctrl + Cmd + F
 • Zvětšení zobrazení – Cmd + >
 • Zmenšení zobrazení – Cmd + <
 • Zobrazení okna Předvolby – Cmd + ,
 • Přiblížit výběr – Shifdt + Cmd + 0
 • Změna měřítka podle obsahu v okně (včetně objektů na rozšířeném plátně) – Alt (Option) + Shift + Cmd + 0
 • Změna velikosti snímku podle okna – Alt (Option) + Cmd + 0
 • Návrat k původní velikosti – Cmd + 0
 • Zobrazení a skrytí řádku panelů – Shift + Cmd + T
 • Zobrazení pravítek prezentace – Cmd + R
 • Výběr souboru pro vložení – Shift + Cmd + V
 • Zobrazení okna Barvy – Shift + Cmd + C
 • Skrytí nebo zobrazení nástrojového panelu – Alt (Option) + Cmd + T
 • Přeuspořádání položky na nástrojovém panelu – Přidržet Cmd při přetažení
 • Odstranění položky z nástrojového panelu – Cmd + přetažení z nástrojového panelu
 • Zobrazení nebo skrytí bočních panelů inspektorů – Alt (Option) + Cmd + I
 • Skrytí a zobrazení seznamu objektů – Shift + Cmd + L
 • Výběr všech typů objektů v nabídce filtru seznamu objektů – Cmd + A
 • Zrušení výběru všech typů objektů v nabídce filtru seznamu objektů – Shift + Cmd + A
 • Otevření následující karty na bočním panelu – Ctrl + `
 • Otevření předchozí karty na bočním panelu – Shiftr + Ctrl + `
 • Otevření nebo opuštění zobrazení Upravit vzorové snímky – Shift + Cmd + E
 • Přidání nového vzorového snímku (v zobrazení Upravit vzorové snímky) – Shift + Cmd + N
 • Skrytí Keynote – Cmd + H
 • Skrytí ostatních oken – Alt (Option) + Cmd + H
 • Vrácení poslední akce zpět – Cmd + Z
 • Obnovení poslední akce – Shift + Cmd + Z
 • Ukončení Keynote – Cmd + Q
 • Ukončení Keynote a zachování otevřených oken – Alt (Option) + Cmd + Q

Zkratky pro navigaci v prezentaci

 • Přesun o jeden znak doleva – šipka doleva
 • Přesun o jeden znak doprava – šipka doprava
 • Přesun o jeden řádek výše – šipka nahoru
 • Přesun o jeden řádek níže – šipka dolů
 • Přesun o jeden znak zpět – Cmd + B
 • Přesun o jeden znak dopředu – Cmd + F
 • Přesun na začátek aktuálního nebo předchozího slova – Alt (Option) + šipka doleva, případně Ctrl + Alt (Option) + B
 • Přesun na konec aktuálního nebo následujícího slova – Alt (Option) + šipka doprava, případně Ctrl + Alt (Option) + F
 • Přesun na začátek aktuální textové oblasti – Cmd + šipka nahoru
 • Přesun na konec aktuální textové oblasti – Cmd + šipka dolů
 • Přesun na začátek aktuálního řádku – Cmd + šipka doleva
 • Přesun na konec aktuálního řádku – Cmd + šipka doprava
 • Přesun na začátek aktuálního odstavce – Alt (Option) + šipka nahoru
 • Přesun na konec aktuálního odstavce – Alt (Option) + šipka dolů
 • Hledání vybrané položky v prezentaci – Cmd + E
 • Přeskočení na výběr v prezentaci – Cmd + J
 • Posun na začátek snímku – Fn + šipka nahoru
 • Posun na konec snímku – Fn + šipka dolů
 • Vystředění kurzoru v okně aplikace – Ctrl + L
 • Posun na další snímek – Fn + šipka dolů
 • Posun na předchozí snímek – Fn + šipka nahoru
 • Posun na první snímek – Fn + šipka doleva
 • Posun na poslední snímek – Fn + šipka doprava
 • Přechod na určitou stránku – Ctrl + Cmd + G

Klávesové zkratky pro výběr textu

 • Výběr jednoho nebo více znaků – kliknout před první znak a přesunout kurzor přes ostatní znaky
 • Výběr slova – dvojité kliknutí na slovo
 • Výběr odstavce – trojité kliknutí v odstavci
 • Výběr všech objektů a textu – Cmd + A
 • Zrušení výběru všech objektů a textu – Shift + Cmd + A
 • Rozšíření výběru textu – kliknout na text, podržet Shift a kliknout na jiné místo v textu
 • Rozšíření výběru o jeden znak doprava – Shift + šipka doprava
 • Rozšíření výběru o jeden znak doleva – Shift + šipka doleva
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního slova a poté vždy na konec následujícího slova – Alt (Option) + Shift + šipka doprava
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního slova – Alt (Option) + Shift + šipka doleva
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního řádku – Shift + Cmd + šipka doprava
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního řádku – Shift + Cmd + šipka doleva
 • Rozšíření výběru o jeden řádek výše – Shift + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru o jeden řádek níže – Shift + šipka dolů
 • Rozšíření výběru na začátek aktuálního odstavce – Alt (Option) + Shift + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru na konec aktuálního odstavce – Alt (Option) + Shift + šipka dolů
 • Rozšíření výběru na začátek textu – Shift + Cmd + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru na konec textu – Shift + Cmd + šipka dolů
 • Výběr odrážky a jejího textu – kliknutí na odrážku
 • Přesun odrážky a jejího textu spolu s příslušnými odrážkami nižší úrovně a textem – kliknutí na odrážku a přetažení

Klávesové zkratky pro formátování textu

 • Zobrazení okna Písma – Cmd + T
 • Zobrazení okna Barvy – Shift + Cmd + C
 • Použití tučného písma na vybraný text – Cmd + B
 • Použití kurzívy na vybraný text – Cmd + I
 • Použití podtrženého písma na vybraný text – Cmd + U
 • Smazání předchozího znaku nebo výběru – Delete
 • Smazání následujícího znaku nebo výběru – Fn + Delete
 • Smazání slova před kurzorem – Alt (Option) + Delete
 • Smazání textu mezi kurzorem a následujícím koncem odstavce – Ctrl + K
 • Zvětšení velikosti písma – Cmd + “+”
 • Zmenšení velikosti písma – Cmd + “-”
 • Zmenšení mezery mezi vybranými znaky – Alt (Option) + Cmd + [
 • Zvětšení mezery mezi vybranými znaky – Alt (Option) + Cmd + ]
 • Přepnutí textu na horní index – Ctrl + Shift + Cmd + “+”
 • Přepnutí textu na dolní index – Ctrl + Cmd + “-”
 • Zarovnání textu doleva – Cmd + {
 • Zarovnání textu doprava – Cmd + }
 • Vystředění textu – Cmd + |
 • Zarovnání textu doleva i doprava (do bloku) – Alt (Option) + Cmd + |
 • Snížení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + [
 • Zvýšení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + ]
 • Snížení úrovně odsazení u položky v seznamu nebo titulku – Shift + Tab
 • Zvýšení úrovně odsazení u položky v seznamu nebo titulku – Tab
 • Převedení textu na odkaz – Cmd + K
 • Vyjmutí výběru – Cmd + X
 • Zkopírování výběru – Cmd + C
 • Zkopírování stylu odstavce – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení výběru – Cmd + V
 • Vložení grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Přidání rozsahu do výběru (nebo jeho odstranění z výběru) – při přetažení podržet Shift nebo Cmd
 • Vložení nedělitelné mezery – Alt (Option) + mezerník
 • Vložení znaku zalomení řádku – Shift + Enter
 • Vložení znaku konce odstavce – Enter
 • Vložení nového řádku za kurzor – Ctrl + O
 • Zadání speciálních znaků – Ctrl + Cmd + mezerník
 • Přehození znaků na obou stranách kurzoru – Ctrl + T
 • Vložení rovnice – Alt (Option) + Cmd + E

Zkratky pro hledání a mazání textu, komentáře a kontrolu pravopisu

 • Hledat – Cmd + F
 • Vyhledání dalšího výskytu – v okně hledání stisknout Cmd + G
 • Vyhledání předchozího výskytu – v okně hledání stisknout Shift + Cmd + G
 • Vložení vybraného textu do textového pole Hledat a nahradit – Cmd + E
 • Nahrazení textu – Enter
 • Posunutí okna a zobrazení vybraného textu nebo objektu – Cmd + J
 • Skrytí okna hledání – Esc
 • Vyhledání slova označeného kurzorem – Ctrl + Cmd + D
 • Zobrazení seznamu slov pro dokončení vybraného slova – Alt (Option) + Esc
 • Kontrola pravopisu a gramatiky – Cmd + ;
 • Zobrazení okna Pravopis a gramatika – Shift + Cmd + :
 • Otevření nového komentáře u vybraného textu, objektu nebo buňky v tabulce – Shift + Cmd + K
 • Uložení komentáře – Cmd + Enter
 • Zobrazení následujícího komentáře – Alt (Option) + Cmd + K
 • Zobrazení předchozího komentáře – Alt (Option) + Shift + Cmd + K

Zkratky pro práci s objekty

 • Zobrazení a skrytí seznamu objektů – Shift + Cmd + L
 • Výběr všech objektů – vybrat jeden objekt a stisknout Cmd + A
 • Zrušení výběru všech objektů – vybrat jeden objekt a stisknout Shift + C
 • Přidání objektů do výběru nebo jejich odstranění – při přetažení přidržet Cmd
 • Volba dalšího objektu na snímku – Tab
 • Volba předchozího objektu na snímku – Shift + Tab
 • Výběr nebo zrušení výběru dalších objektů – kliknout na objekty při současném přidržení Cmd, případně Shift
 • Posunutí vybraného objektu o jeden bod – stisk klávesy se šipkou
 • Posunutí vybraného objektu o deset bodů – přidržet Shift a stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí vybraného objektu na displeji o jeden pixel – stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí vybraného objektu na displeji o deset pixelů – přidržet Shift a stisknout klávesu se šipkou
 • Zkopírování grafického stylu textu – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení grafického stylu textu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Přesunutí vybraného objektu na pozadí – Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k pozadí – Alt (Option) + Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu do popředí – Shift + Cmd + F
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k popředí – Alt (Option) + Shift + Cmd + F
 • Seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + G
 • Zrušení seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Shift + Cmd + G
 • Výběr objektu ve skupině – dvojité kliknutí na objekt
 • Uzamknutí vybraných objektů – Cmd + L
 • Odemknutí vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + L
 • Duplikování objektu – Cmd + D, případně přidržet Alt (Option) a přetáhnout
 • Omezení pohybu objektu na úhel 45° – tažení se stisknutou klávesou Shift
 • Změna velikosti objektu – přetáhnout úchyt výběru
 • Vypnutí vodítek zarovnání při změně velikosti – při přetažení přidržet Cmd
 • Změna velikosti objektu směrem od středu – přidržet Alt (Option) a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu se zachováním poměru stran – přidržet Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu směrem od středu se zachováním poměru stran – přidržet Alt (Option) + Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu – přidržet Cmd a přetáhnou úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° – při otáčení stisknout Shift
 • Otočení objektu okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Shift + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Vypnutí vodítek zarovnání při přesunu objektu – při přetažení přidržet Cmd
 • Maskování a zrušení maskování objektu – Shift + Cmd+ M
 • Skrytí ovládacích prvků masky – Enter nebo dvojité kliknutí
 • Zobrazení ovládacích prvků masky – dvojité kliknutí na maskovaný obrázek
 • Otevření nabídky zkratek pro vybranou položku – přidržet Ctrl a kliknout na položku
 • Ukončení editace textu a výběr objektu – Cmd + Enter
 • Definování objektu jako mediální makety – Ctrl + Alt (Option) + Cmd + I
 • Definování vybraného textu jako makety textu – Ctrl + Alt (Option) + Cmd + T

Zkratky pro změny upravitelných tvarů

 • Převedení vlastního tvaru do režimu úprav (na upravitelný tvar) – dvojité kliknutí na okraj tvaru
 • Nakreslení vlastního tvaru pomocí nástroje Pero – Alt (Option) + Shift + Cmd + P
 • Přesunutí bodu upravitelného tvaru – přetáhnout bod na jiné místo
 • Smazání bodu upravitelného tvaru – kliknout na bod a stisknout Delete
 • Přidání ostrého bodu k upravitelnému tvaru – podržet Cmd a přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Přidání hladkého bodu k upravitelnému tvaru – přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Přidání Bézierova bodu k upravitelnému tvaru – podržet Alt (Option) a přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Změna křivkového bodu upravitelného tvaru na rohový bod – dvojité kliknutí na křivkový bod
 • Změna tvaru křivky v hladkém bodě – přetáhnout čáru poblíž bodu s vyhlazením
 • Změna tvaru křivky v Bézierově bodě – kliknout na Bézierův bod a přetáhnout ovládací úchyt

Zkratky pro práci s tabulkami

 • Přidání řádku nad vybrané buňky – Alt (Option) + šipka nahoru
 • Přidání řádku pod vybrané buňky – Alt (Option) + šipka dolů
 • Přidání sloupce napravo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doprava
 • Přidání sloupce nalevo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doleva
 • Vložení řádku na konec tabulky – vybrat buňku v posledním řádku a stisknout Alt (Option) + Enter
 • Vložení sloupce na pravý okraj tabulky – vybrat buňku ve sloupci zcela vpravo, stisknout Tab
 • Výběr celého sloupce nebo řádku – kliknout na tabulku a poté na písmeno sloupce nebo číslo řádku
 • Zahrnutí dalších řádků do výběru – Shift + šipka nahoru nebo dolů
 • Zahrnutí dalších sloupců do výběru – Shift + šipka doleva nebo doprava
 • Zahrnutí dalších buněk do výběru – kliknutí při současném stisku klávesy Shift
 • Výběr pouze buněk těla v řádku nebo sloupci – dvojité kliknutí na písmeno sloupce nebo číslo řádku
 • Posun výběru buněk na začátek dalšího řádku – vybrat buňku ve sloupci zcela vpravo a stisknout Tab
 • Zastavení změny pořadí řádků nebo sloupců – při přetažení stisknout Esc
 • Výběr veškerého obsahu v tabulce – Cmd + A
 • Smazání vybrané tabulky nebo obsahu vybraných buněk – Delete
 • Přesun tabulky s aktivovanou funkcí přichycení k vodítkům – přetáhnout tabulku při současném držení Shift
 • Přemístění obsahu vybrané buňky do cílové buňky a nahrazení jejího obsahu – přetáhnout vybranou buňku do jiné buňky
 • Zkopírování obsahu vybrané buňky do cílové buňky – přetáhnout vybranou buňku do jiné buňky při současném stisku Alt (Option)
 • Zkopírování stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru se zachováním stylu cílové buňky – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Výběr buňky – kliknout na buňku ve vybrané tabulce (v případě nevybrané tabulky kliknout dvakrát)
 • Úprava buňky – vybrat buňku a stisknout Alt (Option) + Enter
 • Zvýraznění řádku a sloupce, ve kterých se nachází buňka – umístit ukazatel nad buňku a stisknout Alt (Option)
 • Otevření místní nabídky ve vybrané buňce – stisknout mezerník
 • Přidání buňky do výběru (nebo její odstranění z výběru) – přidržet Cmd a kliknout na vybranou nebo nevybranou buňku
 • Automatické zarovnání obsahu buňky – Alt (Option) + Cmd + U
 • Ukončení úprav buňky a výběr buňky – Cmd + Enter
 • Ukončení úprav buňky a výběr tabulky – Cmd + dvakrát Enter
 • Posunutí vybrané tabulky o jeden bod – stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí vybrané tabulky o deset bodů – přidržet Shift a stisknout klávesu se šipkou
 • Proporční změna velikosti všech sloupců v tabulce – vybrat tabulku, při stisknuté klávese Shift přetáhnout úchyt pro změnu velikosti
 • Výběr následující buňky, nebo pokud je vybrána poslední buňka, přidání nového řádku – Tab
 • Vybrání předchozí buňky – Shift + Tab
 • Vybrání buňky níže – Enter
 • Vybrání buňky výše – Shift + Enter
 • Výběr buňky vlevo, vpravo, výše nebo níže – z vybrané buňky stisknout klávesu se šipkou
 • Rozšíření výběru buněk o jednu buňku – stisknout současně Shift a klávesu se šipkou
 • Výběr nadřízeného prvku aktuálního výběru – Cmd + Enter
 • Vložení tabulátoru při úpravě textu nebo vzorce – Alt (Option) + Tab
 • Vložení zalomení řádku při editaci textu v buňce – Ctrl + Enter
 • Vložení zalomení odstavce při editaci textu v buňce – Enter
 • Otevření editoru vzorců pro vybranou buňku, která neobsahuje vzorec – =
 • Otevření editoru vzorců pro buňku obsahující vzorec nebo formátované číslo – dvojité kliknutí, případně Alt (Option) + Enter
 • Vložení výsledků vzorce – Shift + Cmd + V
 • Uložení změn v editoru vzorců – Enter nebo Tab
 • Zrušení změn v editoru vzorců – Esc

Zkratky pro práci s grafy

 • Shift-Cmd-D
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru dolů
 • Return
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru nahoru
 • Shift-Return
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doprava
 • Tabulátor
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doleva
 • Shift-tabulátor
 • Přesun o jeden znak doleva nebo doprava
 • Stiskněte klávesu se šipkou doleva nebo doprava
 • Přesun na začátek nebo na konec textu
 • Stiskněte klávesu se šipkou nahoru nebo dolů
 • Posunutí legendy grafu o jeden bod
 • Vyberte legendu a stiskněte klávesu se šipkou
 • Posunutí legendy grafu o deset bodů
 • Vyberte legendu, podržte Shift a stiskněte klávesu se šipkou
 • Přechod na jednotlivou buňku a její výběr – přidržet Alt (Option) a použít klávesy se šipkami
 • Rozšíření nebo zúžení oblasti odkazů na buňky – přidržet Alt (Option) + Shift a stisknout klávesu se šipkou
 • Přechod na první nebo poslední buňku v řádku nebo sloupci jinou než záhlaví – přidržet Alt (Option) + Cmd a stisknout klávesu se šipkou
 • Vložení znaku zalomení řádku – Alt (Option) + Enter
 • Vložení tabulátoru – Alt (Option) + Tab
 • Určení absolutních a relativních atributů u vybraných odkazů na buňku – seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Cmd + K, resp. Shift + Cmd + K
 • Určení absolutních a relativních atributů u odkazů na první a poslední buňku ve výběru. seznamem dostupných možností můžete procházet vpřed nebo vzad kombinací kláves Alt (Option) + Cmd + K, resp. Alt (Option) + Shift + Cmd + K

Zkratky pro zobrazení navigátoru

 • Vytvoření nového snímku na stejné úrovni jako poslední snímek – Enter, případně Shift + Cmd + N
 • Odsazení vybraných snímků doprava – Tab
 • Posunutí odsazených snímků doleva – Shift + Tab
 • Výběr více snímků – tažení s klávesou Shift
 • Rozšíření nebo zmenšení výběru snímků – kliknutí s klávesou Shift
 • Přidání (nebo odstranění) jednoho samostatného snímku z výběru – kliknutí s klávesou Cmd
 • Vytvoření nového snímku za vybraným snímkem s použitím výchozího vzoru – podržet Alt (Option) a kliknout na tlačítko Přidat snímek na nástrojovém panelu
 • Duplikování snímku – Cmd + D
 • Smazání vybraných snímků – Delete
 • Posun na další snímek – šipka dolů
 • Posun na předchozí snímek – šipka nahoru
 • Rozbalení skupiny snímků – šipka doprava
 • Sbalení skupiny snímků – šipka doleva
 • Přeskočení snímku, aby se nezobrazoval v prezentaci, nebo zobrazení snímku, který je přeskakován – Shift + Cmd + H

Zkratky pro režim prosvětlovacího stolu

 • Posun na další snímek – šipka doprava
 • Posun na předchozí snímek – šipka doleva
 • Rozšíření výběru na další snímek – Shift + šipka doprava
 • Rozšíření výběru na předchozí snímek – Shift + šipka doleva
 • Rozšíření výběru k prvnímu snímku – Shift + Cmd + šipka nahoru
 • Rozšíření výběru k poslednímu snímku – Shift + Cmd + šipka dolů
 • Volba prvního snímku – Cmd + šipka nahoru
 • Volba posledního snímku – Cmd + šipka dolů

Zkratky pro přehrání prezentace a režim prezentátora

 • Přehrání prezentace – Alt (Option) + Cmd + P
 • Přehrání prezentace od prvního snímku – přidržet Alt (Option) a kliknout na tlačítko Přehrát na nástrojovém panelu
 • Posun na další snímek nebo sestavu – šipka doprava nebo šipka dolů
 • Přechod na předchozí snímek – šipka doleva nebo šipka nahoru
 • Posun na další sestavu nebo snímek bez animace – Shift + šipka doprava
 • Posun na další snímek bez sestav a animací – Shift + šipka dolů
 • Zobrazení nebo skrytí poznámek prezentujícího – Shift + Cmd + P
 • Přechod zpět na předchozí sestavu – Shift + šipka doleva
 • Přechod zpět na předchozí prohlížené snímky – Z
 • Pozastavení prezentace – F
 • Pozastavení prezentace a zobrazení černé obrazovky – B
 • Pozastavení prezentace a zobrazení bílé obrazovky – W
 • Zobrazení nebo skrytí ukazatele – C
 • Zobrazení čísla snímku – S
 • Otevření přepínače snímků – stisknout číslo snímku
 • Přechod na další snímek v přepínači snímků – +
 • Přechod na předchozí snímek v přepínači snímků – –
 • Přechod na aktuální snímek a zavření přepínače snímků – Enter
 • Zavření přepínače snímků – Esc
 • Přepnutí primárního monitoru a monitoru prezentátora – X
 • Vynulování časovače – R
 • Posunutí poznámek prezentátora nahoru – U
 • Posunutí poznámek prezentátora dolů – D
 • Zvýšení velikosti písma poznámek – Cmd + “+”
 • Snížení velikosti písma poznámek – Cmd + “-”
 • Ukončení režimu prezentace – Esc nebo Q
 • Skrytí prezentace a přepnutí na naposledy používanou aplikaci – H
 • Zobrazení nebo skrytí klávesových zkratek – ? nebo /
 • Přechod na první snímek – Fn + šipka nahoru
 • Přechod na poslední snímek – Fn + šipka dolů

Zkratky pro ovládání videa během prezentace

 • Spuštění přehrávání – mezerník
 • Pozastavení nebo obnovení přehrávání – K
 • Rychloposuv vzad (při pauze posuv po snímcích) – J
 • Rychloposuv vpřed (při pauze posuv po snímcích) – L
 • Přechod na začátek videa – I
 • Přechod na konec videa – O

Dnes nejčtenější

.