Zavřít reklamu

Terminál v macOS dokáže opravdu veliké věci. Občas dokáže aktivovat takové funkce, které nejsou klasicky přístupné, občas zase dokáže vyvolat nějaké akce, které jsou určené pro pokročilejší uživatele. Tak či tak, kdyby v macOS neexistoval Terminál, tak bychom rozhodně byli ochuzeni o nespočet skvělých tipů a triků, které můžete využít i vy. Je však nutné brát v potaz, že každá věc má své stinné stránky. A v případě nesprávného využití Terminálu je těchto stinných stránek více, než dost. Můžete se dostat do trablí v podobě nefunkčních částí operačního systému, či dokonce úplného znefunkčnění některých komponentů vašeho jablečného miláčka.

Postupem času se mi podařilo nasbírat nespočet terminálových příkazů, které mi již v minulosti dokázaly nahlédnout za obzory klasického uživatele macOS, potažmo za hranice grafického rozhraní tohoto operačního systému. Proto jsem se rozhodl, že si pro vás, naše věrné čtenáře, připravím rozsáhlý článek, ve kterém se podíváme na 101 příkazů v Terminálu, které vám mohou být užitečné. Nejprve je však nutné, abych neznalé uživatele macOS uvedl do „dění“ okolo Terminálu. Zároveň si dávejte pozor na to, jaký příkaz aktivujete – magazín Letem světem Applem a ani jeho redakce není zodpovědná za jakékoliv škody, které si na vašem zařízení napácháte špatným využitím příkazů.

Na začátek trocha teorie

Nejprve se podíváme, jakým způsobem se můžete v macOS vůbec do Terminálu dostat. Existuje několik způsobů a který z nich si vyberte, tak to už záleží jen na vás. Oficiálně se Terminál nachází v Aplikacích, v podsložce Utility. Pokud se vám nechce chodit do Finderu, tak jej můžete spustit klidně také skrze Spotlight. Ten aktivujete buď pomocí lupy v pravém horním rohu, anebo pomocí klávesové zkratky Command + mezerník. Do textového pole poté stačí zadat Terminál a potvrdit klávesou Enter. Po spuštění Terminálu se zobrazí malé černé okno, které slouží k zadávání příkazů. Veškeré příkazy se v Terminálu potvrzují klávesou Enter. V některých případech po vás bude Terminál vyžadovat heslo. To po zadání taktéž potvrzujete klávesou Enter.

Co se týče samostatných příkazů, tak ty občas obsahují hodnotu „true“ anebo „false“. Tyto hodnoty označují buď „pravda“ v případě „true“, respektive aktivace příkazu, anebo „nepravda“ v případě „false“, respektive deaktivace příkazu. To je víceméně všechno, co potřebujete momentálně vědět. Pokud budete potřebovat něco víc, tak vám to dám určitě vědět v rámci samotného příkazu. Momentálně už tedy není na co čekat, vrhněme se přímo na příkazy.

1. Deaktivace zvuku při bootování Macu

sudo nvram SystemAudioVolume=" "

2. Permanentní zobrazování posuvníků

V tomto případě lze zaměnit slovo Always (vždy) v uvozovkách za možnost Automatic (automatické) či WhenScrolling (při posouvání).

defaults write NSGlobalDomain AppleShowScrollBars -string "Always"

3. Deaktivace hladkého posouvání stránek

defaults write NSGlobalDomain NSScrollAnimationEnabled -bool false

4. Zrychlení animace pro zvětšení/zmenšení oken

defaults write NSGlobalDomain NSWindowResizeTime -float 0.001

5. Automatické rozšíření panelu pro ukládání

Pokud na Macu něco ukládáte, tak se většinou zobrazí jen klasické malé okno, kde nemáte moc možností. Aktivací těchto dvou příkazů si budete schopni využít rozšířeného okna pro ukládání, kde je možností více.

defaults write NSGlobalDomain NSNavPanelExpandedStateForSaveMode -bool true
defaults write NSGlobalDomain NSNavPanelExpandedStateForSaveMode2 -bool true

6. Automatické rozšíření panelu pro tisk

To samé, co o příkaz výše, akorát pro tisk.

defaults write NSGlobalDomain PMPrintingExpandedStateForPrint -bool true
defaults write NSGlobalDomain PMPrintingExpandedStateForPrint2 -bool true

7. Nastavení uložení na disk, ne na iCloud

Některé aplikace vás na Macu nutí, abyste jejich soubory ukládali na iCloud. Takto jim řeknete, že se budou defaultně ukládat na pevný disk.

defaults write NSGlobalDomain NSDocumentSaveNewDocumentsToCloud -bool false

8. Automatické vypnutí aplikace tiskárny po dokončení tisku

defaults write com.apple.print.PrintingPrefs "Quit When Finished" -bool true

9. Deaktivace upozornění „Opravdu chcete otevřít tuto aplikaci?“

defaults write com.apple.LaunchServices LSQuarantine -bool false

10. Deaktivace automatického vypínání nepoužívaných aplikací

Operační systém macOS automaticky vypíná aplikace, které dlouho nepoužíváte. Tímto příkazem tuto funkci deaktivujete.

defaults write NSGlobalDomain NSDisableAutomaticTermination -bool true

11. Deaktivace oznámení o pádu aplikace

Pokud vám „spadne“ aplikace, zobrazí se upozornění. Tímto příkazem upozornění deaktivujete.

defaults write com.apple.CrashReporter DialogType -string "none"

12. Zobrazení speciálních informací na uzamčené obrazovce

Pokud využijete příkaz uvedený níže, tak se po kliknutí na hodiny na uzamčené obrazovce objeví IP adresa, hostname, verze operačního systému a další informace.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow AdminHostInfo HostName

13. Deaktivace oznamovacího centra a jeho ikony

launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui.plist 2> /dev/null

14. Deaktivace automatického zvětšování písmen

Pokud napíšete tečku, tak písmeno po ní macOS opraví na velké. To je otravné především při psaní kódu. Takto tuto funkci deaktivujete.

launchctl unload -w /System/Library/LaunchAgents/com.apple.notificationcenterui.plist 2> /dev/null

15. Deaktivace „chytrých“ teček

Podobná funkce, jako výše. Pokud dvakrát stisknete mezerník, automaticky se napíše tečka. Takto tuto funkci deaktivujete.

defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticPeriodSubstitutionEnabled -bool false

16. Deaktivace autokorekce

defaults write NSGlobalDomain NSAutomaticSpellingCorrectionEnabled -bool false

17. Kliknutím pravým tlačítkem v pravé dolní části trackpadu

Pokud využijete tyto čtyři příkazy, tak si můžete nastavit, aby se pravá dolní část trackpadu chovala tak, jako kdybyste stisknuli pravé tlačítko myši (či použili dva prsty na trackpadu).

defaults write com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad TrackpadCornerSecondaryClick -int 2
defaults write com.apple.driver.AppleBluetoothMultitouch.trackpad TrackpadRightClick -bool true
defaults -currentHost write NSGlobalDomain com.apple.trackpad.trackpadCornerClickBehavior -int 1
defaults -currentHost write NSGlobalDomain com.apple.trackpad.enableSecondaryClick -bool true

18. Zlepšení kvality zvuku u připojených Bluetooth sluchátek

defaults write com.apple.BluetoothAudioAgent "Apple Bitpool Min (editable)" -int 40

19. Aktivace klávesy TAB ve všech systémových prvcích

defaults write NSGlobalDomain AppleKeyboardUIMode -int 3

20. Zobrazení jazyka Macu na uzamčené obrazovce

Pokud použijete tento příkaz, tak se na uzamčené obrazovce Macu objeví jazyk, ve kterém zařízení běží.

sudo defaults write /Library/Preferences/com.apple.loginwindow showInputMenu -bool true

21. Automatický restart po vybití

Pokud se váš MacBook vybije, tak tímto příkazem aktivujete funkci, pomocí které se po nabití automaticky zapne.

sudo pmset -a autorestart 1

22. Automatický restart v případě zamrznutí macOS

sudo systemsetup -setrestartfreeze on

23. Deaktivace hibernace

sudo pmset -a hibernatemode 0

24. Ukládání snímků obrazovky v jiném formátu

Ve výchozím nastavení se snímky obrazovky ukládají ve formátu PNG. Tento formát můžete změnit například na JPG, PDF, BMP, GIF a TIFF – stačí v příkazu přepsat PNG v uvozovkách na zvolený formát.

defaults write com.apple.screencapture type -string "png"

25. Deaktivace stínů ve snímcích obrazovky

defaults write com.apple.screencapture disable-shadow -bool true

26. Aktivace vypnutí všech oken Finderu pomocí klávesové zkratky

Pokud v aktivním okně Finderu stisknete klávesovou zkratku Command + Q, tak se zavřou všechny aktivní okna.

defaults write com.apple.finder QuitMenuItem -bool true

27. Deaktivace animací v systému

defaults write com.apple.finder DisableAllAnimations -bool true

28. Zobrazení ikon externích pevných disků na ploše

defaults write com.apple.finder ShowExternalHardDrivesOnDesktop -bool true

29. Zobrazení ikon serverů na ploše

defaults write com.apple.finder ShowMountedServersOnDesktop -bool true

30. Zobrazení ikon odpojitelných zařízení na ploše

defaults write com.apple.finder ShowRemovableMediaOnDesktop -bool true

31. Zobrazení skrytých souborů v systému

defaults write com.apple.finder AppleShowAllFiles -bool true

32. Zobrazení přípon souborů v systému

defaults write NSGlobalDomain AppleShowAllExtensions -bool true

33. Zobrazení lišty pro zobrazení cesty ve Finderu

defaults write com.apple.finder ShowPathbar -bool true

34. Složky na prvním místě

Pomocí tohoto příkazu si můžete po srovnání položek ve Finderu nechat zobrazovat složky na prvních místech.

defaults write com.apple.finder _FXSortFoldersFirst -bool true

35. Hledání je v aktivní složce

Pokud aktivujete tento příkaz, tak budete při vyhledávání ve Finderu využívat ve výchozím nastavení jen aktivní složku.

defaults write com.apple.finder FXDefaultSearchScope -string "SCcf"

36. Deaktivace varování po změně přípony souboru

defaults write com.apple.finder FXEnableExtensionChangeWarning -bool false

37. Automatické otevření okna Finderu po připojení disku

defaults write com.apple.frameworks.diskimages auto-open-ro-root -bool true
defaults write com.apple.frameworks.diskimages auto-open-rw-root -bool true
defaults write com.apple.finder OpenWindowForNewRemovableDisk -bool true

38. Nastavení vlastního defaultního zobrazení souborů ve Finderu

Pomocí tohoto příkazu si můžete nastavit vlastní defaultní zobrazení souborů ve Finderu. K nastavení stačí přepsat „Nlsv“ v příkazu níže jednou z těchto možností: „icnv“ pro zobrazení ikon, „clmv“ pro zobrazení ve sloupcích a „Flwv“ pro zobrazení v listech.

defaults write com.apple.finder FXPreferredViewStyle -string "Nlsv"

39. Deaktivace upozornění před vysypáním koše

defaults write com.apple.finder WarnOnEmptyTrash -bool false

40. Zobrazení skryté složky Library (Knihovna)

chflags nohidden ~/Library

41. Zobrazení skryté složky Volumes

sudo chflags nohidden /Volumes

42. Nastavení velikosti ikon v Docku

Číslo na konci příkazu slouží k označení pixelů. Pokud chcete jinou velikost, než 36 pixelů, stačí číslo změnit.

defaults write com.apple.dock tilesize -int 36

43. Zrychlení animace, která se zobrazuje po kliknutí na zmenšení či zvětšení okna

defaults write com.apple.dock mineffect -string "scale"

44. Minimalizace oken aplikací do své ikony

Pokud aktivujete tento příkaz, tak se všechny otevřené okna budou minimalizovat do své jediné ikony v Docku a nebudou se zobrazovat na pravé straně Docku.

defaults write com.apple.dock minimize-to-application -bool true

45. Odstranění aplikací z Docku

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array

46. Zobrazení pouze aktivních aplikací v Docku

defaults write com.apple.dock static-only -bool true

47. Vypnutí animace při spouštění aplikací z Docku

defaults write com.apple.dock launchanim -bool false

48. Zrychlení animací Mission Control

defaults write com.apple.dock expose-animation-duration -float 0.1

49. Vypnutí seskupování oken aplikací v Mission Control

defaults write com.apple.dock expose-group-by-app -bool false

50. Vypnutí animace pro zobrazení/skrytí Docku

defaults write com.apple.dock expose-group-by-app -bool false

51. Vypnutí animace pro automatické skrytí Docku

defaults write com.apple.dock autohide-delay -float 0

52. Aktivace automatického zobrazování a skrytí Docku

defaults write com.apple.dock autohide -bool true

53. Průhledné ikony skrytých aplikací v Docku

Pokud skryjete aplikaci, která se nachází v Docku, tak se její vzhled zprůhlední.

defaults write com.apple.dock showhidden -bool true

54. Přidání malého indikátoru ke spuštěným aplikacím v Docku

U každé spuštěné aplikace v Docku se objeví malá tečka.

defaults write com.apple.dock show-process-indicators -bool true

55. Vypnutí zobrazování posledních aplikací v Docku

defaults write com.apple.dock show-recents -bool false

56. Deaktivace gesta pro vyvolání Launchpadu

defaults write com.apple.dock showLaunchpadGestureEnabled -int 0

57. Vyresetování zobrazení Launchpadu

find "${HOME}/Library/Application Support/Dock" -name "*-*.db" -maxdepth 1 -delete

58. Přidání neviditelné mezery na levou stranu Docku

defaults write com.apple.dock persistent-apps -array-add '{tile-data={}; tile-type="spacer-tile";}'

59. Přidání neviditelné mezery na pravou stranu Docku

defaults write com.apple.dock persistent-others -array-add '{tile-data={}; tile-type="spacer-tile";}'

60. Vypnutí odesílání informací o vyhledávání v Safari

defaults write com.apple.Safari UniversalSearchEnabled -bool false
defaults write com.apple.Safari SuppressSearchSuggestions -bool true

61. Zobrazení celé URL adresy v horní liště v Safari

defaults write com.apple.Safari ShowFullURLInSmartSearchField -bool true

62. Nastavení prázdné domovské stránky v Safari

Pokud chcete zrychlit načítání Safari, tak si můžete nastavit jako domovskou stránku prázdnou stránku.

defaults write com.apple.Safari HomePage -string "about:blank"

63. Deaktivace automatického otevírání stažených souborů ze Safari

defaults write com.apple.Safari AutoOpenSafeDownloads -bool false

64. Skrytí zobrazování záložek v Safari

defaults write com.apple.Safari ShowFavoritesBar -bool false

65. Zobrazení debug menu v Safari

defaults write com.apple.Safari IncludeInternalDebugMenu -bool true

66. Aktivace vývojářského módu v Safari

defaults write com.apple.Safari IncludeDevelopMenu -bool true

67. Deaktivace automatického vyplňování adresy v Safari

defaults write com.apple.Safari AutoFillFromAddressBook -bool false

68. Deaktivace automatického vyplňování hesla v Safari

defaults write com.apple.Safari AutoFillPasswords -bool false

69. Deaktivace automatického vyplňování údajů ke kreditní kartě v Safari

defaults write com.apple.Safari AutoFillCreditCardData -bool false

70. Deaktivace automatického vyplňování ostatních formulářů v Safari

defaults write com.apple.Safari AutoFillMiscellaneousForms -bool false

71. Varování před přístupem na možné podvodné stránky

defaults write com.apple.Safari WarnAboutFraudulentWebsites -bool true

72. Deaktivace pluginů v Safari

defaults write com.apple.Safari WebKitPluginsEnabled -bool false
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2PluginsEnabled -bool false

73. Deaktivace Javy v Safari

defaults write com.apple.Safari WebKitJavaEnabled -bool false
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2JavaEnabled -bool false
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2JavaEnabledForLocalFiles -bool false

74. Blokování vyskakovacích oken v Safari

defaults write com.apple.Safari WebKitJavaScriptCanOpenWindowsAutomatically -bool false
defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2JavaScriptCanOpenWindowsAutomatically -bool false

75. Aktivace funkce pro vypnutí sledování

Pomocí tohoto příkazu můžete aktivovat funkci, pomocí které vás nebudou schopné různé internetové stránky sledovat napříč webem.

defaults write com.apple.Safari SendDoNotTrackHTTPHeader -bool true

76. Automatická aktualizace rozšíření v Safari

defaults write com.apple.Safari InstallExtensionUpdatesAutomatically -bool true

77. Backspace pro pohybování se v historii

Pokud chcete v historii v Safari využívat klávesu backspace pro vrácení se na předchozí stranu, tak použijte tento příkaz.

defaults write com.apple.Safari com.apple.Safari.ContentPageGroupIdentifier.WebKit2BackspaceKeyNavigationEnabled -bool true

78. Deaktivace animací v aplikaci Mail

defaults write com.apple.mail DisableReplyAnimations -bool true
defaults write com.apple.mail DisableSendAnimations -bool true

79. Kopírování jen e-mailové adresy

Když v aplikaci Mail zkopírujete e-mailovou adresu, tak se zkopíruje ve formátu Pavel Jelič . Pokud chcete, aby se zkopírovala pouze e-mailová adresa, tj. paveljelic@mail.com, tak využijte příkaz níže.

defaults write com.apple.mail AddressesIncludeNameOnPasteboard -bool false

80. Odesílání e-mailů klávesovou zkratkou v aplikaci Mail

Pokud chcete v aplikaci Mail odesílat e-maily klávesovou zkratkou Command + Enter, tak použijte příkaz níže.

defaults write com.apple.mail NSUserKeyEquivalents -dict-add "Send" "@U21a9"

81. Reset indexování Spotlightu

Když vám blbne na Macu Spotlight, můžete jej vyresetovat. Stačí použít tento příkaz.

sudo mdutil -E / > /dev/null

82. Deaktivace upozornění na možnou zálohu Time Machine pro připojený pevný disk

Pokud k Macu připojíte nový disk, tak se vás Time Machine zeptá, zdali jej chcete využít pro zálohování. Tímto příkazem oznámení vypnete.

defaults write com.apple.TimeMachine DoNotOfferNewDisksForBackup -bool true

83. Deaktivace lokálního zálohování Time Machine

hash tmutil &> /dev/null && sudo tmutil disablelocal

84. Zobrazení hlavního menu při spuštění Monitoru aktivity

Monitor aktivity si i po ukončení pamatuje, kde jste se nacházeli před vypnutím. Tímto příkazem nastavíte, aby se aplikace vždy vrátila na hlavní menu.

defaults write com.apple.ActivityMonitor OpenMainWindow -bool true

85. Vizualizace využití CPU po zapnutí Monitoru aktivity v Docku

Pokud aktivujete tento příkaz, tak se po spuštění Monitoru aktivity v Docku zobrazí přehledné využití procesoru, namísto klasické ikony.

defaults write com.apple.ActivityMonitor IconType -int 5

86. Zobrazení veškerých procesorů v aplikaci Monitor aktivity

defaults write com.apple.ActivityMonitor ShowCategory -int 0

87. Automatické seřazení procesů v aplikaci Monitor aktivity podle využití procesoru

defaults write com.apple.ActivityMonitor SortColumn -string "CPUUsage"
defaults write com.apple.ActivityMonitor SortDirection -int 0

88. Nastavení kódování prostého textu pro nově otevřené dokumenty v aplikaci TextEdit

defaults write com.apple.TextEdit RichText -int 0

89. Nastavení otevírání a zavírání dokumentů v aplikaci TextEdit v kódování UTF-8

defaults write com.apple.TextEdit PlainTextEncoding -int 4
defaults write com.apple.TextEdit PlainTextEncodingForWrite -int 4

90. Automatické spuštění videa po otevření v QuickTime Playeru

defaults write com.apple.QuickTimePlayerX MGPlayMovieOnOpen -bool true

91. Aktivace automatického hledání aktualizací v App Storu

defaults write com.apple.SoftwareUpdate AutomaticCheckEnabled -bool true

92. Vyhledávání aktualizací v App Storu jedenkrát denně

Ve výchozím nastavení je nastaveno vyhledávání aktualizací na jedenkrát týdně.

defaults write com.apple.SoftwareUpdate ScheduleFrequency -int 1

93. Automatické stahování aktualizací z App Storu na pozadí

defaults write com.apple.SoftwareUpdate AutomaticDownload -int 1

94. Automatická instalace bezpečnostních aktualizací

defaults write com.apple.SoftwareUpdate CriticalUpdateInstall -int 1

95. Aktivace automatických aktualizací v App Storu

defaults write com.apple.commerce AutoUpdate -bool true

96. Automatická instalace aplikací, které jste zakoupili na jiném Macu

defaults write com.apple.SoftwareUpdate ConfigDataInstall -int 1

97. Povolení restartování Macu při instalaci macOS

Pokud se objeví nová verze macOS, tak ji Mac stáhne a automaticky se i restartuje.

defaults write com.apple.commerce AutoUpdateRestartRequired -bool true

98. Aktivace debug menu v App Storu

defaults write com.apple.appstore ShowDebugMenu -bool true

99. Deaktivace automatického otevírání aplikace Fotky po připojení zařízení

defaults -currentHost write com.apple.ImageCapture disableHotPlug -bool true

100. Deaktivace automatické přeměny emoji v aplikaci Zprávy

Pokud v aplikaci Zprávy napíšete nějaké emoji, například „:-)“, tak se automaticky přemění na grafické ztvárnění emoji. Takto tuto funkci zakážete.

defaults write com.apple.messageshelper.MessageController SOInputLineSettings -dict-add "automaticEmojiSubstitutionEnablediMessage" -bool false

101. Aktivace debug menu v aplikaci Disková utilita

defaults write com.apple.DiskUtility DUDebugMenuEnabled -bool true
defaults write com.apple.DiskUtility advanced-image-options -bool true

Závěr

Souvisejíci

Pokud jste tento článek dočetli až do zdárného konce, tak vám gratuluji. Pomocí těchto 101 příkazů se můžete stát naprostými experty na Terminál v operačním systému macOS. Vynechal jsem v tomto seznamu nějaký příkaz, který používáte, a nedovedete si bez něho představit fungovat? Popřípadě který z uvedených příkazů se vám líbí nejvíce? Dejte nám to vědět do komentářů. Pokud vám těchto 101 terminálových tipů nestačilo, tak se ještě můžete podívat na související článek, kde se nachází 101 tipů a triků, které by měl znát každý uživatel macOS.

Dnes nejčtenější

.