Zavřít reklamu

Klávesové zkratky jsou velmi užitečná pomůcka, kterou mohou napříč systémem macOS uživatelé využívat pro větší pohodlí, rychlost nebo efektivitu práce. Své specifické klávesové zkratky mají i jednotlivé nativní aplikace od Applu. V dnešním článku se podíváme podrobněji na přehled zkratek, které můžete použít při práci v aplikaci Pages na Macu.

Obecné zkratky

Zkratky v aplikaci Pages nemusíte používat výhradně jen pro práci s textem a pro jeho úpravy. S pomocí klávesových zkratek můžete rychle, snadno a efektivně ovládat aplikaci jako takovou. Pro ovládání aplikace a základní úkony v Pages můžete použít tyto zkratky:

 • Zahájení diktování – dvojitý stisk Fn (tuto zkraktu můžete nastavit celosystémově v Apple menu -> Předvolby systému -> Klávesnice -> Diktování)
 • Otevření okna pro výběr šablon – Cmd + N
 • Zavření okna pro výběr šablon – Esc
 • Otevření existujícího dokumentu – Cmd + O
 • Uložení dokumentu (prosté) – Cmd + S
 • Uložit jako… – Alt (Option) + Cmd + S
 • Tisk dokumentu – Cmd + P
 • Minimalizace okna – Cmd + M
 • Minimalizace všech oken – Alt (Option) + Cmd + M
 • Zavření okna – Cmd + W
 • Zavření všech oken – Alt (Option) + Cmd + W
 • Full screen zobrazení – Ctrl + Cmd + F
 • Zvětšení zobrazení – Cmd + >
 • Zmenšení zobrazení – Cmd + <
 • Přiblížení výběru – Shift + Cmd + 0
 • Návrat k původní velikosti – Cmd + 0
 • Zobrazení / skrytí řádku panelů – Shift + Cmd + T
 • Zobrazení / skrytí pravítka – Cmd + R
 • Zobrazení miniatury stránek – Alt (Option) + Cmd + P
 • Vzhled stránky – Shift + Cmd + P
 • Zobrazení / skrytí ohraničení uspořádání – Shift + Cmd + L
 • Zobrazení neviditelných znaků – Shift + Cmd + I
 • Výběr souboru pro vložení – Shift + Cmd + V
 • Zobrazení okna Barvy – Shift + Cmd + C
 • Skrytí / zobrazení nástrojového panelu – Alt (Option) + Cmd + T
 • Skrytí / zobrazení bočních panelů na pravé straně okna aplikace – Alt (Option) + Cmd + I
 • Otevření následující karty na bočním panelu – Ctrl + `
 • Skrytí aplikace – Cmd + H
 • Skrytí jiných aplikací – Alt (Option) + Cmd + H
 • Zpět – Cmd + Z
 • Zopakovat poslední akci – Shift + Cmd + Z
 • Předvolby – Cmd + ,
 • Ukončení aplikace – Cmd + Q
 • Ukončení aplikace a zachování otevřených oken – Alt (Option) + Cmd + Q

Zkratky pro výběr a formátování textu

Formátování textu a práce s ním je podstatnou součástí aplikace Pages. Klávesové zkratky pro práci s textem vám usnadní a urychlí práci a zvýší její efektivitu. Text v aplikaci Pages na Macu můžete upravovat s pomocí těchto zkratek:

 • Zobrazení okna Písma – Cmd + T
 • Zobrazení okna Barvy – Shift + Cmd + C
 • Tučné písmo – vybrat text, Cmd + B
 • Kurzíva – vybrat text, Cmd + I
 • Podtržené písmo – vybrat text, Cmd + U
 • Vyjmout – Cmd + X
 • Kopírovat – Cmd + K
 • Vložit – Cmd + V
 • Smazání předchozího znaku nebo výběru – Ctrl + H
 • Smazání následujícího znaku nebo výběru – Ctrl + D
 • Smazání slova před kurzorem – Alt (Option) + klávesa pro smazání
 • Smazání textu mezi kurzorem a následujícím koncem odstavce – Ctrl + K
 • Zvětšení velikosti písma – Cmd + “+”
 • Zmenšení velikosti písma – Cmd + “-”
 • Zmenšení prostoru mezi znaky – vybrat znaky, Alt (Option) + Cmd + [
 • Zvětšení prostoru mezi znaky – vybrat znaky, Alt (Option) + Cmd + ]
 • Horní index – Ctrl + Shift + Cmd + “+”
 • Dolní index – Ctrl + Shift + Cmd + “-”
 • Vložení rovnice – Alt (Option) + Cmd + E
 • Zarovnání vlevo – Cmd + {
 • Zarovnání vpravo Cmd + }
 • Zarovnání na střed – Cmd + |
 • Zarovnání do bloku – Alt (Option) + Cmd + |
 • Snížení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + [
 • Zvýšení úrovně odsazení u bloku textu nebo položky v seznamu – Cmd + ]
 • Snížení úrovně odsazení položky seznamu – Shift + Tab
 • Zvýšení úrovně odsazení položky seznamu – Tab
 • Převedení textu na odkaz – Cmd + K
 • Přidání záložky – Alt (Option) + Cmd + B
 • Zkopírování stylu odstavce – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení stylu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru s přizpůsobením stylu cílového textu – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Zkopírování grafického stylu textu – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení grafického stylu textu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení nedělitelné mezery – Alt (Option) + mezerník
 • Vložen znaku zalomení řádku – Shift + Enter
 • Vložení nového řádku za kurzor – Ctrl + O
 • Vložení znaku konce stránky – Fn + Cmd + Enter
 • Zadání speciálních znaků – Ctrl + Cmd + mezerník
 • Přehození znaků na obou stranách kurzoru – Ctrl + T

Hledání, kontrola pravopisu, komentáře

 • Hledat – Cmd + F
 • Vyhledání dalšího výskytu (ve vyhledávací liště) – Cmd + G
 • Vyhledání předchozího výskytu (ve vyhledávací liště) – Shift + Cmd + G
 • Vložení vybraného textu do textového pole Hledat a nahradit – Cmd + E
 • Náhrada textu – Enter
 • Posunutí okna a zobrazení vybraného textu nebo objektu – Cmd + J
 • Skrytí okna hledání – Esc
 • Vyhledání slova označeného kurzorem – Ctrl + Cmd + D
 • Zobrazení seznamu slov pro dokončení vybraného slova – Alt (Option) + Esc
 • Kontrola pravopisu a gramatiky – Cmd + ;
 • Zobrazení okna Pravopis a gramatika – Shift + Cmd + :
 • Zvýraznění textu – Shift + Cmd + H
 • Otevření nového komentáře u vybraného textu, objektu nebo buňky v tabulce – Shift + Cmd + K
 • Uložení komentáře – Cmd + Enter
 • Zobrazení následujícího komentáře – Alt (Option) + Cmd + K
 • Zobrazení předchozího komentáře – Alt (Option) + Shift + Cmd + K
 • Přijetí změny při zapnutém sledování změn – Alt (Option) + Cmd + A
 • Odmítnutí změny při zapnutém sledován změn – Alt (Option) + Cmd + R
 • Zobrazení / skrytí počtu slov – Shift + Cmd + W
 • Otevření nebo zavření úprav vzorových stránek – Shift + Cmd + E

Klávesové zkratky pro práci s objekty

 • Výběr všech objektů – Cmd + A
 • Zrušení výběru všech objektů – Shift + Cmd + A
 • Volba předchozího objektu na stránce – Shift + Tab
 • Výběr nebo zrušení výběru dalších objektů – kliknout na objekty a současně držet Cmd nebo Shift
 • Posunutí vybraného objektu o jeden bod – klávesa s odpovídající šipkou
 • Posunutí vybraného objektu o deset bodů – Shift + klávesa s odpovídající šipkou
 • Zkopírování grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení grafického stylu – Alt (Option) + Cmd + V
 • Použití stylu tvaru, nikoli však stylu textu – přidržet Alt (Option) a kliknout na styl tvaru na bočním panelu na pravé straně okna aplikace
 • Přesunutí vybraného objektu na pozadí – Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k pozadí – Alt (Option) + Shift + Cmd + B
 • Přesunutí vybraného objektu do popředí – Shift + Cmd + F
 • Přesunutí vybraného objektu o jednu úroveň směrem k popředí – Alt (Option) + Shift + Cmd + F
 • Seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + G
 • Zrušení seskupení vybraných objektů – Alt (Option) + Shift + Cmd + G
 • Výběr objektu ve skupině – dvojité kliknutí na objekt
 • Výběr dalšího objektu ve skupině – Tab
 • Výběr předchozího objektu ve skupině – Shift + Tab
 • Ukončení úprav objektu a vybrání skupiny – vybrat objekt ve skupině, stisknout Cmd + Enter
 • Uzamknutí vybraných objektů – Cmd + L
 • Odemknutí vybraných objektů – Alt (Option) + Cmd + L
 • Duplikování objektu – Alt (Option) + klávesa se šipkou
 • Omezení pohybu objektu na horizontální, vertikální nebo diagonální (45°) směr – tažení s klávesou Shift
 • Vypnutí vodítek zarovnání při posunování nebo změně velikosti objektu – při přetažení držet Cmd
 • Změna velikosti objektu směrem od středu – přidržet Alt (Option) a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu se zachováním poměru stran – přidržet Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Změna velikosti objektu směrem od středu se zachováním poměru stran – přidržet Alt (Option) + Shift a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu – přidržet Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° – při otáčení stisknout Shift
 • Otočení objektu okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Otočení objektu o 45° okolo protilehlého úchytu (namísto středu) – přidržet Alt (Option) + Shift + Cmd a přetáhnout úchyt výběru
 • Maskování a zrušení maskování obrázku – Shift + Cmd + M
 • Skrytí ovládacích prvků masky obrázku – Enter nebo dvojité kliknutí
 • Zobrazení ovládacích prvků masky obrázku – dvojité kliknutí na maskovaný obrázek
 • Otevření nabídky zkratek pro vybranou položku – přidržet Ctrl a kliknout na položku
 • Ukončení editace textu a výběr objektu – Cmd + Enter
 • Výběr objektu pro vložení – Shift + Cmd + V
 • Definování vybraného textu jako makety textu – Ctrl + Alt (Option) + Cmd + T
 • Definování obrázku nebo filmu jako mediální makety – Ctrl + Alt (Option) + Cmd + I

Změny upravitelných tvarů

 • Převedení vlastního tvaru do režimu úprav (na upravitelný tvar) – dvojité kliknutí na okraj tvaru
 • Nakreslení vlastního tvaru pomocí nástroje Pero – Alt (Option) + Shift + Cmd + P
 • Smazání bodu upravitelného tvaru – kliknout na bod + Delete
 • Přidání ostrého bodu k upravitelnému tvaru – přidržet Cmd, přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Přidání Bézierova bodu k upravitelnému tvaru – přidržet Alt (Option), přetáhnout požadovaný vnitřní bod čáry
 • Změna křivkového bodu upravitelného tvaru na rohový bod – dvojité kliknutí na křivkový bod
 • Změna tvaru křivky v hladkém bodě – přetáhnout čáru poblíž bodu s vyhlazením
 • Změna tvaru křivky v Bézierově bodě – kliknout na Bézierův bod a přetáhnout ovládací úchyt

Tabulky

V jednom z dílů našeho seriálu o iWorku na Macu jsme zmínili i možnost práce s tabulkami. Podrobněji si tabulky v Pages určitě popíšeme v některém z jeho dalších dílů. Pro práci s tabulkami můžete použít následující klávesové zkratky:

 • Přidání řádku nad vybrané buňky – Alt (Option) + šipka nahoru
 • Přidání řádku pod vybrané buňky – Alt (Option) + šipka dolů
 • Přidání sloupce napravo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doprava
 • Přidání sloupce nalevo od vybraných buněk – Alt (Option) + šipka doleva
 • Vložení řádku na konec tabulky – Alt (Option) + Enter
 • Zahrnutí dalších řádků do výběru – Shift + šipka nahoru nebo dolů
 • Zahrnutí dalších sloupců do výběru – Shift + šipka doleva nebo doprava
 • Zahrnutí dalších buněk do výběru – kliknout + Shift
 • Výběr pouze buněk těla v řádku nebo sloupci – dvojité kliknutí na písmeno sloupce nebo číslo řádku
 • Posun výběru buněk na začátek dalšího řádku – vybrat buňku ve sloupci zcela vpravo + Tab
 • Zastavení změny pořadí řádků nebo sloupců – při přetažení stisknout Esc
 • Výběr tabulky na základě výběru buněk – Cmd + Enter
 • Výběr veškerého obsahu v tabulce – vybrat buňku a stisknout Cmd + A
 • Zkopírování obsahu vybrané buňky do cílové buňky – stisknout buňku, podržet Alt (Option) a přetáhnout ji na jinou buňku
 • Zkopírování stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + C
 • Vložení stylu buňky – Alt (Option) + Cmd + V
 • Vložení výběru se zachováním stylu cílové buňky – Alt (Option) + Shift + Cmd + V
 • Rozšíření výběru z vybrané buňky do cílové buňky – přidržet Shift, kliknout na cílovou buňku
 • Výběr buňky – kliknout na buňku ve vybrané tabulce
 • Přidání buňky do výběru (nebo její odstranění z výběru) – přidržet Cmd, kliknout na vybranou nebo nevybranou buňku
 • Zahájení úprav textu – ve vybrané buňce stisknout Enter
 • Automatické zarovnání obsahu buňky – Alt (Option) + Cmd + U
 • Ukončení úprav buňky a výběr buňky – Cmd + Enter
 • Ukončení úprav buňky a výběr tabulky – Cmd + dvakrát Enter
 • Posunutí vybrané tabulky o jeden bod – stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí vybrané tabulky o deset bodů – přidržet Shift, stisknout klávesu se šipkou
 • Omezení pohybu tabulky na horizontální, vertikální nebo diagonální (45°) směr – přidržet Shift a přetáhnout tabulku
 • Proporční změna velikosti všech sloupců v tabulce – vybrat tabulku, stisknout Shift a přetáhnout úchyt pro změnu velikosti
 • Výběr následující buňky směrem doleva, doprava, nahoru nebo dolů – stisknout klávesu se šipkou (z vybrané buňky)
 • Rozšíření výběru buněk o jednu buňku – stisknout Shift + klávesu se šipkou (z vybrané buňky)
 • Výběr další buňky – Tab
 • Vybrání předchozí buňky – Shift + Tab
 • Vložení tabulátoru při úpravě textu nebo vzorce – Alt (Option) + Tab
 • Vložení zalomení řádku při editaci textu v buňce – Ctrl + Enter
 • Vložení zalomení odstavce při editaci textu v buňce – Enter
 • Otevření editoru vzorců pro vybranou buňku, která neobsahuje vzorec – “=”
 • Otevření editoru vzorců pro buňku obsahující vzorec nebo formátované číslo – dvojité kliknutí
 • Potvrzení změn v editoru vzorců – Enter / Tab
 • Zrušení změn v editoru vzorců – Esc

Grafy

Podobně jako s tabulkami můžete v rámci aplikace Pages na Macu pracovat také s grafy. Práci s grafy v Pages vám mohou značně usnadnit, urychlit a zefektivnit klávesové zkratky. Které zkratky můžete při tvorbě a úpravě grafů v aplikaci Pages použít?

 • Zobrazení nebo skrytí editoru dat grafu – Shift + Cmd + D
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru dolů – Enter
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru nahoru – Shift + Enter
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doprava – Tab
 • Vyplnění hodnoty buňky a přesun výběru doleva – Shift + Tab
 • Přesun o jeden znak doleva nebo doprava – šipka doleva / doprava
 • Přesun na začátek nebo na konec textu – šipka nahoru / dolů
 • Posunutí legendy grafu o jeden bod – vybrat legendu a stisknout klávesu se šipkou
 • Posunutí legendy grafu o deset bodů – vybrat legendu, podržet Shift a stisknout klávesu se šipkou

Dnes nejčtenější

.