Zavřít reklamu

Výzkumníci z Michiganské univerzity zveřejnili data z jednoho z dosud největších průzkumů tinnitu. Studie o sluchu pod taktovkou Applu přináší nové poznatky o tinnitu v jednom z dosud největších průzkumů. V průběhu studie výzkumníci z Michiganské univerzity zkoumali kohortu více než 160 000 účastníků, kteří se zúčastnili dotazníkového šetření a vyplňovali v aplikaci hodnocení své zkušenosti s tinnitem. Výzkum si klade za cíl prohloubit porozumění vlastnostem tinnitu a poskytnout data pro budoucí výzkum potenciální léčby.

„Přibližně 15 % účastníků se s tinnitem setkává denně,“ vysvětluje Rick Neitzel, profesor environmentálních zdravotních věd na Michiganské univerzitě. „Tinnitus může mít významný dopad na kvalitu života člověka. Trendy vypovídající o zkušenostech lidí s tinnitem, které díky studii o sluchu pod taktovkou Applu vyvstávají na povrch, nám mohou pomoct hlouběji porozumět těm nejohroženějším skupinám, což může podpořit úsilí o zmírnění s ním souvisejících dopadů. Studie o sluchu pod taktovkou Applu nám nabízí příležitost, která dříve nepřipadala v úvahu –⁠⁠⁠⁠⁠⁠ příležitost prohloubit naše porozumění lidem s tinnitem napříč demografickými skupinami, což podpoří současné vědecké poznatky, které mohou v konečném důsledku zefektivnit metody zmírňování projevů tinnitu.“

Tinnitus, neboli zvuk v uších, který slyší pouze dotyčný člověk, může zasáhnout širokou populaci a může postihnout jedno ucho nebo obě uši. Tento zvuk může mít mnoho podob, ale nejčastěji se projevuje zvoněním různé intenzity a frekvence. Příznaky a průběh tinnitu se u jednotlivých lidí výrazně liší a mohou se v průběhu času změnit. Tinnitus může mít dopad na celkovou kvalitu života člověka, například na spánkový cyklus, schopnost soustředit se nebo dobře slyšet. Prvním krokem k lepšímu porozumění tinnitu je bližší seznámení s těmi, které postihuje, s rozdílnými projevy u jednotlivých lidí a jednotlivců v průběhu času, s potenciálními příčinami a metodami léčby tinnitu a jejich vnímanou účinností.

Apple-Hearing-Study-55-and-older-experiene-tinnitus

Prevalence tinnitu 

Ze studie vyplývá, že s tinnitem se během života setkalo 77,6 procent účastníků, přičemž prevalence denně se vyskytujícího tinnitu se u mnohých z nich zvyšuje s věkem. Účastníci starší 55 let se s tinnitem setkávali denně třikrát častěji ve srovnání s věkovou skupinou od 18 do 34 let Kromě toho studie zjistila, že tinnitus se vyskytuje častěji u mužů než u žen, a to o 2,7 procent. Nicméně 4,8 procent můžu uvedlo, že s tinnitem nemá dosud žádnou zkušenost.

Zmírnění projevů tinnitu  

Účastníci studie o sluchu pod taktovkou Applu uvedli, že ke zmírnění projevů tinnitu uplatňují převážně tři metody: používání generátoru šumu (28 procent), poslouchání zvuku přírody (23,7 procent) a meditace (12,2 procent). Méně než 2,1 procent účastníků zvolilo k léčbě tinnitu kognitivně behaviorální terapii.

Příčiny tinnitu

Vzhledem k velkému počtu příčin tinnitu neexistuje žádná 100% spolehlivá metoda, která by zabránila jeho vzniku, ale ochrana sluchu a techniky redukce stresu mohou pravděpodobnost jeho rozvinutí snížit. Účastníci studie uvedli, že hlavními příčinami vzniku tinnitu bylo „poškození sluchu“ (20,3 procent) a stres (7,7 procent).

Projevy tinnitu

Většina účastníků se s tinnitem setkala krátce v porovnání s menšinou, která jej zažívá trvale (14,7 procent). Uváděná doba trvání tinnitu se významně prodlužuje u účastníků starších 55 let: tinnitus má trvale 35,8 procent účastníků z této věkově kategorie. Trvalý linnitus se vyskytuje častěji u mužů než u žen, a to o 6,8 procent. Většina účastníků uvedla slabou intenzitu zvuku, přičemž 34,4 procent z nich intenzitu popisuje jako znatelnou ve srovnání s 8,8 procenty účastníků, kteří zvuky vnímali jako velmi hlasité nebo extrémně hlasité. Deset procent účastníků uvedlo, že tinnitus měl mírný nebo fatální dopad na jejich schopnost dobře slyšet. Účastníci s tinnitem vyplnili kromě dotazníku také zvukový test v aplikaci, který se zaměřoval na detailnější popis jejich zkušenosti. Tento test spočíval v přiřazení typu a vlastnosti zvuků, které účastníci v souvislosti s tinnitem slyšeli.

Apple-Hearing-Study-tinnitus-check-in

Většina účastníků studie popsala tinnitus jako monotónní zvuk (78,5 procent) nebo bílý šum (17,4 procent). V prvním z těchto dvou případů 90,8 procent účastníků uvedlo, že zvuk měl podobu vysokého tónu o frekvenci 4 kilohertzů nebo vyšší, který přirovnalo ke hlasu zpěvného ptáka. Celkem 83,5 procent účastníků z této skupiny uvedlo, že slyší jeden tón, a 16,5 procent zvuk přirovnalo k čajové konvici, tedy pronikavému pískání. V druhém z těchto dvou případů 57,7 procent účastníků uvedlo, že tinnitus připomínal šum televize, 21,7 procent ho přirovnalo ke cvrkání cvrčků, 11,2 procent k elektřině a 9,4 procent k pulzujícímu zvuku.

Studie o sluchu pod taktovkou Applu je jednou ze tří přelomových studií veřejného zdraví v aplikaci Research, která byla zahájena v roce 2019 a pokračuje dodnes. Tato studie probíhá ve spolupráci s Michiganskou univerzitou a prohlubuje znalosti o vystavení zvukům a jeho vlivu na zdraví sluchu. Výzkumníkům se podařilo shromáždit přibližně 400 milionů hodin vypočtených hladin zvuku z okolí a provést řadu průzkumů životního stylu, které mají pomoct osvětlit, jak vystavení zvukům ovlivňuje sluch, stres a aspekty zdraví související se sluchem. Data z této studie také obdrží Světová zdravotnická organizace, která podpoří její iniciativu za bezpečné poslouchání.

Apple-Hearing-Study-environmental-sound-levels

Jakou roli v tom hrají produkty od Applu

Technologie Applu nabízí hned několik způsobů, jak uživatelé mohou chránit sluch pouhým klepnutím.

Aplikace Hluk: V aplikaci Hluk mohou uživatelé hodinek Apple Watch povolit upozornění na hladiny zvuku z okolí, které by mohly mít negativní dopad na jejich sluch. Aplikace Zdraví na iPhonu monitoruje historii vystavení hladinám zvuku a informujte o tom, zda hlasitost zvuku ve sluchátkách nebo hladiny zvuku z okolí nepřekročily hodnoty doporučené Světovou zdravotnickou organizací.

Snížení zvuku z okolí: Uživatelé hodinek Apple Watch si mohou zobrazit, kdy dochází ke snížení hladiny zvuku z okolí, když používají AirPods Pro a AirPods Pro Max.

Aktivní potlačení hluku a režim propustnosti: Když je potlačování hluku zapnuté, mikrofon snímá zvuky zvnějšku. AirPody Pro je pak kompenzují inverzním signálem, který vnější zvuky potlačí, ještě než je uživatel uslyší. AirPods Pro (2. generace) nabízí také režim propustnosti, který nechává proniknout okolní zvuky dovnitř, ale zeslabuje a potlačuje ty hlasité.

Možnost tlumit hlasité zvuky: Uživatelé iPhonů si mohou nastavit limitní hodnotu zvuku ve sluchátkách. Stačí přejít do aplikace Nastavení, zvolit Zvuky a haptika (iPhone 7 a novější) nebo Zvuky (dřívější modely), tam klepnout na Bezpečnost sluchátek, kde se zobrazí možnost Tlumit hlasité zvuky a posuvník pro nastavení preferované hodnoty v decibelech.

Dnes nejčtenější

.