Zavřít reklamu

Evropská komise každý rok sdružuje vnitrostátní orgány EU, aby spolupracovaly na testování bezpečnosti výrobků prostřednictvím iniciativy nazvané Koordinované činnosti v oblasti bezpečnosti výrobků (CASP). Zkoušky se pak provádějí za přísných podmínek v akreditovaných laboratořích EU na široké škále produktů, které každoročně vybírají zúčastněné orgány dozoru nad trhem z 27 členských států EU, ale také i Norska, Islandu a Lichtenštejnska.

V roce 2020 CASP otestoval 686 vzorků ze sedmi různých kategorií. Jednalo se přitom o dětské hračky, domácí venkovní hraí zařízení, dětská hnízda a pražce, kabely, malé kuchyňské spotřebiče, šperky a přítomnost nebezpečných kovů a dětské autosedačky. Jelikož spousta vzorků nesplnilo požadavky, došlo také k vydání různých doporučení a informování o rizicích v každé kategorii, k čemuž se dostaneme později.

V galerii po boku tohoto odstavce lze vidět první část testování, kdy se ověřovala bezpečnost u 507 vzorků v 6 kategoriích. Největší zastoupení mají nitrosaminy v hračkách, přičemž následují malé kuchyňské spotřebiče, elektrické kabely, venkovní hrací vybavení určené pro domácí použití, dětská hnízda, dětské přísuvné postýlky a dětské spací pytrle a dětské autosedačky. V této fázi pouze 30 % vzorků splnilo požadavky. To ale nutně neznamená, že 70 % výrobků představovalo vážné riziko. Konkrétně 34 vzorků představuje žádné riziko, 148 nízké riziko, 26 střední riziko, 47 vysoké riziko, 30 vážné riziko a u 70 vzorků doposud nebylo zjištěno. Jako nejbezpečnější se jevily elektrické kabely, kdy 77 % vzorků splnilo požadavky. Naopak neuvěřitelných 97 % vzorků u dětských hnízd, dětských přísuvných postýlek a dětských spacích pytlů nesplnilo požadavky.

Studie následně varuje, aby si lidé uvědomovali možná rizika. Určitě byste proto neměli nechávat plastové obaly v dosahu dětí, měli si dávat pozor na malé části výrobků, dávat pozor před vadnými spotřebiči, zkontrolovat, zdali dané hračky odpovídají věkové skupině dítěte, mít se na pozory před přehříváním elektrospotřebičů a dávat pozor na vadnou instalaci autosedaček. Z tohoto důvodu se pro snížení rizik doporučuje vždy pečlivě kontrolovat značení a řídit se návody, nakupovat pouze ve specializovaných obchodem (zdali je to možné), dohlížet na děti za všech okolností, kupovat pouze výrobky s označení CE, vždy prodejci či výrobci nahlásit bezpečnostní problém, nesvěřovat dětem produkty, které pro ně nejsou určeny, a vždy je používat pouze k účelu, ke kterému jsou zamýšleny.

Jelikož je navíc stále vyšší zájem o on-line nakupování, tak se v rámci testování CASP Online 2020 otestovaly i šperky na přítomnost nebezpečných kovů. Jedná se především o předměty, které lze objednat takzvaně on-line. V tomto případě si experti posvítili na 179 vzorků, přičemž 71 % z nich jsou určeny pro dospělé, zatímco zbylých 29 % jsou přímo pro děti. Z tohoto množství 63 % vzorků splnilo požadavky a 37 % nikoliv. CASP u těchto šperků varuje před riziky alergických reakcí a možnosti požití nebezpečných kovů. Z tohoto důvodu doporučuje nenosit šperky během spánku a vždy dávat pozor na děti. U těch je navíc důležité kontrolovat, zdali si šperky nedávají do úst.

Související články

Dnes nejčtenější