Zavřít reklamu

V poslední době začaly opět nabírat na intenzitě zprávy, které se týkají budoucích Apple Glass. V souvislosti s budoucími AR brýlemi od Applu se v průběhu tohoto týdne objevil patent, který popisuje možné využití dat z jiných jednotek pro přesnější zmapování okolního prostředí. Náhlavní souprava by podle zmíněného patentu mohla snímat příslušná data a sdílet je v zájmu vytvoření ještě lepšího zážitku z rozšířené reality.

Na poli rozšířené reality je co nejpřesnější změření a zmapování okolního prostředí nesmírně důležité. Ke zmapování prostředí může sloužit řada zařízení, funkcí a technologií, klíčovou roli v tomto směru hrají nejrůznější zobrazovací zařízení. Proces zachycení parametrů okolního prostředí pouze za pomoci jediné náhlavní soupravy ale může být relativně pomalým procesem, proto je vždy lepší, když tento úkol obstará více zařízení najednou. Nese to s sebou ale i jistá úskalí – jedním z nich může být například to, že monitoring okolí se u každého z použitých zařízení bude lišit, a výsledek tedy nemusí hned napoprvé přesně odpovídat realitě.

V patentu, který byl společnosti Apple uznán počátkem tohoto týdne, je popisováno vícero zařízení pro simultánní lokalizaci a mapování, označené zkratkou SLAM. Zapojená zařízení by mohla využívat sdílených dat k vytvoření co nejpřesnější mapy pro všechny uživatele. S pomocí dat od jednotlivých uživatelů s různými úhly pohledu tak bude příslušná AR mapa vygenerována rychleji. Stejně tak bude snazší opravit případné chyby ve výsledné mapě, protože budou k dispozici data z více zařízení. Zobrazení prostoru pak bude také mnohem věrohodnější z různých úhlů pohledu. Apple v popisu zařízení dále uvádí, že s pomocí senzorů budou vytvářeny takzvané klíčové snímky, sestávající z obrazových a jiných dat. Jednotlivá zapojená zařízení si klíčové snímky mezi sebou následně vymění a využijí je k výpočtu mapových bodů. Ke vzájemné komunikaci daných zařízení by ideálně mělo docházet přímo, bez sdílení dat na vzdálený server. Pokud skutečně dojde k realizaci zmíněného patentu, bude tento systém s největší pravděpodobností aplikován na Apple Glass, i když by mohl být využíván také na iPhonech.

Dnes nejčtenější

.