Zavřít reklamu

Kdybych se vás zeptal, jak odhalit někoho, kdo lže, co byste mi odpověděli? Vsadím se, že mnoho z vás by poukazovalo na různé nepřímé pohledy do očí či zvláštní “nervózní” gesta či byste mi navrhli poslat dotyčného na detektor lži. Věděli jste však, že lháře můžete odhalit i skrze jeho ovládání iPhonu?

Odhalit lháře skrze jeho ovládání smartphonu si dala za cíl skupina vědců na univerzitě v dánské Kodani a světe div se, se svými zjištěními sklízí úspěch. Podařilo se jim totiž zjistit, že člověk, který lže, ovládá smartphone odlišně než ten, který nelže. K tomuto zjištění jim pomohla série pokusů, která spočívala například v tom, že se účastníkům testu zobrazovala na displeji určitá barva a oni se měli rozhodnout zda ji označí správným názvem nebo špatným, čímž by de facto zalhali. Tento pokus odhalil, že lidé, kteří se rozhodli lhát, zvolili svou odpověď na displeji telefonu později než ti, kteří označili barvu pravým názvem.

Další pokus spočíval v tom, že měli testovaní lidé rozdělit napůl určitou finanční částku, přičemž druhá osoba, která měla být půlkou této částky obdarována, vůbec netušila, o kolik peněz se vlastně jedná. I tento pokus odhalil, že pokud se rozhodnete zalhat a druhé osobě dát menší částku než na kterou má nárok, budete reagovat daleko déle. 

Třetí pokus byl pak založen na rozpoznávání tlaku a pohybů prstů po displeji, přičemž test ukázal, že lidé, co lžou či si jsou v určitých věcech nejistí, tlačili na displej telefonu daleko méně než ti, kteří měli mluvit pravdu. Lháři pak po displeji naopak daleko více brouzdali prsty, kdežto pravdomluvní si vystačí jen s pár gesty.

Podle vědců jsou výsledky tohoto pokusu srovnatelné s detektorem lži, což by mohl být velký příslib do budoucna. Tento objev by prý též mohl být v budoucnu začleněn například do různých bankovních aplikací či podobných softwarů, díky čemuž by se mohla teoreticky eliminovat jejich zneužitelnost. Celá studie je však samozřejmě ještě na začátku. Rozhodně je však velmi zajímavá a dokazuje, že skrze smartphone o nás můžou lidé zjistit daleko více, než si vůbec myslíme.

Související články

Dnes nejčtenější