Zavřít reklamu

Když Samsung představil svůj poslední chytrý telefon, bylo jasné, že bude srovnáván především s iPhonem. Na stránkách LsA jste si mohli přečíst recenzi (Galaxy S III vs. iPhone, Nokia Lumia 800 vs. iPhone) obou přístrojů z dílny Romana Zavřela, já však přináším poněkud odlišné pojetí. Ve stylu svých předešlých analýz Vám představím názory poměrně vysokého počtu dotazovaných. Stejně jako vždy ovšem musím varovat před nebezpečím, které představuje způsob sběru prezentovaných dat. Na nevýhody anketního dotazování prostřednictvím internetových portálů jsem upozorňoval již několikrát – výrazně pak například v článku Na mobilní telefony Lumia 800 a Titan II nepřechází majitelé iPhone tak hromadně, jak tvrdí některé média. Před jakoukoli snahou o přebírání, či zobecňování zde prezentovaných údajů doporučuji přečíst hlavně druhý odstavec zmíněného článku.

Společnost Polldaddy.com se rozhodla položit ve své anketě tři otázky. Samotná anketa byla umístěna na zpravodajských portálech, některé z nich jsou opravdu prestižní. Hlasování se zúčastnil poměrně vysoký vzorek. Následující grafy obsahují položené otázky (snažil jsem se držet doslovného překladu, neboť způsob jakým jsou otázky / odpovědi konstruovány, může značně zkreslit výsledné hodnoty) a zpracované výsledky, které jsou modelovány pro potřeby LsA.

LsA-graf-apple-vs-samsung

*Zpracováno autorem pro LsA, Zdroj dat: polldaddy.com

První graf jednoznačně ukazuje, že hlasující v anketě preferují iPhone. Nutno dodat, že cílem této otázky bylo především zjistit, zda se hlasujícím více zamlouvají přístroje jedné či druhé značky, všechny další tak byly zařazeny do skupiny „ostatní“. I v této chvíli opakovaně nabádám k obezřetné interpretaci těchto dat, především kvůli neznámé struktuře vzorku hlasujících, ale i kvůli dalším problémům, které s výzkumem souvisí (viz výše). Ze tří otázek, které zde představím, odpovědělo na první nejvíce zúčastněných, konkrétní počet byl 2,862 v 19:00 dne 24. června 2012 (anketa na některých serverech ještě stále běží).

apple-graf-lsa-letem-svetem-applem

*Zpracováno autorem pro LsA, Zdroj dat: polldaddy.com

Troufám si tvrdit, že pro čtenáře LsA bude mnohem zajímavější právě tento graf. Jak otázka napovídá, cílem bylo zjistit, proč je iPhone pro hlasující přitažlivější než výrobky Samsungu. Rozdíl mezi ziskem operačního systému a designu není příliš vysoký, dohromady dosahují více jak 50 %. Je tedy vhodné označit tyto dva důvody za hlavní. Ti, kteří považují iPhone za přitažlivější, tak tedy činí především kvůli operačnímu systému a designu smartphonu. Počet odpovídajících byl v tomto případě o více jak polovinu nižší, než u první položené otázky (1,268).

Poslední graf, který v článku představím, se týká velmi zajímavé problematiky. Její dopad na vnímání Applu jsem se pokoušel předpovědět ve své analýze již dříve – Analýza: Poškozují patentové spory obraz Applu? V dubnovém článku jsem se pokusil o jakousi předpověď vlivu patentových sporů na vnímání značky společnosti. Již tehdy jsem upozorňoval na problematickou metodologii výzkumu, který by mohl přinést opravdu relevantní výsledky, bohužel ani níže prezentovaný výstup tento problém nevyřešil. Ve zmíněné analýze jsem se také soustředil především na evropský trh. Mojí predikcí však bylo, že převážná část fanoušků Applu bude patentové spory vnímat neutrálně (nebo mírně pozitivně), upozorňoval jsem ale také, že i v tomto táboře se bude vyskytovat kritika  přílišné snahy Applu. Negativní působení sporů jsem odhadoval primárně v táboře fanoušků konkurenčních firem. Je nutné si uvědomit, že výsledky obsažené v následujícím grafu jsou především z prostředí Spojených států amerických, kde vnímání značek může být (a skutečně bývá) značně odlišné od evropského kontinentu.

apple-lsa-graf

*Zpracováno autorem pro LsA, Zdroj dat: polldaddy.com

Z výše uvedených dat je patrné, že tábor, u kterého snaha Applu nevyvolala žádný efekt, je téměř stejně početný jako ten, který úsilí společnosti vnímá negativně. Opět však nevíme, jaké bylo rozložení těch, kteří hlasovali. Mezi odpovídajícími tak klidně mohlo být více zarytých odpůrců Applu, než fanoušků (nebo naopak). Vytvoření nějakých obecných závěrů je tak více než problematické. Rozhodneme-li se však nejpočetnější skupinu sečíst s těmi, na které má aktivita Applu pozitivní efekt, je možné tvrdit, že více jak polovina hlasujících nemá s právními kroky společnosti problém. Tyto kroky se pak zároveň neprojevily negativně ve vnímání značky. Dodejme také, že na tuto závěrečnou otázku odpověděl nejmenší počet čtenářů – 619.

Související články


Dnes nejčtenější

.