Zavřít reklamu

Deaktivace náhledů odkazů

Někdy budete chtít sdílet skutečnou adresu URL namísto náhledu odkazu, který skrývá vše kromě domény. Náhled můžete v iMessage snadno vypnout vložením teček před a za adresu URL. Úplná adresa URL se zobrazí vám i příjemci bez dalších teček.

Výběr aplikace pro otevření odkazu ve zprávě

Od příchodu operačního systému iOS 16 lze některé odkazy, které posíláte nebo přijímáte ve Zprávách, otevřít ve více než jedné aplikaci. Chcete-li to vyzkoušet, dlouhým stisknutím odkazu URL otevřete rychlé akce. Pokud se zobrazí Otevřít odkaz a tím to končí, nemůžete si vybrat aplikaci. Pokud se však zobrazí více názvů aplikací, můžete si vybrat kteroukoli ze seznamu.

Deaktivace indikátoru psaní

Když píšete zprávu v chatu iMessage a druhý příjemce má již otevřenou konverzaci, uvidí indikátor psaní (animovanou elipsu). Tímto způsobem poznají, že se chystáte něco odeslat. Pokud nechcete, aby se zobrazoval, můžete použít několik řešení. Můžete iMessage dočasně vypnout, psát v režimu Letadlo nebo zprávu nadiktovat Siri. Můžete také přímo ve zprávách otevřít nový koncept, napsat zprávu a poté vybrat kontakt.

Tučný text

Otevřete Nastavení, klepněte na Zprávy a přepněte přepínač Zobrazit pole předmětu. Ve Zprávách se nyní zobrazí pole pro předmět a vše, co do něj napíšete, se zobrazí jako tučný text. Pokud chcete používat pouze tučný text, možná budete muset do běžného pole zprávy vložit mezeru nebo jiný neviditelný znak, například znak s nulovou šířkou, jinak se předmět změní na normální text. Využít můžete například znaky, používané pro vytvoření složek bez nadpisu na ploše iPhonu.

Rychlé kopírování a vkládání

Když potřebujete zkopírovat a vložit zprávu, obvykle dlouze stisknete zprávu, klepnete na Kopírovat, klepnete na textové pole, kam chcete zprávu zkopírovat, a stisknete Vložit. Existuje však rychlejší způsob. Místo toho stiskněte a podržte zprávu, rychle ji přetáhněte pryč a pak ji pusťte tam, kam ji chcete vložit.

Dnes nejčtenější

.