Zavřít reklamu

Zadní strana jablečných smartphonů, potažmo bok u letošních iPhonů 12, není vyhrazena pouze ikonickému symbolu nakousnutého jablka. Najdete na ní také další, drobné symboly, které pochopitelně mají svůj jistý význam. Jak se v nich vyznat a co který symbol vlastně znamená?

FCC

V každém regionu se samozřejmě jednotlivé symboly liší. V zámoří například můžete na zadní straně iPhonů najít logo FC (respektive FCC), které je potvrzení schválení ze strany Federální komise pro komunikaci. Federální komise pro komunikaci je nezávislou organizací vlády Spojených států, která se zabývá regulacemi rádiové, televizní, drátové, satelitní a kabelové komunikace napříč Spojenými státy.

FCC logo

 

 

Přeškrtnutá popelnice

Dalším znakem, který můžete nalézt na zadní straně iPhonů, je nezaměnitelný přeškrtnutý obrázek popelnice. Tento symbol má spotřebitelům sdělit, aby nevyhazovali svůj iPhone spolu s běžným komunálním odpadem (napadlo by vás to?). Tento symbol najdete dnes prakticky na všech elektrospotřebičích, případně na jejich obalech nebo v dokumentaci. Takto označený produkt musí poté, co doslouží, být odevzdán na předem určená místa, jako jsou sběrné dvory, speciální kontejnery na elektroodpad, případě v místech, kde se prodává elektronika.¨

Popelnice symbol

 

Vykřičník v kroužku, CE a číslice 0682

V některých zemích se na zadní straně iPhonu může objevit symbol vykřičníku v kroužku – ten znamená, že se jedná o bezdrátové zařízení třídy II. Na tuzemských iPhonech (respektive iPhonech, zakoupených v Evropě) jste si jistě všimli písmen CE nebo číslice 0682 – znamená to schválení k prodeji na území Evropské unie. Symbol CE je označením pro výrobky, které byly před svým uvedením na trh posouzeny příslušnými institucemi a splňují legislativní požadavky Evropské unie. Takto označený výrobek odpovídá všem aktuálním požadavkům na bezpečnost, ochranu životního prostředí nebo třeba ochranu zdraví. Toto označení zároveň umožňuje volný pohyb zboží v rámci trhu zemí Evrooského hospodářského prostoru. Číslo 0682 znamená, že se jedná o komunikační zařízení, které je ve shodě s regulacemi pro prodej v Evropské unii.

Související články

Dnes nejčtenější