Zavřít reklamu

Společnost Apple včera zveřejnila patentový návrh, který se zaměřuje na „zlepšení kvality poslechu za pomocí změny fyzických vlastností audiosystému, na základě podmínek okolního prostředí“. Poměrně kostrbatý název patentu, který si můžete v originále přečíst zde, popisuje technologii, kterou už spousta Apple uživatelů docela dobře zná.

Text patentu je velice obecný a nezmiňuje nějaké konkrétní zařízení, z přiložené obrazové dokumentace však jasně vyplívá, že oním zařízením produkujícím audio je laptop. Patent se tedy s největší pravděpodobností zabývá technologií, která by měla vylepšit zvukové vlastnosti nějakých budoucích MacBooků, a to za pomocí nástrojů podobným, které Apple v současné době využívá u HomePodů.

Když si uživatel koupí HomePod a poprvé jej doma zapojí, reproduktor provede jakýsi prostorový sken místnosti, za pomocí vysílání zvukových vln o různých frekvencích a integrovaných mikrofonů, které měří odrážení těchto vln z okolního prostoru. Díky tomu tak HomePod dokáže „přečíst“ místnost ve které se nachází a upravit nastavení všech svých měničů, aby co nejlépe využily akustiky místnosti, ve které se HomePod nachází. Nehledě na to, že HomePod takto dokáže rozeznat další HomePod(y) rozmístěné po  místnosti a upravit tak zvukový přednes ještě lépe, při využití stereo režimu. A přesně něco podobného by měly v budoucnu umět i MacBooky.

 

Zdroj: Apple

V případě oněch „nespecifikovaných zařízeních“, co se však dle obrazové dokumentace tváří jako MacBooky, by měla tato zařízení využívat hned několika senzorických nástrojů, za jejichž pomoci by mělo dojít k detailní analýze prostředí, ve které se ono zařízení nachází. V textu patentu jsou popsány například senzory integrované do šasi zařízení, nebo integrovaná kamera, která dokáže analyzovat a vizualizovat okolní prostředí. Text patentu se zaměřuje více na proces tohoto měření než na to, jak by se dala získaná data využít. Dá se však očekávat, že na základě tohoto měření by se dalo pracovat například s přesnější zvukovou projekcí či zesílení nebo zeslabení jednotlivých frekvenčním pásem, pro co nejlepší využití okolního prostoru z hlediska akustiky.

Související články

Dnes nejčtenější