Zavřít reklamu

Vývojáři, kteří tvoří aplikace pro iOS zařízení od Applu, se při programování a navrhování musí řídit řadou pokynů a pravidel. Patří mezi ně také takzvané pokyny pro lidské rozhraní, která jsou i pro řadového uživatele v mnoha směrech velmi zajímavá. Co například obsahují?

Na barvách záleží

Apple ve svých pokynech pro rozhraní například nabádá vývojáře, aby věnovali velkou pozornost barevnému ladění jednotlivých prvků svých aplikací, stejně jako tomu, jak barvy aplikace vypadají pod různými druhy světla. Jablečná společnost ve svých pokynech připomíná, že osvětlení se v interiéru a exteriéru významně liší, a to v závislosti na atmosféře místnosti, denní době, počasí a dalších faktorech. Upozorňuje vývojáře na to, že barvy, zobrazené při tvorbě na monitorech jejich počítačů, mohou na displeji iOS zařízení vypadat zcela jinak. Tvůrci aplikací jsou nabádáni k tomu, aby pečlivě prozkoumali barvy prvků svých aplikací za co možná největší škály světelných podmínek, aby měli jistotu, že jejich používání bude pro uživatele za všech okolností příjemné a pohodlné.

Přihlášení může počkat…

Kolikrát se vám stalo, že vás okamžitě po spuštění nově nainstalované aplikace uvítala obrazovka, která vás vybízela k přihlášení nebo registraci? A kolikrát vás taková výzva odradila od dalšího používání daného softwaru? Apple ve svých pokynech pro vývojáře také uvádí, že spousta uživatelů přestane aplikaci používat krátce po její instalaci, a to jen proto, že se jim nechtělo přihlašovat, potažmo registrovat. Nabádá proto tvůrce aplikací k tomu, aby uživatelům před výzvou k registraci dali co nejvíce času a prostoru k prozkoumání a vyzkoušení aplikace. Doporučuje jim také umožnit uživatelům co nejvíce možností registrace, od účtu sociálních sítí přes e-mail až po možnost Sign in with Apple, která se mezi uživateli těší čím dál větší oblibě. Vývojáři aplikací by měli uživatelům podle Applu přihlašování i registraci také co nejvíce usnadnit.

…ale předvedení obsahu nepočká

Úvodní obrazovka je velmi důležitým prvkem aplikace – a vývojáři ani uživatelé si to často dostatečně neuvědomují. Společnost Apple v příslušných pokynech kromě jiného také radí vývojářům, aby se uvítací obrazovka jejich aplikací co nejvíce podobala samotnému prostředí aplikace. Uživatel by měl co nejdříve vědět, co ho vlastně v aplikaci čeká, jak bude vypadat její prostředí, a rozhodně nestojí o to, aby úvodní obrazovka byla vlastně jakousi klamavou reklamou. Úvodní obrazovka by také měla být přizpůsobená aktuálnímu režimu, který si uživatel nastavil na svém iOS zařízení.

Pozor na motivy

Řada aplikací nabízí uživatelům bohaté možnosti přizpůsobení vzhledu a motivů. Uživatelé si ale v této souvislosti často stěžují, že zmíněných možností je až příliš, nastavení je příliš komplikované, případně motivy nebo zvolené barevné ladění aplikace nebývá v souladu s případnými změnami celosystémového tmavého a světlého režimu iPhonu. Apple v této souvislosti upozorňuje vývojáře na to, že méně je někdy více, a že by při tvorbě svých aplikací měli myslet na to, aby uživatelská zkušenost byla co nejpříjemnější. Tvůrci aplikací by podle Applu měli také neustále myslet na zmíněné možnosti střídání tmavého a světlého režimu.

Využijte, co systém nabízí

V pokynech pro vývojáře také stojí, že operační systém iOS sám od sebe nabízí škálu systémových barev, fontů písem a dalších prvků, díky kterým se vzhled aplikace může plně přizpůsobit uživatelskému rozhraní systému a skvěle s ním sladit. Apple ve svých pravidlech vyzývá vývojáře iOS aplikací k tomu, aby k aplikaci systémových barev využívali API, které jim firma dává k dispozici. Vývojáři by například podle Applu měli ideálně používat při tvorbě svých aplikací symboly systému San Francisco.

Srozumitelnost nade vše

Aplikace by také podle Applu měly být pro uživatele co nejsrozumitelnější. Cupertinská společnost doporučuje tvůrcům aplikací, aby se vyhnuli akronymům a technologickému žargonu, kterému by nemuseli všichni uživatelé plně porozumět. Při tvorbě “jazyka” svých aplikací by vývojáři měli zohledňovat to, jaké cílové skupině jsou určeny, a přizpůsobit tomu také jejich slovník. Měli by udržovat přátelský, informativní tón, a pokusit se pokud možno promlouvat vždy přímo k uživateli.

Připraveni pomoci

Většina běžných aplikací v App Storu je uživatelsky přívětivá, srozumitelná a snadno použitelná. Problémy ale mohou nastat i u těch nejjednodušších aplikací, a uživatelé by měli být vždy srozumitelně informováni o tom, jaké způsoby pomoci jsou pro ně k dispozici. Společnost Apple vývojářům aplikací radí, aby neváhali do svého softwaru zahrnout nejčastěji kladené otázky, užitečné tipy a triky, viditelně umístěné ikonky a odkazy pro pomoc, případně kontaktní formuláře a další podobné funkce.

Nezapomínat na gesta

Gesta jsou skvělá věc, která usnadňuje a zrychluje ovládání smartphonu. Uživatelé jsou na ně zvyklí, rádi je používají, a podle Applu by bylo skvělé, aby vývojáři tento fakt zohledňovali i při programování svých aplikací. Společnost Apple ve svých pokynech nabádá vývojáře aplikací k tomu, aby dávali přednost podpoře standardních gest, na která jsou uživatelé navyklí z ovládání svých iPhonů – uživatelům tak odpadne nutnost učit se nová gesta, a používání dané aplikace tak bude mnohem snazší, pohodlnější a rychlejší.

Zachovat soukromí

Představitelé a zástupci společnosti Apple se opakovaně nechávají slyšet, že soukromí uživatelů je pro ně na prvním místě. Firma se zároveň snaží o to, aby stejnou prioritu měli i vývojáři, kteří programují aplikace pro její iOS App Store. V rámci této snahy například vybízí tvůrce aplikací k tomu, aby z notifikací vynechali veškeré citlivé údaje. Ve svých pokynech upozorňuje firma vývojáře na to, že nemohou vědět, co daný uživatel dělá ve chvíli, kdy se na displeji jeho iPhonu objeví příslušná notifikace, a nabádá k maximálnímu zachování soukromí.

Související články

Dnes nejčtenější

.