Zavřít reklamu

Pokud jde o Evropskou unii, je teď na poli technologií více než aktivní. V poslední době jste se mohli na našem magazínu dočíst o zrušení dohody o ochraně osobních údajů EU-US Privacy Shield, kterou se řídily ve Spojených státech tisíce společností. Dále také Evropská unie chrání vývojáře, jelikož Apple a jiné technologické společnosti musí dát vývojářům v EU třicetidenní lhůtu k nápravě aplikace předtím, než budou moct aplikaci z obchodu odstranit.

Evropská unie si také poslední dobou často bere pod drobnohled konkrétní technologické společnosti, Apple nevýjimaje. Podle agentury Reuters jsou regulátoři EU v současné době v rané fázi vyšetřování hlasových asistentů, konkrétně pak Siri a hlasové asistentky Amazonu. Jedná se tak po App Store o další vyšetřování Evropské unie, které se přímo dotýká jablečné společnosti. Podle evropského komisaře pro hospodářskou soutěž je toto šetření jasným a silným signálem EU, že regulátoři velké společnosti sledují. „Vysíláme důraznou zprávu silným technologickým společnostem na tomto trhu, že je sledujeme a že musí podnikat v souladu s našimi pravidly hospodářské soutěže. Vzájemná a efektivní spolupráce je zásadní, pokud má být náš trh přístupný.“ Cílem vyšetřování je prý zabránění zneužívání kontroly nad cizími daty a jejich následné využívání k potlačení konkurence, čimž by mohlo dojít k narušení hospodářské soutěže. Jelikož má Apple pro Siri zavedena opravdu přísná pravidla na ochranu soukromí, může být zajímavé sledovat, na co Evropská unie v tomto vyšetřování přijde.

Dnes nejčtenější

Další články