Zavřít reklamu

Není tomu tak dávno, co jsme vás informovali o nové mikrostránce Applu věnované pohybu jeho uživatelů v souvislosti s koronavirem. Veškerá data Apple anonymně získával z aplikace Apple Maps a to jen proto, aby ukázal, jak intenzivně uživatelé v největším rozpuku koronaviru cestovali – ať už pěšky, městskou hromadnou dopravou či automobily. Zprvu tato stránka odhalovala jen největší světové metropole a celostátní přehledy, nyní do ní pak přibyly i jednotlivé české a slovenské regiony. Díky tomu se tak můžete přesvědčit o tom, jak aktivně se obyvatelé vašeho kraje v uplynulých týdnech pohybovali.

Přestože se celá mikrostránka tváří jako česká, názvy jednotlivých regionů je do vyhledávače nutné mnohdy psát anglicky. Některé české názvy sice pochopí a sám si je přeloží do angličtiny, s jinými si však bohužel tak úplně neporadí. Co se pak týče samotných dat, ta jsou opravdu velmi zajímavá. Krásně v nich je vidět jak zostřování vládních opatření, které vyvrcholilo vyhlášením volného pohybu osob, tak i postupné rozvolňování zákazů, přičemž poslední dny už zase vypadají téměř jako před nástupem koronaviru a to ve většině krajů. Výjimkou je pak samozřejmě Praha, která je koronavirem zasažena nejvíce a ve které tudíž pohyb ještě v takovém rozpuku není. Vzhledem k naplánovaným dalším vlnám rozvolnění opatření se je navíc víceméně jasné, že se křivka bude blížit normálu ze začátku roku i v následujících týdnech a měsících, až na něm setrvá úplně.

Přestože jsou data Applu velmi zajímavá, je třeba je brát s určitou rezervou. Jak jsem již zmínil výše, vychází totiž z dat získaných skrze Apple Maps využívané k navigaci. Jelikož však ty příliš mnoho Čechů a Slováků k navigaci nevyužívá, je třeba brát tuto skutečnost v zřetel. Data tak logicky reflektují jen relativně malou skupinu lidí, která může mít trochu jiné zvyklosti než uživatelé Google Maps či jiných navigací.

Témata:

Související články

Dnes nejčtenější