Zavřít reklamu

Apple dělá obvykle vše pro to, aby zamezil nejrůznějším únikům, týkajícím se jeho operačních systémů. Jakmile k úniku tohoto typu náhodou dojde, je zcela běžnou reakcí, že fanoušci, redaktoři technologických serverů a další uniklé podrobnosti podrobí pečlivému zkoumání. Takováto odezva není pro Apple jistě ničím příjemným. Může ale nastat ještě horší situace – detaily může začít studovat i někdo, komu nejde jen o zjištění, jaké funkce by mohla přinést příští aktualizace operačního systému.

Právě tyto úniky mimo jiné dokazují, že vytvoření systémových „zadních vrátek“, která po společnosti Apple opakovaně vyžadují různé vládní organizace, není s ohledem na bezpečnost a soukromí uživatelů příliš dobrým nápadem. Jakýchkoliv skulinek v šifrování by totiž v případě úniků mohli zneužít útočníci, kteří cílí na soukromá data uživatelů. Vzhledem k tomu, jak snadné je nalézt v uniklém kódu operačního systému nejrůznější skryté náznaky ohledně budoucích funkcí, nativních aplikací, nebo nejrůznější ikonky, by bylo naivní domnívat, že tomuto odhalení unikla i případná zadní vrátka v oblasti šifrování. Vládní a bezpečnostní organizace se při formulování svých požadavků na vytvoření zadních vrátek zaštiťují užitečností opatření tohoto typu při případném vyšetřování závažných kriminálních případů. Neměli bychom ale ignorovat fakt, že tyto organizace rozhodně nemusí být jediným subjektem, schopným využít zadní vrátka v šifrování.

Společnost Apple se snaží nátlaku ohledně vytvoření zadních vrátek odolávat minimálně od dob kauzy střelců ze San Bernardina. Debata, týkající se této problematiky, se opakovaně rozhoří pokaždé, když se objeví nový podobný případ – v nedávné době se jednalo například o kauzu střelby na vojenské základně. Narůstajícímu tlaku nejrůznějších organizací Apple sice stále ještě relativně klidně odolává, ozývají se ale hlasy, podle kterých firma odmítnutím přijetí zadních vrátek svým způsobem podporuje různé typy zločinů od terorismu až po zneužívání dětí.

Vzhledem k tomu, že žádná zadní vrátka v šifrování (prozatím) neexistují, je jediným následkem nedávného úniku „pouze“ do jisté míry ohrožení některých obchodních tajemství společnosti Apple. Pro uživatele ale únik podrobností žádnou hrozbu nepředstavuje. Únik nicméně zcela jistě nepřesvědčí žádnou vládní nebo bezpečnostní organizaci o tom, že vytvoření zadních vrátek v šifrování možná není úplně nejlepší nápad. Je to pochopitelné, protože priority těchto organizací jsou zkrátka jiné než ty, které razí společnost Apple. Zároveň se nedá říci, že by Apple při vyšetřování nejrůznějších kriminálních případů nebyl vyšetřovacím orgánům nápomocen – například v případě zmíněné střelby na vojenské základně firma vyšetřovatelům poskytla veškerá dostupná data.

Související články

Dnes nejčtenější

.