Zavřít reklamu

Novější verze Apple Watch disponují funkcí detekce podezření na fibrilaci síní. Jedná se o překvapivě přesnou a velmi užitečnou funkci, která již zachránila život nejednomu uživateli. Jistý lékař z newyorské univerzity ale nyní přišel s tím, že společnost Apple uvedením této funkce porušila jeho vlastní patent na metodu detekce nepravidelného srdečního tepu.

Příslušné měření může u vybraných modelů Apple Watch probíhat pasivně. Pokud si uživatel na svých hodinkách nastaví funkci detekce nepravidelného tepu, kterou si může sám přizpůsobit, obdrží v případě zaznamenání nepravidelnosti notifikaci. Právě nepravidelnost v srdečním rytmu může být jedním z příznaků fibrilace síní. Kromě této funkce nabízí novější modely Apple Watch také možnost snímání záznamu EKG. Doktor Joseph Wiesel ve své žalobě uvádí, že to byl právě jeho patent, který podnikl první kroky ve sledování a detekci fibrilace síní.

Patent, který byl Wieselovi schválen v březnu roku 2006, popisuje způsob „sledování nepravidelného rytmu v  průběhu řady časových intervalů“ a zmiňuje „metodu a zařízení, sloužící k určení možné fibrilace síní“. Joseph Wiesel v současné době přenáší na katedře medicíny newyorské univerzity. V září roku 2017 se pokusil navázat partnerství se společností Apple, a v rámci tohoto úsilí poskytl cupertinské společnosti detailní informace o zmíněném patentu. Apple nabídku partnerství odmítl, a Wiesel ve své žalobě tvrdí, že tak učinil „v dobré víře, aby se vyhnul žalobě“. Wiesel v žalobě žádá soud, aby zabránil společnosti Apple ve využívání technologie, sloužící k detekci fibrilace síní. Tu podle Wiesela nyní cupertinská společnost používá bez jeho svolení a bez hrazení licenčních poplatků. Firma Apple se k žalobě zatím oficiálně nijak nevyjádřila a s velkou pravděpodobností tak neučiní ani v budoucnu. Jak celý spor dopadne ukáže až čas.

Dnes nejčtenější

.