Zavřít reklamu

Pokrok a vývoj ve vědě jde neustále dopředu a nevyhýbá se ani oboru protetiky. Nejrůznější náhrady jsou čím dál sofistikovanější a zlepšují kvalitu života svých majitelů. Nejnovější výzkum v oblasti náhrad horních končetin slibuje jejich majitelům nové, lepší možnosti pohodlného používání.

Síla mozku

Protetické náhrady končetin jsou čím dál lepší a nabízejí svým majitelům více možností. Vývoj jde kupředu nejen po stránce estetické, kdy se protéza opravdu detailně a věrohodně podobá skutečné končetině, ale i po stránce funkčnosti. Díky neúnavné práci vědců, lékařů a vývojářů se výrazně zlepšují možnosti pohybu a ovládání náhradních končetin, důraz je ale kladen i na způsob, jakým náhradní končetinu vnímá její nositel.

Odborný web Science Translational Medicine zveřejnil minulý týden novou studii, která nositelům protéz horních končetin otevírá zcela nové možnosti v podobě realistického vnímání pohybu protézy. Studie se zúčastnila skupina pacientů s amputovanými končetinami, kteří podstoupili speciální chirurgický zákrok, upravující svalové a senzorické nervy v oblasti amputace tak, aby bylo možné ovládat protézu prostřednictvím intuitivních signálů z mozku.

Lékaři v rámci studie použili i speciální zařízení, vyvíjející podél specifických svalů v okolí oblasti amputace vibrace. Jsou to právě svalové vibrace, které pomáhají vytvářet iluzi vnímání pohybu. Paulu Marascovi a jeho týmu se po třech letech usilovné práce podařilo tyto vibrace nasimulovat v protéze. V případě, že bylo zařízení zapnuté, vytvářely příslušné vibrace iluzi kinestézie – tedy vnímání pohybu – v protetické ruce. Účastníci studie tak měli možnost detailně a věrohodně vnímat pohyby, jako je otevírání a zavírání dlaně, a zároveň i možnost ruku ovládat více intuitivně a bez nutnosti ji vizuálně kontrolovat. Paul Marasco, vedoucí studie, zmínil jako příklad situaci, kdy bezmyšlenkovitě bereme do ruky sklenici vína, aniž bychom se na ni dívali.

Odbourat bariéry

V současné době odmítá více než deset procent lidí po amputaci horní končetiny používání protézy. Jako důvod uvádějí především značné nepohodlí a nemožnost protézu efektivně používat. Právě tento problém by mohla protéza, vyvinutá Marascem a jeho týmem, úspěšně vyřešit.

„Věříme, že pokud se nám podaří těmto lidem dodat pocit aktivity a autonomie, a pokud se nám podaří docílit toho, aby jejich mozek vnímal příslušné zařízení, jako kdyby bylo přirozenou součástí jejich těla, překonáme tím řadu bariér,“ uvedl Marasco, který chce do budoucna ve spolupráci se svým týmem pomoci i lidem, kteří utrpěli mozkovou příhodu nebo poškození páteře s následkem problémů s citlivostí.

Hand fb
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zdroj: Gizmodo

Související články

Dnes nejčtenější