Zavřít reklamu

Ačkoliv se to nemusí zdát, v dnešní době umí iPhone používat i malé dítě. I přes to však mohou příležitostně nastat situace, kdy nám jsou nějaké věci nesrozumitelné. iOS používá nespočet ikon, symbolů a indikátorů – z nichž jsou některé nejasné. Pojďme se podívat na význam 23 ikon, které se mohou zobrazit ve stavovém řádku.

Synchronizace s iTunes

V případě, že se ve stavovém řádku objeví dvě šipky, které spolu tvoří kruh, znamená to, že probíhá synchronizace vašeho jablečného zařízení s iTunes. S tímto případem se můžete setkat například při nahrávání nové hudby nebo při zálohování zařízení.

 

VPN

Jedna z méně častých ikon, která se může zobrazit, je ikona VPN. Jak již název napovídá, v případě, že se ve stavovém řádku tato ikona zobrazí, jste připojeni k síti VPN.

 

Přesměrování hovorů

Tento symbol v iOS označuje přesměrování hovorů. Přesměrování hovorů lze nastavit na váš iPhone tak, aby byl příchozí hovor „přenesen“ na jiné číslo nebo pevnou linku. Tento trik je velice užitečný v případě, že očekáváte nějaký důležitý hovor, ale máte slabý signál.

 

Síla signálu

První ikonu, kterou se budeme zabývat, znají všichni. Tyto 4 čárky zobrazující se na levé straně stavového řádku nám říkají, že jsme v dosahu mobilní sítě a můžeme telefonovat. V případě, že je signál slabý, zobrazí se text Žádná služba.

 

LTE/4G, 3G, GPRS/E

Vedle ikony signálu se zobrazí síť, ke které jste připojeni. Pokud se objeví LTE nebo 4G, znamená to, že jste připojeni ke stejnojmenné síti. Tato síť je momentálně tou nejrychlejší. Označení LTE nebo 4G se může měnit v závislosti na vašem operátorovi.

V případě, že se zobrazí 3G, znamená to, že je váš iPhone připojen k síti 3G a může tuto síť použít k připojení k internetu. Tato síť je oproti LTE pomalejší, ale stále je o mnoho rychlejší, než GPRS.

Tyto dvě ikony se nacházejí ve stavovém řádku, hned vedle ukazatele signálu. V případě, že se vám jedna z těchto ikon zobrazí, znamená to, že jste připojeni k síti GPRS nebo EDGE vašeho operátora. Technicky jste v tomto případě stále připojeni k internetu, ale tyto dvě sítě jsou mnohem pomalejší než například 3G nebo 4G LTE.

 

Ikona / text Wi-Fi

Pokud se ve stavovém řádku objeví ikona Wi-Fi, znamená to, že vaše jablečné zařízení k procházení internetu používá Wi-Fi. V případě, že se ještě objeví i text „Wi-Fi“, můžete použít telefonování skrze Wi-Fi síť.

 

Polohové služby

Tato malá ikonka šipečky se ve stavové liště zobrazí v případě, že právě používané aplikace nebo webové stránky aktivně používají služby pro určení vaší polohy. Pokud se vám místo plně bílé šipečky zobrazí šedá, znamená to, že aplikace nebo webová stránka, na které jste, může vaši polohu sledovat jen za určitých okolností.

 

Přenos dat

Pokud se ve stavovém řádku zobrazí načítací kruh, právě ve vašem zařízení probíhá přenos dat. Můžete se s tímhle setkat například při otevírání větší přílohy z emailu.

 

Letový režim

Ikona, kterou všichni zcela jistě známe. Objeví se při zapnutém režimu Letadlo. Po zapnutí tohoto režimu nebude možné telefonovat ani používat Bluetooth.

 

Režim Nerušit

Symbol malého měsíce na stavovém řádku neznamená, že už se máte pomalu chystat do postele. Místo toho ukazuje, že je povolena funkce Nerušit. Pokud je tato funkce zapnuta, veškeré vaše hovory, zprávy a notifikace budou umlčeny. Budík vás ale ráno bohudík (bohužel?) stále vzbudí.

 

Zámek orientace

S touto ikonou jste se už pravděpodobně setkali, ale pro ty méně znalé – tento symbol se zobrazí ve stavové liště v případě, že je zapnutá funkce Zámek orientace. Tato funkce je přístupná prostřednictvím ovládacího centra. V případě, že tuto vychytávku zapnete, uzamkne se vaše jablečné zařízení do určité orientace – na šířku nebo na výšku. To zabraňuje tomu, aby se orientace změnila v případě, že telefon otočíte.

 

Zámek

Tato ikona se zobrazuje na zařízení, které jste ještě neodemkli pomocí Touch ID (v budoucnu také Face ID). Můžete si ji všimnout v případě, že vám přijde nějaká notifikace a díváte se na ni na zamčené obrazovce.

 

Budík

Symbol, který se zobrazuje v pravé části stavového řádku. Znamená to, že máte nastavený budík nebo večerku.

 

Bluetooth

Funkce Bluetooth je zapnutá a je spárovaná s nějakým zařízením. Pokud se ikona jeví v šedé barvě, spárované zařízení je buď mimo dosah nebo je vypnuté. V případě, že tuto ikonu nevidíte, Bluetooth je vypnutý.

 

Bluetooth sluchátka + baterie

V některých případech můžete vedle symbolu Bluetooth zařízení zahlédnout malý indikátor baterie. Jak již název tohoto symbolu prozrazuje – zobrazuje, jak moc je na Bluetooth zařízení nabitá baterie. Tato funkce funguje jen u některých Bluetooth zařízení.

 

Baterie

Tato ikona se nachází na stavovém řádku úplně vpravo. Mimo to, že nám udává stav baterie našeho zařízení, může mít 4 stavy. První je klasická bílá barva, která se zobrazí, pokud je baterie nabitá na 21 a více procent. V případě, že máte zapnutý Režim nízké spotřeby, zobrazí se ikona žlutě. Pokud je ikona červená, je vaše zařízení téměř vybito a má 20 a méně procent baterie. V případě, že se baterie nabíjí, změní ikona svou barvu na zelenou a navíc se vedle ní objeví malá ikona blesku.

 

Teletype (TTY)

Symbol, který mnoho z nás určitě zatím nevidělo. Představuje ale důležitou funkci pro neslyšící, umožňuje totiž těmto uživatelům přijímat hovory a telefonovat prostřednictvím textu. Tato funkce byla přidaná do iOS ve verzi 10 a lze ji aktivovat v Nastavení -> Telefon -> TTY. Funkci ale musí podporovat váš operátor.

 

Osobní hotspot

Tato ikona dvou spojených kružnic a zároveň modrá stavová lišta vás upozorňují, že je aktivní osobní hotspot. Znamená to, že je jiné zařízení připojeno k internetu prostřednictvím vašeho iPhonu. Jedná se o velice užitečnou funkci v případě, že někdo z vašich blízkých potřebuje přístup k internetu, když nemá aktivní datový tarif. Je nutné být ale obezřetný ohledně využití vašeho FUP limitu.

 

Používání polohy

Pokud se zobrazí modrá stavová lišta s textem Dotykem se vrátíte k navigaci, znamená to, že některá z vašich aplikací (navigací) aktivně používá vaši polohu. S tímto jevem se můžete setkat například pokud máte zapnutou navigaci (Mapy od Apple nebo Google Maps) a stisknete home button.

 

Hovor

Zelená barva stavového řádku nám říká, že právě probíhá hovor. V případě, že na lištu kliknete, se k němu zpět vrátíte. Také může vidět, jak dlouhou dobu hovor trvá.

 

Záznam obrazovky

Červená barva stavového řádku se zobrazí v případě, že pomocí vašeho zařízení nahráváte zvuk nebo pořizujete záběr obrazovky.

 

Související články

Dnes nejčtenější