Zavřít reklamu

Apple právě vydal šesti stránkový dokument, který blíže popisuje, jak bude fungovat Face ID v iOS. Dokument se nazývá „Face ID Security“ a byl vydán záměrně před zahájením prodeje nového iPhonu X. V tomto dokumentu se mimo jiné dozvíme, jak moc bezpečná je biometrická bezpečnost a s jakými problémy se mohou uživatelé setkat.

Dokument je rozdělen do sedmi odstavců:

 • Přehled zabezpečení pomocí Face ID (Face ID Security Overview)
 • Face ID a kódové zámky (Face ID and passcodes)
 • Bezpečnost Face ID (Face ID Security)
 • Jak Face ID odemkne iOS zařízení (How Face ID unlock an iOS device)
 • Použití Face ID s Apple Pay (Face ID and Apple Pay)
 • Diagnostika Face ID (Face ID Diagnostics)
 • Ostatní použití Face ID (Other uses for Face ID)

I když budete používat Face ID, nadále se setkáte s kódovým zámkem v podobě zálohy, a také v některých ostatních případech:

 • Při zapnutí nebo restartování zařízení.
 • Zařízení nebylo odemknuto v posledních 48 hodinách.
 • Kódový zámek nebyl použit k odemčení zařízení v posledních 156 hodinách (6 a půl dne) a zároveň nebylo Face ID použito pro odemčení v posledních 4 hodinách.
 • Zařízení obdrželo požadavek na dálkové uzamčení.
 • Po pěti neúspěšných pokusech o sken tváře.
 • Po zapnutí nouzového SOS režimu stisknutím a podržením obou tlačítek hlasitosti a tlačítka na zapnutí zařízení po dobu 2 sekund (viz odkaz níže).

S pátým bodem uvedeným výše jsme se setkali již na konferenci, při které se Craig Federighi poprvé snažil pomocí Face ID odemknout iPhone X. Dokument se také zmiňuje o zajímavé informaci, která přibližuje, kdy může v případě dětí Face ID selhat:

„Pravděpodobnost, že Face ID selže, je přibližně 1 ku 1.000.000 (oproti Touch ID, které mohlo selhat až v 1 z 50.000 případů). Pravděpodobnost špatného rozpoznání tváře je vyšší u dětí, kterým je méně než 13 let, protože jejich obličejové rysy ještě nemusí být plně vyvinuty.“

V těchto případech Apple nedoporučuje spoléhat na Face ID, nýbrž pouze na kódový zámek. Apple také poznamenává, že pomocí Face ID může sbírat vaše data – ale jen v případě, že to společnosti vy sami povolíte.

face-id-fb-II

Související články

Dnes nejčtenější

.