Zavřít reklamu

OLED, AMOLED, POLED, PMOLED – všechny uvedené zkratky se týkají displejů. V současné době na trhu s OLED displeji, mezi něž patří i varianty AMOLED, POLED a PMOLED, mají dominantní postavení společnosti LG Displays a Samsung.

Samsung vyrábí zakřivené AMOLED displeje, které najdete například na jeho vlajkových lodích Galaxy S8 a Galaxy S8+. LG Displays se zase specializuje na výrobu POLED displejů. Sice je pěkné mluvit ve zkratkách, ale co z toho, když ani netušíce, co jednotlivé akronymy znamenají.

OLED (Organic Light-Emitting Diode) využívá technologie organických elektroluminiscenčních diod. Všechny OLED displeje jsou vyrobené z milionů organických diod emitujících světlo. Jedná se o malé součástky, které se rozsvítí, jakmile se na ně aplikuje proud. Jsou uspořádány v různých červených, zelených a modrých konfiguracích tak, aby se vytvořila celá paleta barev. OLED na rozdíl od LCD má jednu velkou výhodu, neaktivní prvek neprodukuje žádné světlo, a tak zobrazí skutečnou černou barvu. OLED navíc ve srovnání s LCD umožňuje větší kontrastní poměr a lepší pozorovací úhly.

Další otázkou je, jak se přenáší proud na jednotlivé pixely. Existují dva způsoby, jak se to dá provést, a podle toho se potom rozdělují displeje na displeje s aktivní matricí a pasivní matricí. Jednodušší, zároveň i levnější jsou displeje s pasivní matricí, u nichž se pixely řídí pasivně mřížkovou matricí navzájem překříženou vodiči. Dražším řešením jsou displeje s aktivní matricí, u kterých se spíná každý pixel vlastním tranzistorem.

Všechny displeje s vysokým rozlišením, tedy displeje na smartphonech, používají aktivní matricovou technologii, protože pasivní matrice s rostoucím počtem pixelů vyžaduje více a více napětí. Znamená to tedy, že AMOLED displeje od Samsungu a POLED displeje od LG Displays využívají aktivní matrici.

Zpočátku se k výrobě OLED displejů používaly skleněné substráty, postupně se však přechází na flexibilnější plastové komponenty. Zatímco sklo je fixní a neohebné, plastové substráty se dají snadněji tvarovat. Nemluvě o tom, že práce s plasty je nákladově efektivnější než lití skla.

Výrobci OLED displejů vyzkoušeli celou řadu plastových materiálů, včetně polyethylentereftalátu (PET) a polyethylen-naftalátu (PEN). Nakonec zakotvili u polyamidových plastů (PI), které jsou odolnější vůči vysokým teplotám.

Pokud jste si mysleli, že LG Displays a Samsung vyrábějí identické obrazovky, potom jste na omylu. Jednoduše řečeno, POLED je OLED s plastovým substrátem. AMOLED nepotřebuje plastový substrát, podkladem je pevné sklo. Dále jsou rozdíly mírně znatelné v jasu i barevnosti.

POLED obrazovky ztrácely na AMOLED tím, že měly horší rychlost vykreslování a překreslování a nižší rozlišení. Ale technologie se zdokonalují, a tak už to není takový problém. POLED se dá perfektně tvarovat, a tak lze bez problémů docílit ohnutého displeje, a stejně jako klasický AMOLED slibuje perfektní černou a široké pozorovací úhly.

koncept-iphone 8 - oled fb

Dnes nejčtenější

.