Zavřít reklamu

VirtualRealityPo akvizici startupu Flyby Media, který se zabýval rozšířenou realitou, byl Applu Úřadem pro patenty a obchodní značky Spojených států amerických schválen patent na navigační zařízení, které funguje na bázi vizuálního zobrazení rozšířené reality. Systém, který patent popisuje, by měl umožnit zařízení za pomoci dat z kamer a senzorů určovat svou polohu v trojrozměrném prostoru.

Systém propojuje obrázky z kamer s daty nasbíranými z gyroskopů, akcelerometrů a jiných senzorů, aby dokázal určit aktuální polohu zařízení v prostoru. Tento navigační systém dokáže určit polohu zařízení s přesností na centimetry bez použití GPS nebo signálů z mobilních sítí. Vzhledem k vysokým nárokům na výkon ke zpracování dat pro určení aktuální polohy bohužel není tato technologie vhodná pro integraci do mobilních telefonů.

apple-patent-01
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

K překonání těchto limitů používá vynález Applu filtr nazývaný „sliding window inverse filter“ (SWF). Tento filtr minimalizuje výpočetní zátěž používáním prediktivního kódování, které mapuje orientaci objektů vzhledem k zařízení.

Tento systém by mohl být použit v navigačních zařízeních na bázi rozšířené reality, kde by informacemi o poloze překrýval obraz. Dalším možným použitím by mohlo být zvýrazňování předmětů v obchodech, když by uživatel procházel uličkami. Posledním uvedeným použitím je užívání výškových senzorů k vytvoření 3D mapy daného prostředí.

apple-patent-02
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

O patent Apple požádal v roce 2013 a jako autory uvádí bývalé zaměstnance Flyby Media Alexe Flinta, Olefa Naroditskyho, Christophera P. Broadduse, Andriye Grygorenka, Oriela Bergiga a profesora Stergia Roumeliotise z Michiganské Univerzity.

jvc-virtual-reality-glasses-back-to-the-future-2
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Zdroj: macrumors

Související články

Dnes nejčtenější