Zavřít reklamu

Web3 představuje další vývojovou fázi internetu. Dnes se zaměříme na jeho význam, přínosy s ním spojené i nejpravděpodobnější dobu jeho rozšíření.

Web3, jež navazuje na současný Web 2.0 doplňujíc jej o další funkce, je nejnovější iterací internetu spojovanou s pojmy typu metaverse, strojové učení či virtuální a rozšířená realita. To zní samo o sobě docela mocně. A skutečně jde o významný krok vpřed ve vývoji směrem k novým způsobům, jak na síti budeme získávat informace, nakupovat, pracovat nebo se bavit.

Jakými proměnami dosud prošel internet

Dosud existovala dvě stádia růstu internetu. První z nich označované Web 1.0 trvalo zhruba od roku 1991 do začátku nového milénia. Informace byly prostřednictvím stránek přístupné jejich návštěvníkům bez možnosti interakce, pročež se hovoří o webu pouze pro čtení. V zásadě tedy nejrůznější subjekty, například firmy, univerzity a podobně, poskytovaly obsah lidem, kteří se ale na jeho tvorbě sami nemohli aktivně podílet, ani jej přímo komentovat.

Postupně se celosvětová síť vyvinula ve Web 2.0 (pro čtení a zápis) poskytující prostor pro obsah a reakce i vzájemnou komunikaci uživatelů. Ten se stal oficiálním kolem roku 2004 a v současnosti jej většina lidí kromě běžného prohlížení využívá známými způsoby, jako jsou komentáře, příspěvky na sociálních sítích, tvorba a sdílení videí, hraní her online a mnoho dalších. Do hry vstoupila rovněž nejrůznější cloudová řešení a přístup se rozšířil z počítačů taktéž na tablety, mobilní telefony, některá nositelná zařízení nebo součásti vybavení chytré domácnosti.

macbook-606763_1920

Co je Web3?

Položíme-li si otázku, co je Web3 (Web 3.0), odpověď zní, že jde o další stupeň evoluce internetu, který vyrůstá ze svých předchůdců. Již nyní spatřujeme náznaky, čím se nakonec stane, i když žádná pevná definice této etapy ani toho, co přesně bude obnášet, neexistuje. Mezi trendy, jimiž se bude vyznačovat patří decentralizace, větší důraz na soukromí, strojové učení a celkovou bezpečnost. Tyto aspekty společně s akcentem na možnosti jednotlivých účastníků vstupovat do procesu určování pravidel a omezení budou utvářet jeho prostředí.

Decentralizace aneb cesta k férovějšímu webu

Velkým přínosem Webu3 je snaha o decentralizaci, kdy online komunity patří všem a sdílení informací je mnohem transparentnější. Namísto ukládání informací prostřednictvím databázových gigantů, jako je Google, budou tyto prostřednictvím distribuovaných výpočtů volně sdíleny a ukládány na mnoha místech. Jejich pohyb pak budou zajišťovat organizace DAO (Decentralized Autonomous Organizations), tedy skupiny, řízené komunitou a spoléhající na to, že dosažení společného cíle je zde v nejlepším zájmu každého člena. Tento model se již nyní objevuje mezi nadšenci do kryptoměn.

stock-trading-6525084_1920

Ochrana soukromí prostřednictvím blockchainu

Blockchain je považován za klíčovou součást decentralizace. Vlastnictví na internetu bude registrováno právě skrze tento transparentní a veřejně přístupný datový systém, který umožňuje komukoli vidět, co se v něm odehrává.

Příkladem toho, jak lidé v současnosti blockchain využívají, je registrace digitálních aktiv (NFT) a tokenů, které lidem zprostředkovávají bezproblémový převod digitálního zboží, aniž by museli znát druhou stranu. Identita uživatele není odhalena, pokud se ji nerozhodne sdílet tím, že svou blockchainovou peněženku, kterou si lze představit jako své ID na webu 3.0, propojí se svými osobními údaji.

blockchain-2850276_1920

Mezi technologií blockchain a minulými infrastrukturami je jeden hlavní rozdíl: databáze. Ty v minulosti ovládal jeden člověk nebo organizace majíce nad nimi úplnou kontrolu, včetně toho, jak jsou data ukládána i měněna, což vedlo k chybám a podvodům. Blockchainy tato rizika do značné míry eliminují vytvářením komukoli otevřených systémů, jež umožňují porozumět těm, s nimiž je člověk propojen, a rozvíjí tak důvěru uživatelů.

Zabezpečení pomocí šifrování

Dalším významným elementem je v případě Web3 šifrování. To v podstatě zajišťuje, že k datům nemá přístup nikdo jiný než strany, kterým jsou určena. Zatímco jej již dnes k ochraně informací online používáme, s rozvojem internetu budou tyto kryptologické postupy sloužit k jejich veřejnému zpřístupnění, stejně jako k uchování v soukromé rovině.

Strojové učení a umělá inteligence

O dalším dílu skládačky Webu 3.0 mnozí snili už v 90. letech. Představa byla taková, že počítače budou schopny chápat kontext podobně jako lidský mozek. Kromě toho, že by umělá inteligence věděla, o jaké informace se jedná, rozuměla by rovněž významu a emocím, které se za nimi skrývají, přičemž by je servírovala lidem inteligentnějším způsobem, než to dnes dělají vyhledávače.

Aktuální prudký rozvoj v této oblasti již některé aspekty ideje proměňuje ve skutečnost. Vidina toho, že by tak mohla AI běžně pracovat třeba jako osobní nákupčí, který vám na základě preferencí a stylu pomůže najít pár bot za nejlepší cenu, navrhne skvělou dovolenou nebo poradí při koupi automobilu, se dnes již nejeví zdaleka tak nereálnou jako dříve.

ai-7977960_1920

S největší pravděpodobností nejsme ani nijak významně vzdáleni od budoucnosti, kdy se umělá inteligence bude podílet pomocí pokročilého způsobu učení například na vývoji nových léků, nejrůznějších inovacích nebo se výrazněji prosadí ve výrobě produktů. Dokonce proniká i do sféry, která byla do nedávna výsadní doménou člověka, kdy se jí generované umění v aplikacích Web 3.0 prodává jako NTF.

Jak by to vše mohlo jednou zapadnout do metaversa?

I když je na detailní predikce přece jen trochu brzy, lze očekávat, že metaverse bude používat blockchainy ke sledování ukládání digitálních aktiv, která tvůrci budou moci, ať už půjde o zvuk, hudbu, hry nebo jiné pohlcující zážitky, bezpečně a transparentně registrovat.

virtual-reality-8531953_1920

Neméně zajímavé ve virtuálním prostoru je též uplatnění potenciálu umělé inteligence webu 3.0, který vám pak dokáže navrhnout vlastní hry nebo třeba zformovat prostředí odvozená na základě vaší osobnosti, vkusu a zájmů.

Některé příklady společností, platforem a sítí Web3

Již nyní lze narazit na mnoho vzniknuvších příkladů, které dobře prosperují. Mezi oblíbené sítě Web3 patří Ethereum, Solana, Polygon nebo Cosmos a významnými hráči na poli platforem tohoto typu jsou OpenSea, Coinbase, Ledger, MetaMask a další. Mnohé z nich se přitom zaměřují na prodej NFT nebo kryptoměn, jako je Bitcoin.

Nevýhody Web3

Má Web 3.0 nějaké nevýhody? To je prozatím obtížné blíže odhadnout, neboť je tato nová verze internetu teprve v plenkách. Určité teorie však existují.

Někteří lidé se domnívají, že zejména DAO by ve výsledku mohly být poměrně chaotické. Bez nějakého kontrolního mechanismu, hrozí zhoršení například různých nenávistných projevů, šíření dezinformací a podobně. Pořádek by však do věci mohlo vnést nastavení jasných pravidel a právního rámce jejich fungování. Přes zmíněné principy, na kterých tyto organizace staví, stále potřebují přijmout konkrétní zásady správy. Vzhledem k tomu, že fungují výhradně online, je zodpovědné a efektivní nakládání s daty zásadní pro bezpečnost, přístup i spolupráci.

Jak může Web3 ovlivnit náš život

Vývoj ukazuje, že v příštích letech budou naše data patřit nám, pročež by se společnosti shromažďující osobní údaje při každém nákupu nebo vyhledávání mohly stát minulostí. Otevře se nám široká paleta nových možností, jimiž můžeme vylepšit každodenní úkony, způsoby práce i odpočinku. Umělou inteligenci bude možné používat jako osobního komorníka, který bude s využitím námi kontrolovaných osobních informací, vytvářet rozmanité zážitky na míru.

woman-6929333_1920

 

Závěrem

Ačkoli je toho, co může Web3 potencionálně přinést poměrně mnoho, už v současnosti vyplouvají napovrch některé obecné vlastnosti, mezi nimiž vyniká důraz na poskytnutí větší svobody a bezpečnosti uživateli, přičemž tento trend směřování lze pozorovat již nyní.

I když se přínosy a rizika Webu 3.0 mohou zdát vzrušující i znepokojující zároveň, je třeba počítat s tím, že k citelným změnám nedojde nárazově ani hned. Postupem času se internet, jak ho známe, bude pomalu transformovat do nové podoby, stejně jako k tomu došlo od verze 1.0 k současné 2.0. Pro většinu z nás bude velmi snadné se vývoji přizpůsobit, protože značná část dřívějších funkcí zůstane zachována, pročež nastupující obrat nejspíš nezaznamenáme v nějakém konkrétním okamžiku, ale budeme jej postupně akceptovat takřka na podvědomé úrovni. Pokud jde o časový rámec, predikce některých odborníků hovoří minimálně o 5 až 10 letech.

Dnes nejčtenější

.