Zavřít reklamu

Ukončení běžících aplikací

Nejsnazším a nejrychlejším krokem ke zrychlení chodu vašich Apple Watch je ukončení aplikací, které v danou chvíli nepoužíváte. To můžete provést například tak, že se přesunete do vybrané aplikace, podržíte boční tlačítko hodinek, dokud se neobjeví obrazovka s posuvníky. Poté podržte digitální korunku, dokud posuvníky opět nezmizí.

Deaktivace efektů a animací
Podobně jako třeba na iPhonu může i v případě Apple Watch ke zrychlení přispět vypnutí efektů a animací. Pokud chcete na vašich Apple Watch deaktivovat efekty a animace, spusťte na hodinkách Nastavení -> Zpřístupnění -> Omezit pohyb, a aktivujte položku Omezit pohyb.

Pročištění úložiště
K rychlejšímu chodu vašich chytrých jablečných hodinek může přispět také pročištění úložiště. Jednou z možností, jak toho dosáhnout, je odstranění nepotřebných aplikací. Na spárovanému iPhonu spusťte nativní aplikaci Watch a v sekci Moje hodinky vyhledejte příslušnou aplikaci, klepněte na ni a deaktivujte položku Zobrazit na Apple Watch.

Deaktivace aktualizací na pozadí
Část systémových prostředků vašich Apple Watch spotřebovává také proces aktualizací aplikací na pozadí. Pokud chcete u vybraných (nebo u všech) aplikací vypnout aktualizace na pozadí, spusťte na Apple Watch Nastavení -> Obecné -> Aktualizace na pozadí, a poté buďto kompletně vypněte aktualizace na pozadí, nebo je deaktivujte jen u vybraných aplikací.

Tovární nastavení
Posledním řešením vašich problémů s pomalým chodem Apple Watch je tovární reset. K tomuto kroku se uživatelé obvykle uchylují ve chvíli, kdy vše ostatní selhalo. Pro tovární reset vašich Apple Watch spusťte Nastavení -> Obecné -> Reset, klepněte na Smazat data a nastavení, zadejte přístupový kód a poté postupujte podle pokynů na displeji.

Dnes nejčtenější

.