Zavřít reklamu

Tisková zpráva: Agrostroj Pelhřimov vyrábí a dodává pro velké tuzemské i zahraniční partnery komponenty k zemědělským strojům. Je největším výrobcem zemědělských strojů v České republice a zároveň významným hráčem na evropských trzích. K tomu, aby udržel krok se stále se zvyšujícími požadavky trhu a zachoval si pozici důvěryhodného progresivního leadera na trhu, přispělo ve značné míře rozhodnutí Agrostroje modernizovat výrobní IT infrastrukturu a zároveň investovat do vysoké míry jejího zabezpečení, které reaguje na bezpečnostní hrozby současného světa.

Kvalitní IT systém zvýší konkurenceschopnost

Původní výrobní IT infrastruktura již Agrostroji neumožňovala rychle reagovat na rostoucí požadavky uživatelů a zároveň často protichůdné požadavky dodavatelů. V dynamicky se rozvíjejícím provozu se stále častěji projevovaly základní slabiny systému, kterými byla především nedostatečná flexibilita a rychlost reakce na agilní výrobu a na aktuální změny a pomalé zavádění nových služeb. Úpravy byly zdlouhavé, reagující na jednotlivé konkrétní požadavky, a proto nekoncepční, a výrobní IT infrastruktura postupně došla do stavu, kde již nebyla dále škálovatelná a začala být neudržitelná. 

IT odborníci Agrostroje si tento stav uvědomovali a z jejich zadání vzešel návrh sítě, který přesně mapoval aktuální požadavky uživatelů i dodavatelů. IT pracovníci přidali i svůj odborný pohled na nároky na zabezpečení, viditelnost, odolnost, dostupnost, flexibilitu, jednoduchost, a hlavně budoucí škálovatelnost celkového řešení. Cílem bylo vybudovat moderní škálovatelnou infrastrukturu odpovídající současným nárokům na standard Industry 4.0 ve výrobní infrastruktuře. Velký důraz byl kladen na bezpečnost, aby nové řešení bylo schopno čelit moderním bezpečnostním hrozbám a zajistit integritu a zabezpečení výrobních dat nejen vlastních, ale i všech obchodních partnerů. Požadavkem ze strany Agrostroje byla i možnost snadného zavádění změn a s tím spojená flexibilita a schopnost rychle reagovat na nové výzvy trhu.

Komplexně fungující IT řešení pro hladkou a rychlou výrobu

Komplexní řešení nové IT infrastruktury výrobní sítě Agrostroje navrhla společnost ALEF NULA. Spočívalo v kompletním redesignu původní infrastruktury, který zahrnoval především oddělení kritické infrastruktury výrobní sítě dedikovanými Firewally s Advanced Security funkcionalitami od kancelářské sítě s běžnou administrativní agendou. Implementované bezpečnostní řešení Cisco Firepower Threat Defense (FTD) a LAN řešení Cisco Catalyst C9200 s managementem Cisco DNA Center plně zohledňuje nároky moderních výrobních strojů. Celý systém splňuje specifické požadavky složitého výrobního provozu na segmentaci a řízení přístupu uživatelů a dodavatelů. Složité aplikace běží na samostatném a robustním hyperkonvergovaném řešení Cisco HyperFlex. Zároveň je vše pro uživatele komfortně, flexibilně a jednoduše dosažitelné ať už z jeho pracovního místa či vzdáleně přes VPN.

Přínosem pro IT je vysoká visibilita a plná kontrola celé infrastruktury s aktivní predikcí chování, která umožňuje rychleji reagovat na nenadále vzniklé situace a tím zajistit plynulý chod výroby. Implementované řešení využívá bohaté automatizační nástroje. Díky Cisco DNA Center je možné celý systém efektivně monitorovat s menšími nároky na IT operativu. V budoucnu se předpokládá využití Cisco DNA Center i v dalších oblastech infrastruktury Agrostroje.

Spolehlivý IT systém je srdcem výrobního provozu

Moderní technologie jsou nedílnou součástí všech oblastí života, výrobní procesy nevyjímaje. Výrobní haly už nejsou jen stroje a lidé, srdcem se postupně stávají aplikace, ze kterých se data musí bezpečně a spolehlivě doručit k výrobním strojům. Jedině tak je zaručen plynulý chod moderní výroby, která je schopna pružně reagovat na požadavky vysoce konkurenčních trhů.

Alef_Agrostroj

Související články

Dnes nejčtenější

.