Zavřít reklamu

Správně vybalancované cashflow je pro každý startup velmi důležité. Pro investory, ale především pro zakladatele je to ukazatel toho, jak se startupu daří. V prvních letech je naprosto běžné, že startup negeneruje žádný zisk. Naopak, je to i žádané, protože většina příjmů by měla být využita na rozvoj startupu.

Na příjmové stránce se obvykle nacházejí zdroje od samotných zakladatelů, prostředky investorů nejrůznějších velikostí a případné úvěry. Je to ale stránka výdajová, u které se obvykle objevují problémy a chyby, které stojí za krachem nespočtu startupů. Proto je velmi důležité porozumět tomu, v čem se liší cashflow IT startaupů liší od jiných oborů a jaká rizika vyplývají z výdajů specifických právě pro tento segment.

Výdaje při vývoji

Na rozdíl od startupů působících v jiných odvětvích, IT startupy musí počítat se dvěma fázemi vývoje. Ihned po založení startupu přicházejí masivní výdaje. Vizi zakladatelů, nejlépe podpořenou průzkumy trhu, je třeba převést do reality.

Právě z toho vyplývá nutnost velkých výdajů. Startup musí zajistit:

  • Sestavení týmu – v případě IT specialistů se jedná o obzvláště nákladnou záležitost. O kvalitní odborníky vedou korporace a startupy těžké boje a získat žádaného člena týmu nemusí být vůbec jednoduché a laciné.
  • Mzdy a odvody – oblast IT má v České republice už dlouhou řadu let nejvyšší průměrné mzdy a schopní lidé očekávají vysoké ohodnocení. Zároveň je třeba počítat s povinnými odvody v případě, že členové týmu budou v zaměstnaneckém poměru.
  • Zázemí – pro dlouhodobou práci na projektu je třeba vytvořit kvalitní zázemí. S tím se pak pojí dlouhodobé náklady na vytápění, elektřinu, či servis techniky.
  • Backoffice – i začínající startup musí postupně budovat backoffice pro správné vedení účetnictví, právní záležitosti a dohled nad dodržováním předpisů.
  • Marketing a průzkum trhu – v průběhu vývoje softwaru je třeba testování na potenciálních uživatelích, pomalu se rozjíždí propagace výsledného produktu.

 V průběhu vývoje softwaru, který může v případě náročnějších projektů trvat několik měsíců či let se musí startup spoléhat pouze na prostředky získané od investorů, samotných zakladatelů či z jiných externích zdrojů.  Proto je třeba dávat v tomto období obzvláště velký pozor na vyrovnané cashflow. Velké množství startupů krachuje právě z důvodu špatného hospodaření se zdroji v průběhu vývoje softwaru, tedy před samotným vstupem na trh.

person-using-tablet_optimized
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Co se stane po spuštění?

 Pokud je celý projekt úspěšně dokončen, velký test při spuštění. Pokud není produkt na trhu odmítnut a získá si základnu uživatelů, začíná druhá fáze ve vývoji startupu. Stabilizace týmů i procesů a následný růst.

V této fázi se struktura výdajů postupně proměňuje, ale jejich výše zůstává stále značná, ovšem v porovnání s předchozí fází dochází k jejich snížení.

Startup musí nyní zajistit:

  • Mzdy a odvody – i v této fázi je nutné zajistit adekvátní ohodnocení celému týmu, včetně případných odvodů. Tým ovšem může být daleko menší vzhledem k tomu, že hlavní část vývoje byla dokončena.
  • Zázemí – stále je nutné hradit náklady spojené se zázemím pro celý startup. Ty budou narůstat společně se startupem.
  • Backoffice – Stále důležitější součást celého výdajového mixu. Společné s růstem startupu, vznikem nových struktur a týmů bude narůstat i potřeba podpůrných procesů.
  • Marketing a sales – momentálně velmi důležitá výdajová položka, umožňuje startupu růst a získávat nové klienty a tím se přibližovat k ziskovosti.
  • Rozšíření a obměna týmu – nové úkoly vyžadují nové zaměstnance, které je opět třeba získat a vyškolit.

V druhé fázi se startup nemusí na straně příjmů spoléhat pouze na investory a počáteční kapitál zakladatelů, ale pořád nelze očekávat, že bude přímo ziskový. Proto je třeba dále pečlivě hlídat cashflow, aby nedošlo ke zbytečnému zpomalení růstu či ke krachu v důsledku příliš vysokých výdajů.

close-up-man-writing-code-laptop_optimized
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Jak efektivně řídit cash flow IT startupu?

Základem je sestavit kvalitní, promyšlený a na reálných základech postavený byznys plán. Ten mimo jiné ukáže predikci toho, jak se bude v čase vyvíjet vaše cashflow. Cílem je vždy snížit počet fixních výdajů tak, aby byla firma víc flexibilní. Existují však faktory a okolnosti, které ani sebezkušenější podnikatel nemůže předvídat. Může však počítat s tím, že se něco může stát.

Cashflow v IT je specifické v tom, že má vysoký rozptyl ve variabilních nákladech. Programátory musíte dnes platit zlatem a svůj projekt neustále rozvíjet, abyste drželi krok s konkurencí i se stále náročnějšími zákazníky. IT startup potřebuje průběžné investice, díky kterým firma udržuje a zvyšuje svou ziskovost. Tyto investice ve výsledku zvýší obrat i zisk, z pohledu krátkodobého cashflow však mohou být pro firmu konečnou.

Přemýšlejte inovativně i o financích

Základním pravidlem pro přežití v IT džungli je být vždy ne o krok, ale o dva napřed. A to i ve způsobu jak firmu řídíte z pohledu financí. Nemusíte na to být sami. Využijte Cashbot. Je komplet online a využívá nejmodernějších technologií k tomu, aby posílil financování firem ve specifických segmentech jako je e-commerce, zdravotnictví nebo právě IT. Co Cashbot umí? Nabídne klasický podnikatelský úvěr s možností odložit první splátku až o 3 měsíce a se splácením až na 12 měsíců. Odložit splatnost vydaných faktur nebo zkrátit splatnost faktur přijatých. Využívat finanční rezervu a platit za ni opravdu jenom tehdy, kdy ji využíváte.

Související články

Dnes nejčtenější