Zavřít reklamu

Organizace zabývající se ochranou lidských práv nedávno objevila důkazy o tom, že u sedmi dodavatelů společnosti Apple dochází k praktikování nucených prací. Děje se tak v rámci takzvaných „programů na snížení chudoby“, které cílí na komunitu Ujgurů v Číně. Podle zjištění zmíněných organizací pracují tito lidé v budovách, připomínajících věznice. K těmto budovám jsou připojená také detenční centra, součástí objektů jsou také věže, ve kterých sídlí dozorci.

Server The Information v této souvislosti uvedl, že společnost Advanced-Connectek, která je po více než deset let důležitým dodavatelem Applu, provozuje jednu ze svých továren v prostorách průmyslového areálu na kraji čínské pouštní oblasti Xinjiang. Tato oblast na západě Číny je hustě osídlená Ujgury. „Průmyslový areál je obehnaný zdmi a ploty s jedním jediným východem,“ píše The Information. V těsné blízkosti zmíněného areálu se pak nachází rozsáhlý objekt, který byl s pomocí satelitního zobrazení identifikován coby detenční centrum. V tomto centru žijí pracovníci továrny. Australský expert na danou problematiku Nathan Ruser uvedl, že téměř žádná další z továren v této oblasti se nevyznačuje podobnými charakteristikami. Průzkum ukázal, že celkem sedm společností, které Applu dodávají komponenty nebo poskytují služby, související se sestavováním jeho produktů, je napojeno na údajnou síť nucených prací, a působí zde Ujguři a příslušníci dalších utlačovaných minorit.

K prozkoumávání pracovních podmínek docházelo také ve Foxconnu:

Server The Information dále upozornil také na to, že zmíněná továrna hraje v dodavatelském řetězci významnější roli, než se původně předpokládalo. Nová zjištění ukazují, že dodavatelské řetězce Applu jsou přímo zapojené do pokračujícího porušování lidských práv etnických minorit v Xinjiangu. Tytéž firmy jsou také dodavateli komponent pro společnosti, jako je třeba Amazon, Google, Microsoft nebo Facebook. Čínská vláda sice tvrdí, že pouze poskytuje dobrovolnou práci obyvatelům oblastí, ve kterých vládne chudoba, organizace hájící lidská práva ale upozorňují, že v tomto případě tomu tak skutečně není. „Žádný z příslušníků menšin v tomto regionu nemá možnost odmítnout účast na těchto programech,“ podotýká Laura Murphy z Sheffield Hallam University s tím, že pokud by se některý z pracovníků vzepřel, skončí ve vězení. Apple v souvislosti se zmíněnými zjištěními uvedl, že aktivně zkoumá možný výskyt nucených prací u svých dodavatelských řetězců. V tomto smyslu je ale bohužel Apple odkázán na rozhovory s pracovníky, kteří ale nemají možnost mluvit svobodně.

Související články

Dnes nejčtenější

.