Zavřít reklamu

Pracovníci internetové observatoře při Stanfordově univerzitě  (The Stanford Internet Observatory) tento týden oznámili, že v souvislosti s populární aplikací sociální sítě Clubhouse odhalili skutečnost, která potenciálně významně snižuje bezpečnost aplikace, a která by mohla znamenat možnou hrozbu pro soukromí jejích uživatelů.

Infrastruktura iOS aplikace Clubhouse je podle zmíněných odborníků poskytována společností Agora. Jedná se o čínského poskytovatele, což v praxi mimo jiné znamená, že se musí vždy podřizovat čínským zákonům, týkajících se kybernetické bezpečnosti. Tyto zákony například otevírají u aplikací a služeb „zadní vrátka“ pro případný vládní dohled. Navzdory tomu, že samotná společnost Agora uvádí, že v žádném případě neshromažďuje na svých serverech žádné osobní údaje ani žádná jiná citlivá data, může se na ni čínská vláda kdykoliv zcela bez varování napojit a začít zaznamenávat příslušná data z provozu.

Kromě toho se také ukázalo, že identifikační údaje osob a místností jsou přenášena v prostém textu a nikoliv v šifrované podobě. Díky tomu je možné tyto údaje snadno sledovat. Vědci ze Stanfordovy univerzity v této souvislosti uvedli, že odhalení těchto skutečností bylo relativně snadné. Vedení Clubhousu se nicméně k celé situaci postavilo čelem, a vydalo prohlášení, ve kterém zdůrazňuje svůj závazek chránit a ctít bezpečnost a soukromí uživatelů. Ve zmíněném prohlášení dále stojí, že v průběhu následujících 72 hodin dojde k postupnému zavedení změn, v jejichž rámci bude zavedeno patřičné šifrování spolu s preventivními opatřeními, která mají zabránit případnému přenosu na čínské servery. Clubhouse je sociální síť, která si v poslední době získává čím dál větší popularitu. Uživatelé se zde dorozumívají výhradně prostřednictvím hlasové komunikace v tematicky zaměřených místnostech. Příslušná aplikace je prozatím k dispozici pouze pro iOS zařízení, v plánu je ale také verze pro smartphony s operačním systémem Android.

Dnes nejčtenější

.