Zavřít reklamu

Pokud patříte mezi dlouhodobé uživatele iPhonů či iPadů, tak na nich zajisté používáte různá gesta. Mnoho těchto gest přibylo v rámci aktualizace iOS a iPadOS 13, některá z nich jsou však součástí iOS již po opravdu dlouhou dobu. V minulosti jsme si ukázali, jakým způsobem můžete v aplikaci Fotky pomocí speciálního gesta označit více fotek najednou. V rámci tohoto článku se společně podíváme na speciální gesto, s jehož pomocí můžete najednou označit více e-mailů, zpráv, poznámek, souborů a dalších podobných dat najednou. Pokud tedy chcete zjistit, jak na to, tak pokračujte ve čtení tohoto článku.

Jak na iPhonu označit pomocí gesta více e-mailů, zpráv, poznámek, souborů a dalších najednou

V případě, že chcete na vašem iPhonu či iPadu pomocí gesta označit vícero záznamů najednou, například tedy e-maily, zprávy, poznámky, soubory a další, tak postupujte následovně:

  • Prvně se přesuňte do aplikace, ve které chcete označení vícero položek najednou provést – například Poznámky.
  • Nyní je nutné, abyste na první záznam, od kterého chcete začít označovat, položili dva prsty.
  • Po položení už jen stačí, abyste těmito dvěma prsty posunuli směrem dolů.
  • Prsty posouvejte směrem dolů až po poslední záznam, který chcete označit.
  • Pokud jsou záznamy mimo viditelné pole na obrazovce, tak prsty posuňte na spodní okraj obrazovky – tímto dojde k posunutí seznamu směrem dolů.
  • Jakmile budete mít všechny záznamy označené, tak prsty z obrazovky zvedněte.

Po zvednutí zůstanou záznamy samozřejmě označené a vy s nimi můžete dále pracovat. K dispozici je například možnost pro sdílení záznamů, pro jejich smazání, přesunutí a mnoho dalšího. Tyto možnosti se samozřejmě liší podle toho, v jaké aplikaci se nacházíte. Rozhodně není podmínkou, že musíte začít označovat od prvního záznamu v seznamu, a že musíte jet shora dolů. Klidně můžete začít označovat uprostřed seznamu a prsty posouvat směrem nahoru.

Témata:

Související články

Dnes nejčtenější