Zavřít reklamu

Apple se neustále snaží přicházet na způsoby, jak uživatelům zjednodušit a především zrychlit používání iPhonů a nejrůznějších funkcí. Jednou z nich je i AirDrop, oblíbená funkce, která vám umožňuje vyměňovat si s ostatními Apple zařízeními v blízkosti fotky, dokumenty a další soubory. Ačkoliv se za poslední léta přenosové rychlosti notně zlepšily a stejně tak i technologie využití k přenosu, jablečná společnost chce tento zážitek ještě trochu okořenit a v nejnovějším patentu nastiňuje způsob, jak by šlo docílit přesunu dat pomocí laserových paprsků.

Bezdrátová komunikace je alfou a omegou dneška, což si naštěstí včas uvědomil i Apple a za každou cenu se snaží spoléhat právě na technologie umožňující bezdrátový přenos dat. Ten sice na krátkou vzdálenost může probíhat pomocí Bluetooth, ale v dnešní době se jedná již o poněkud zastaralý koncept, alespoň tedy v případě, kdy potřebujeme poslat nějaké větší množství souborů nebo informací. Řešením je také Wi-Fi, avšak tam hrozí nebezpečí v podobě útoku zvenčí nebo odchytávání kompromitujících dat. Ideální evolucí by tak mohl být podle nejnovějšího patentu jablečné společností přesun dat opticky, pomocí laserových paprsků. Tato metoda nabízí nejen bezpečný a efektivní přenos, ale především nadstandardní rychlosti, která nebude narušena okolními vlivy. Jediný problém dosud tkvěl v provedení a technické realizaci, která spočívá v přesném nastavení obou zařízení tak, aby mohla čidla laserové paprsky přijmout.

Naštěstí ale společnost přišla s řešením i tohoto neduhu, jelikož by byl koncentrovaný paprsek světla vysílán předem určenou cestou, jež by znemožňovala rozprostření do všech směrů. K tomu by dopomohla i pohyblivá čočka, která by se vždy srovnala podle směru světla tak, aby ho přijala co nejvíce a eliminovala případnou chybu. Uživatelé by tak nebyli nuceni neustále na sebe mířit telefony, aby ke spojení mezi dvěma zařízeními došlo. V podstatě by tak stačilo natočit smartphone alespoň zhruba v požadovaném směru, tedy aby bylo druhé zařízení v záběru čočky. Ta by se skládala z fotosenzitivních článků, které by byly rozprostřené po celé ploše a navzájem si dokázaly informaci předat. Zároveň by systém mohl sám uživatele upozornit, že došlo k nesprávnému přenosu informace a je nutné proces opakovat, ideálně pomocí přiblížení obou zařízení. Ačkoliv tento způsob může znít poměrně neprakticky, jako alternativní metoda výměna dat by mohl efektivně posloužit. Rychlosti jsou totiž závratné a pokud byste takto chtěli poslat například video nebo hudbu, byla by to otázka jedné či dvou sekund.

Dnes nejčtenější

Další články