Zavřít reklamu

Před pár měsíci se českým internetem prohnala zpráva o tom, že bude k dispozici „česky mluvící Siri“. Háček byl však v tom, že se nejednalo tak úplně o plnohodnotnou Siri. Česká hlasová asistentka, která pochází od českého vývojáře Davida Becka, se nazývá Emma. Když jsem v jedné z minulých vět řekl, že se nejedná o plnohodnotnou Siri, tak jsem měl na mysli, že Emma využívá Zkratek, které jsou součástí iOS a iPadOS od verze 13. Používání Emmy je však intuitivní, jednoduché a instalace vám zabere jen několik minut. Pokud se i vy chcete dozvědět, jak můžete Emmu nainstalovat, tak pokračujte ve čtení tohoto návodu.

Jak nainstalovat českou Siri

Ještě před tím, než se do instalace vrhneme, tak je třeba si ujasnit několik věcí. Aby vám Emma fungovala tak, jak má, je nutné stáhnout několik desítek souborů, které se poté otevírají v aplikaci Zkratky. Ještě před stažením je ale nutné provést několik opatření. Prvně se přesuňte do aplikace Zkratky a z Galerie nainstalujtespusťte jednu libovolnou zkratku. Jazyk iPhonu poté musí být nastaven na Čeština (Nastavení -> Obecné -> Jazyk a oblast), poté je nutné aktivovat Diktování (Nastavení -> Obecné -> Klávesnice -> Zapnout diktování), dále je nutné mát stažený jazyk Zuzana – vylepšená verze (Nastavení -> Zpřístupnění -> Předčítání obsahu -> Hlasy -> Čeština), v případě slovenštiny Laura – vylepšená verze. Dále musíte povolit instalaci zkratek z neznámých zdrojů (Nastavení -> Zkratky -> Povolit nedůvěryhodné) a nakonec musíte mít aktivní Siri v angličtině (Nastavení -> Siri a hledání -> Jazyk). Při prvním spuštění jednotlivých zkratek je nutné povolit veškeré služby, které po vás zkratky budou žádat. Jakmile budete mít všechna tato nastavení zkontrolována, tak stačí přejít k instalaci systémových zkratek.

Instalace „jádra“ Emmy

V tomto případě je nutné, abyste stahování a instalaci zkratek prováděli přímo na tom zařízení, na které je chcete instalovat – tedy iPhone či iPad. Zároveň je nutné, abyste se nacházeli v prohlížeči Safari – v ostatních prohlížečích může dojít k problémům. Systémové zkratky stáhnete pomocí tohoto odkazu. Zde poté stačí pod nadpisem Systémové zkratky Hello Emma postupně klikat na obdélníky a názvem zkratky a provádět jejich instalaci. Instalace se provádí tak, že po klepnutí na obdélník, kdy se objevíte v aplikaci Zkratky, sjedeteúplnědolů v jednotlivých zkratkách a klepnete na Povolit nedůvěryhodnou zkratku. Zkratky jsou opravdu komplexní, tudíž vám může trvat i několik dlouhých sekund, než se úplně dolů dostanete. U některých zkratek je nutné provést konfiguraci (například zadání jména, atd.). Jakmile všechny tyto zkratky nainstalujete a nakonfigurujete, tak stačí, abyste spustili zkratku Emma Made in the Czech Republic, kde se vám ukáže, zdali máte všechny zkratky stažené a správně nainstalované. Systémové zkratky jsou v tomto případě něco jako „jádro“ celého projektu. Tohle jádro poté můžete doplnit o různé moduly, díky kterým budete schopni ovládat další aplikace.

Moduly k aplikacím

Pokud chcete nainstalovat nějaké moduly k určitým aplikacím, tak stačí na stránce sjet níže pod nadpis Moduly. Zde poté probíhá instalace stejně, jako v případě uvedeném výše. Pokud chcete, aby Emma uměla všechno, co prozatím může, tak je samozřejmě nutné nainstalovat všechny moduly. Po instalaci všech modulů už se můžete vrhnout po používání české Siri, respektive Emmy.

Aktivace Emmy

Pokud chcete Emmu aktivovat, tak máte hned několik různých možností. Prvním z nich je klasické vyvolání Siri podržením tlačítka (iPhone X a novější boční tlačítko, iPhone 8 a starší domovské tlačítko), a poté vyslovením fráze Hello Emma. Druhou možností je vyvolání řeknutím fráze Hey Siri. Třetí možností, jak Emmu zapnout, je klepnutím na ikonu na ploše – ikonu si však v tomto případě musíte prvně přidat. Stačí přejít do aplikace Zkratky, kde najděte zkratku Hello Emma a klepněte dvakrát po sobě vpravo nahoře na tři tečky, a poté na možnost Přidat na plochu. Čtvrtou a poslední možností je otevření aplikace Zkratky, kde ručně zapněte zkratku Hello Emma.

Dnes nejčtenější

.