Zavřít reklamu

Společnost Apple vydala koncem minulého týdne svou pravidelnou zprávu, ve které mimo jiné informuje o spolupráci s dodavatelskými řetězci. Obsah letošní zprávy byl výrazně poznamenán pandemií koronaviru, a firma v ní podrobně popisuje, jaká opatření zavedl v souvislosti s touto situací u svých dodavatelských řetězců. Zpráva začíná dopisem od Sabina Khana, který v Applu působí jako provozní senior viceprezident. Khan ve svém dopise zdůrazňuje, že lidé byli pro Apple vždy na prvním místě, a vysvětluje, že COVID-19 měl navzdory všem komplikacím a výzvám na lidi i pozitivní dopad. Ten podle Khana spočíval v tom, že se lidé začali více starat o zdraví.

Ve zprávě samotné pak Apple uvádí, že se svými dodavatelskými řetězci aktivně spolupracoval a neustále se staral o to, aby měly dostatek prostředků pro boj s pandemií. Jednalo se například o zdravotní kontroly, snížení koncentrace zaměstnanců na jednom místě, poskytnutí ochranných pomůcek, přizpůsobení provozoven aktuální situaci a další kroky, šité na míru jednotlivým zemím i závodům. Společnost Apple vypracovala ve spolupráci se svými dodavatelskými řetězci plán pro zajištění ochrany zdraví zaměstnanců. Součástí tohoto plánu byla například nařízení, podle kterých museli zaměstnanci dodavatelských řetězců vždy používat osobní ochranné pomůcky a striktně dodržovat specifické hygienické postupy.

Zpráva se ale nezabývá jen zmíněnými opatřeními. Apple v ní kromě jiného také popisuje, co dělá pro vylepšení pracovních podmínek, zdraví a bezpečnosti pracovníků svých dodavatelských řetězců. Soustavně se snaží pracovat také na vylepšení dopadu provozu těchto řetězců na životní prostředí, a to i v zemích, kde se na tyto věci zpravidla nebere příliš velký ohled. V zájmu co největší transparence a objektivity Apple pro účely zprávy vyzpovídal 52 tisíc zaměstnanců a u svých dodavatelských řetězců ve 49 zemích provedl 1142 auditů. Na základě tohoto průzkumu došla firma k závěru, že 82 % jejích dodavatelů splňuje – a někdy dokonce i překračuje – její standardy ohledně pracovních podmínek i ekologické šetrnosti. Apple rovněž zaznamenal 53% nárůst v počtu dodavatelů, kteří se zavázali k dodržování „zero waste“ principů. V rámci této snahy došlo k výraznému snížení objemu odpadu i úspoře ve spotřebě vody. Řada dodavatelských řetězců se také snaží přehodnotit to, s jakými surovinami pracují.

Související články

Dnes nejčtenější