Zavřít reklamu

Chytré senzory jsou nyní v masovém měřítku nasazovány do digitálně propojených zařízení po celém světě. Nové aplikace platformy IoT (internet věcí) generují ohromné množství dat, které vytváří nový svět příležitostí a možností. Co říkáte na vzestup chytrých hodinek, které umožní lidem sledovat své sportovní výkony, monitorovat fáze spánku, měřit tepovou frekvenci a mnoho dalšího? A co třeba budoucnost automobilů s automatickým řízením, které budou schopné sbírat, zpracovávat a ukládat kontrolní data, a umožní tak cestovat bezpečněji a s větší zábavou. A to je teprve začátek.

Propojené stroje v režimu M2M (Machine-to-Machine)

Dnešní továrny a výrobní závody používají pro to, aby pracovaly lépe a ne složitě, strojní zařízení s prvky IoT. Výrobní zařízení jsou vybavována senzory, které informují výrobní manažery o pracovním zatížení, vstupech a výstupech. Dostupné jsou nově i informace o poruchách a živostnosti výrobních zařízení a strojů, které mají prediktivní funkci (na rozdíl od pouhé reaktivní) a napomáhají prodloužit životnost zařízení. Díky těmto specifikacím můžou továrny zvyšovat proces automatizace v období Průmyslu 4.0. Nová strojní vybavení využívají integrovaná i připojená paměťová média, která shromažďují dat a dále je posílají do centralizovaného cloudového úložiště nebo datového centra pro další zpracování.

Dodavatelské řetězce a distribuce budoucnosti

Dalším příkladem využití internetu věcí je struktura dodavatelských řetězců a nové formy distribuce, které se stále více globalizují a stávají se komplexnějšími. Zákaznické požadavky se rychle zvyšují, produkty musí být nejen vyrobeny, ale také odeslány a doručeny, a to vše koordinovaně. Na základě toho, vytvářejí společnosti podnikové distribuční systémy a využívají data pro modelování distribučních procesů. Malá, mobilní zařízení bez nutnosti napájení, které využívající IoT, jsou využívána k sledování zásilky a monitoringu podmínek přepravy, jako jsou teploty, otřesy či porušení obalů. Díky analýze a vyhodnocení dat je možné vylepšovat celou strukturu dopravy.

Drony pro průmysl i pro pátrací a záchranné akce

Filmaři a fotografové využívají drony, které jim napomáhají zachytit například jedinečné záběry krajiny. Tato létací zařízení se však nevyužívají jen k tomuto účelu. Pracovníci na ropných plošinách využívají drony pro kompletní inspekci těžby a současně chrání bezpečnost pracovníků a šetří čas. Online obchody zvažují doručování balíčků pomocí dronů až na práh domu zákazníka. Neziskové organizace s drony například monitorují postup odlesňování krajiny v ekologicky zranitelných oblastech.

IoT 2 FB
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Vedle komerčního užití jsou drony nasazovány při pátracích a záchranných akcích. Tyto stroje pomáhají záchranným týmům vyhledat oběti rychleji, vyhodnotit jejich stav a zmapovat nejlepší způsob provedení záchrany. V nebezpečných záchranných akcích v horách drony vyžadují pro úspěch operace vysoce výkonná úložiště s vysokou kapacitou.

Chytrá města: Energie, doprava, parkování a mnohem více

Jedna ze slibných oblastí pro internet věcí je vytváření chytrých, efektivnějších měst. Rozvod energií může být optimalizován, pracovní zatížení vyvážené s informacemi o možných náporech na systém. To stejné platí o systému veřejné dopravy a životním prostředí ve městech. Světla na semaforech mohou být synchronizována za použití IoT v reálném čase. Během nějaké nenadálé situace mohou záchranné složky semafory ovládat a zajistit si přímý přístup do místa zásahu. Další možností je digitální monitoring parkování, kdy řidiči získají automaticky informace o volných místech.

Z farmy až na váš stůl

Dnešní farmáři a zemědělci také využívají při své práci možnosti internetu věcí. Je možné monitorovat pohyb chovaných zvířat ve volném výběhu. Chytré senzory umístěné v závlahových zařízeních napomáhají šetřit vodou a přesně dávkovat potřebnou vláhu pro pěstované plodiny. Navíc farmáři mohou automatizovat inventuru a způsob využívání strojních zařízení, získat informace pro servisní zásahy a údržbu. Vinaři například využívají produkty IoT při monitorování stavu vína a jeho cukernatosti.

Napadají vás další možnosti využití internetu věcí?

Související články

Dnes nejčtenější