Zavřít reklamu

Pokud používáte starší verze aplikací Creative Cloud od společnosti Adobe, možná byste se měli mít na pozoru. Některým aplikacím totiž vypršela licence a samotná společnost Adobe své uživatele varuje, že jsou potenciálně ohroženi žalobou od třetích stran.

Mac mini 2018:

Konkrétně se jedná o aplikace Photoshop, Lightroom Classic, Premiere, Animate a Media Director. Nynější situace je zřejmě výsledkem licenčních neshod mezi společnostmi Adobe a Dolby. Společnost Adobe odeslala zákazníkům e-mail, ve kterém popisuje ukončení licenční podpory a možné následky z toho plynoucí. „Nedávno jsme ukončili podporu některých starších verzí aplikací Creative Cloud. Vzhledem k našim licenčním podmínkám platí, že nadále nemáte platnou licenci k používání této aplikace. Doporučujeme okamžitou aktualizaci. Berte prosím na vědomí, že používáním zastaralé verze můžete být ohroženi případnými nároky třetích stran kvůli porušení příslušných předpisů.“

Adobe ve svém e-mailu nezmiňuje společnost Dolby. Ovšem podle webu Apple Insider se možným nárokem třetí strany myslí právě nárok společnosti Dolby. Tato společnost je v současné době v právní při s Adobe. Před časem totiž uzavřela s Adobe licenční smlouvu a dovolila jí tak používat svůj software. Licenční smlouva byla vázána na určitý počet prodaných kopií vybraných Creative Cloud aplikací se softwarem společnosti Dolby.

Po nějaké době se Dolby snažila zjistit, jak je to s prodanými kusy jednotlivých aplikací. Společnost Adobe ale odmítla tato čísla zveřejnit a sama požadovala po Dolby uzavření další licenční smlouvy. Ačkoli Adobe odmítla čísla zveřejnit, Dolby se údajně k jistým informacím dostala a zjistila, že jejich licenční software byl použit do mnohem více aplikací a že sjednané číslo v licenční smlouvě je již dávno překročeno.

Výše zmíněných pět aplikací jsou dle úvah Apple Insideru zřejmě ty, které software společnosti Dolby obsahují. Ač je doporučována aktualizace, je otázkou, kolik uživatelů skutečně aktualizuje. Mnozí z nich jsou jistě zvyklí na uživatelské rozhraní a možnosti, které současná verze nabízí. Dost možná se budou zdráhat aktualizovat také proto, že mají doma zkrátka zastaralý počítač.

Související články

Dnes nejčtenější