Zavřít reklamu

Pokud alespoň trochu používáte Siri, určitě jste se setkali s problémem, který nastává při vytáčení kontaktů. Dejme tomu, že jste chtěli vytočit například svého přítele / svou přítelkyni, kterou máte v telefonu uloženou jako Zlatíčko. Siri jste tedy zadali příkaz „Call Zlatíčko“, kdežto Siri vám vcelku nevkusně odpověděla „Call Zlatyško“. Těchto případů je zcela jistě více a pokud chcete Siri naučit správně vyslovovat jména, pokračujte ve čtení tohoto návodu.

Změna výslovnosti jmen

Aktivujeme Siri (buď hlasem řekneme větu „Hey, Siri!“ a nebo použijeme gesto pro její vyvolání). Nyní Siri řekneme příkaz „Change pronunciation of Zlatíčko“. Siri se vás dotáže, jak by teda měla Zlatíčko vyslovovat. Řekneme normálně česky „Zlatíčko“, jako bychom to říkali svému partnerovi / své partnerce. Siri slovo vyhodnotí a nabídne nám několik variant. Každou variantu si můžeme poslechnout. Pokud se nám nějaká líbí, stačí zvolit Select a Siri výslovnost potvrdí větou „Great, I’ll pronounce it Zlatíčko from now on.“ („Dobře tedy, od teď budu vyslovovat Zlatíčko.“) Pokud nejste s variantami spokojeni, stačí stisknout tlačítko Tell Siri again a znova, srozumitelněji říct Zlatíčko. Takto to můžete opakovat do té doby, dokud nebudete spokojeni (nebo dokud se vám nevybije baterka, občas to může být se Siri složitější).

siri
Témata: , , , , , , ,

Související články

Dnes nejčtenější

.