Zavřít reklamu

cj
Také vás přivádí k šílenství gramatické chyby, jichž se dopouštějí vaši potomci v diktátech, prověrkách i domácích úkolech, o elektronické komunikaci ani nemluvě?

Pravdou je, že současné děti pravopis zvládají obtížně a většinou stylem pokus omyl. Obavy z neúspěchu a špatné známky vedou v mladším školním věku k neoblibě předmětu a ztrátě motivace, na druhém stupni pak vyústí nezájmem o výuku mateřského jazyka a o konfliktní situace není nouze. Mnoho dospělých se problémy s pravopisem svých potomků snaží vyřešit tak, že je zahlcuje procvičováním. Procvičuje se jak ve škole, tak doma (i pět, šest cvičení denně), kupují se procvičovací sešity typu „na prázdniny“. Ve skutečnosti se však plýtvá časem (dítě musí gramatickému jevu nejprve porozumět, teprve pak má smysl cokoli procvičovat) a prohlubuje se ztráta motivace všech zúčastněných.

0001265_zatracena-cestina-pro-ipad
0001266_zatracena-cestina-pro-ipad-2

Co tedy dělat, když naše snahy viditelně selhávají?
Věci, na kterých nám opravdu záleží, dokážeme změnit sami. Sem patří zcela určitě přístup k výuce pravopisu. Je třeba jen vědět, jak na to. K této zásadní změně pojetí výuky není potřeba žádná školská reforma, ani mediální výkřiky ministerstva školství. Nebude vás stát žádné ani mimořádné finanční prostředky, jen čas, trpělivost a zdravý rozum. To je vše. Zvládne to každá poučitelná osoba, ať již pedagog či rodič. Situace může být možná zdlouhavá, ale není nikterak složitá. Stačí zaměřit pozornost na to, co v dnešní výuce ze zcela nepochopitelných důvodů chybí – přivést děti k myšlení v postupných krocích (seriace), trvat na jejich dodržování (pomocí verbalizace = říkej, co právě teď určuješ a proč) a toto kontrolovat.

image
0001267_zatracena-cestina-pro-ipad

Právě takto funguje výukový program Zatracená čeština!
Přináší soubory cvičení, prostřednictvím kterých se děti naučí, jak postupovat při řešení gramatických jevů, jako je například pravopis i/y po obojetných souhláskách uprostřed slova i v koncovkách, jak se orientovat ve stavbě slova, … s následným procvičením.

Balíčky cvičení (v každém ročníku je okolo 120 cvičení) vycházejí obsahem i strukturou z nově připravované řady učebnic Český jazyk pro 1. stupeň autorů Zdeňka Topila, Dagmar Chrobokové a Kristýny Tučkové. Balíčky cvičení obsahují veškeré gramatické učivo včetně větné skladby a postupně pokryjí učivo celé základní školy. Momentálně jsou k dispozici po 6. ročník ZŠ. Jejich vydávání sledujte v App Store.

IMG_0525

 

Související články

Dnes nejčtenější

.