Zavřít reklamu

iPhone-SE-MacRumors-iconV březnu se zvýšil počet reálných uživatelů, kteří sledovali multimediální obsah na mobilních telefonech a tabletech (meziměsíční nárůst o 3, resp. 5 %). Počet uživatelů, navštěvujících tyto stránky z tabletů a mobilních telefonů se postupně srovnává, z mobilních telefonů jich je 28 tisíc a z tabletů o 2,5 tisíce méně.

 V předchozím měsíci navštívilo webové stránky zapojené do výzkumu NetMonitor z klasických PC 6,7 milionu českých uživatelů (3,4 milionu mužů a 3,3 milionu žen). Denní návštěvnost dosáhla 3,2 milionu RU, přičemž v pracovní dny byla o téměř milion RU (3,4 milionu) vyšší než o víkendech. Denně strávili uživatelé prohlížením internetu na počítačích hodinu a patnáct minut, přičemž mezi nejnavštěvovanější kategorie patřily Domovské stránky portálů (5,7 milionu RU), Databáze a katalogy (4,9 milionu) a Zpravodajství (4,5 milionu).

Návštěvnost z mobilních telefonů
Počet uživatelů, kteří navštěvují měřené webové stránky z mobilních telefonů přesáhl v březnu 3,1 milionu a počet zobrazení stránek 1,3 miliardy. Denně navštěvovalo tyto weby 1,4 milionu RU, kteří na nich strávili v průměru 33 minut. Rozdíl mezi počtem uživatelů v pracovní dny a o víkendech zde není tak výrazný jako u klasických PC a tvoří pouze 40 tisíc RU ve prospěch pracovních dnů (1,43 milionu). Nejvyšší návštěvnost byla zaznamenána u kategorií Domovské stránky portálů, Bulvární magazíny a Databáze a katalogy (všechny kolem 1,6 milionu RU).

Návštěvnost z tabletů
Z tabletů navštívilo měřené webové stránky téměř 1,4 milionu českých uživatelů a to po dobu 24 minut denně. Tablety jsou jediným zařízením, kde je víkendová návštěvnost vyšší než v pracovní dny (o téměř 30 tisíc RU). Průměrná doba trvání návštěvy je v případě tabletů vyšší než u mobilních telefonů a dosahuje 6,5 minuty. Mezi nejnavštěvovanější webové kategorie zde patří Domovské stránky portálů (917 tisíc RU), Databáze a katalogy (811 tisíc) a Zpravodajství (771 tisíc).

Tab. 1. Výsledky měření návštěvnosti internetu na jednotlivých zařízeních – výsledky za březen

Počítače březen
Reální uživatelé (RU) 6 707 714
Zhlédnuté stránky (PV) 5 774 435 823
RU streaming 3 719 396
Zahájená přehrání (streaming) 137 870 915
Mobilní telefony      březen
Reální uživatelé (RU) 3 149 408
Zhlédnuté stránky (PV) 1 331 616 309
RU streaming 857 098
Zahájená přehrání (streaming) 11 068 075
Tablety      březen
Reální uživatelé (RU) 1 358 879
Zhlédnuté stránky (PV) 386 451 907
RU streaming 551 490
Zahájená přehrání (streaming) 5 045 792

Zdroj: NetMonitor, březen 2016.

O výzkumu NetMonitor
NetMonitor je výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti webových stránek a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Zadavatelem projektu NetMonitor je SPIR a dodavatelem výzkumu je mezinárodní společnost Gemius. NetMonitor je česká varianta výzkumu gemiusAudience, jednoho z klíčových výzkumů agentury Gemius. Výzkum probíhá v současné době na 25 ti trzích regionu střední a východní Evropy, severní Afriky a Blízkého východu a je hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o návštěvnosti internetu v těchto státech. Hlavní výhodou studie gemiusAudience je ukazatel Real Users, který poskytuje spolehlivé výsledky týkající se počtu reálných uživatelů internetu na daném trhu. K tomu, aby výzkum poskytoval co nejpřesnější údaje, kombinuje site-centric a user-centric data s offlinesocio-demografickou studií. Výsledky výzkumu jsou nepostradatelným nástrojem pro média, vydavatele, zadavatele reklamy a analytiky.

O Sdružení pro internetový rozvoj
Sdružení pro internetový rozvoj v České repubice, z.s.p.o. (SPIR) je profesní sdružení působící v oblasti internetu od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení 54 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, analýzy zásahu reklamních kampaní AdAudit, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC. Ve svých aktivitách nezohledňuje jen reklamní a marketingové služby, ale ve stále větší míře zasahuje do dalších, neinzertních oblastí, jako jsou právní aspekty internetového podnikání, komunikace se státní správou atd. Poskytuje také expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás. V neposlední řadě je SPIR samoregulátorem audiovizuálního a autorsky chráněného obsahu na internetu a garantem samoregulačního rámce pro online behaviorální reklamu (OBA) v ČR.

O společnosti Gemius
Gemius je obchodněporadenská společnostposkytujícídata,řešenía doporučenív oblasti správy online reklamních kampaní, monitoringu a analýzy webových stránek či profilů internetových uživatelů. Informace poskytnuté společnostíjsouzákladem prokaždodennímarketingové ae-commerceaktivity téměř2 000firem z odvětví financí, telekomunikací, IT, obchodu, FMCG, automobilového průmyslu, farmaceutiky, předníchreklamních agentura reklamníchsítí, mediálních domů, vydavatelů a zadavatelů reklamy z celého světa.

Působíme na 30 trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Prostřednictvím lokálních poboček ve více než 12 státech spolupracujeme s profesními organizacemi věnujícími se globálnímu a lokálnímu rozvoji internetového trhu.

Naše studie provádíme na základě vlastní metodiky a technologické infrastruktury za přísného dodržování ICC/ESOMAR norem. Společnost zaměstnává kolem 300 odborníků včetně IT specialistů, matematiků, sociologů a psychologů. Měsíčně analyzujeme 300 miliard událostí vyskytujících se ve virtuálním světě, tj. zobrazení stránek a kliknutí, která byla uskutečněna internetovými uživateli. Společnost byla založena v roce 1999. Více informací naleznete na www.cz.gemius.coma www.gemiusinfo.cz.

iPad Air 2 FB

Související články

Dnes nejčtenější

.