Zavřít reklamu

safariNávštěvnost multimediálního obsahu na webech měřených výzkumem NetMonitor se oproti květnu zvýšila o 22 tisíc RU a nyní dosahuje téměř 3,9 milionu. Počet zahájených přehrání přesáhl v červnu hranici 112 milionů. On-line videa sledovalo v červnu o něco více mužů než žen (51 %); největší podíl uživatelů, navštěvujících multimediální obsah, patřil do věkové kategorie 35–44 let (téměř 24 %). Sledování videa přitom nezávisí na velikosti obce: návštěvnost je v tomto případě rozložena rovnoměrně.

Návštěvnost z klasických PC
Celkový počet internetových uživatelů navštěvujících webové stránky zapojené do výzkumu dosáhl v červnu hodnoty 8,1 milionu, přičemž 6,3 milionu uživatelů pocházelo z ČR. Nejvíce českých uživatelů navštěvovalo Domovské stránky portálů (5,7 milionu), Databáze a katalogy (4,7 milionu) a Zpravodajství (4,5 milionu). Co se týče množství stráveného času, první místo obsadila kategorie Domovské stránky portálů s celkovým počtem téměř 8 hodin měsíčně na uživatele a na dalších dvou místech se umístily kategorie Komunikační služby (5,5 hodiny) a E-commerce (více než 2 hodiny).

 

Tab.1. Návštěvnost internetu v ČR – výsledky za červen 2014

Ukazatel

Výsledky za červen 2014

Reální uživatelé z ČR*

6 350 643

Počet zobrazených stránek z ČR

7 430 050 027

RU mobilního internetu

2 887 153

PV mobilního internetu

902 573 339

RU streaming

3 482 093

Zahájená přehrání (streaming)

112 465 825

 

* Reální uživatelé z ČR – počet uživatelů internetu z České republiky, kteří navštívili alespoň jeden z webů zapojených do výzkumu NetMonitor během daného měsíce.

Zdroj: NetMonitor, červen 2014.

Mobilní internet
V červnu se počet českých internetových uživatelů navštěvujících mobilní webové stránky z mobilních telefonů a tabletů přiblížil k hodnotě 2,9 milionu; počet provedených zobrazení stránek přesáhl hranici 900 milionů. Nejvíce uživatelů navštěvovalo webové stránky v kategoriích Zpravodajství (800 tisíc až 1 milion uživatelů) a horizontální portály (přibližně 900 tisíc RU). Naopak nejvíce času strávili uživatelé na stránkách nabízejících přenosy sportovních zápasů, a to v průměru 1,5 hodiny měsíčně na uživatele.

Nejvyšší podíl mobilních zobrazení stránek lze pozorovat u kategorie Těhotenství a rodičovství: z mobilních zařízení zde pochází téměř čtvrtina zobrazení. Vysoká návštěvnost z mobilních zařízení byla dále zaznamenána na webech v oblasti sportu a zdraví (16 % resp. 13 %). Největší podíl návštěvnosti z klasických PC vykazují naopak weby komunikačních služeb a kategorie zábava a hry (více než 94 %).

O výzkumu NetMonitor
NetMonitor je výzkumný projekt, jehož cílem je poskytnout informace o návštěvnosti webových stránek a sociodemografickém profilu uživatelů internetu v České republice. Zadavatelem projektu NetMonitor je SPIR a dodavatelem výzkumu je mezinárodní společnost Gemius ve spolupráci s agenturou MEDIARESEARCH, a. s. NetMonitor je česká varianta výzkumu gemiusAudience, jednoho z klíčových výzkumů agentury Gemius. Výzkum probíhá v současné době na 25 ti trzích regionu střední a východní Evropy, severní Afriky a Blízkého východu a je hlavním a nejdůvěryhodnějším zdrojem informací o návštěvnosti internetu v těchto státech. Hlavní výhodou studie gemiusAudience je ukazatel Real Users, který poskytuje spolehlivé výsledky týkající se počtu reálných uživatelů internetu na daném trhu. K tomu, aby výzkum poskytoval co nejpřesnější údaje, kombinuje site-centric a user-centric data s offline socio-demografickou studií. Výsledky výzkumu jsou nepostradatelným nástrojem pro média, vydavatele, zadavatele reklamy a analytiky.

O Sdružení pro internetovou reklamu
Sdružení pro internetovou reklamu v ČR, z.s.p.o. (SPIR) je profesní sdružení působící v oblasti internetové reklamy od roku 2000. V současné době tvoří členská základna sdružení celkem 60 členů. Kromě provozování jednotného, široce respektovaného výzkumu návštěvnosti a sociodemografického profilu návštěvníků internetu NetMonitor, realizuje projekt monitoringu internetové reklamy AdMonitoring, odbornou konferenci o internetovém marketingu IAC a poskytuje expertní analýzy vývoje internetového trhu u nás.

O společnosti Gemius
Gemius je obchodně poradenská společnost poskytující data, řešení a doporučení v oblasti správy online reklamních kampaní, monitoringu a analýzy webových stránek či profilů internetových uživatelů. Informace poskytnuté společností jsou základem pro každodenní marketingové a e-commerce aktivity téměř 2 000 firem z odvětví financí, telekomunikací, IT, obchodu, FMCG, automobilového průmyslu, farmaceutiky, předních reklamních agentur a reklamních sítí, mediálních domů, vydavatelů a zadavatelů reklamy z celého světa.

Působíme na 30 trzích v Evropě, na Blízkém východě a v Africe. Prostřednictvím lokálních poboček ve více než 12 státech spolupracujeme s profesními organizacemi věnujícími se globálnímu a lokálnímu rozvoji internetového trhu.

Naše studie provádíme na základě vlastní metodiky a technologické infrastruktury za přísného dodržování ICC/ESOMAR norem. Společnost zaměstnává kolem 300 odborníků včetně IT specialistů, matematiků, sociologů a psychologů. Měsíčně analyzujeme 300 miliard událostí vyskytujících se ve virtuálním světě, tj. zobrazení stránek a kliknutí, která byla uskutečněna internetovými uživateli. Společnost byla založena v roce 1999. Více informací naleznete na www.cz.gemius.comwww.gemiusinfo.cz.

Související články

Dnes nejčtenější

.