Zavřít reklamu

Fakturaonline.cz   je   služba,   která   svým   uživatelům   umožňuje   rychle   a   přehledně  vystavovat  a posílat   faktury   přímo   na   internetu.   Dnes   již   není   nutné   vypisovat   potřebná   data   do předpřipravené  tabulky  v  Excelu  nebo  shánět  nějaké  fakturační  programy.

Na   stránce   fakturaonline.cz   si   zvolíte   druh   dokladu,   který   chcete   vytvořit   (faktura   -­   daňový doklad,   faktura   bez   DPH,   zálohová   faktura,   proforma   faktura,   opravný   daňový   doklad, přenesená   daňová   povinnost),   rovněž   si   můžete   zvolit   měnu,   v   níž   budete   fakturovat,  a  také, zda   budete   zadávat   ceny   s   či   bez   DPH.   Služba   Vám   také   umožní   zvolit   si   ze   tří   různých vzhledů  faktury  a  rovněž  můžete  na  své  faktury  nahrát  logo  Vaší  společnosti  a  razítko.

Pro   vyplnění   údajů   odběratele   a   dodavatele   Vám  stačí  znát  pouze  IČO,  po  jeho  zadání  budou všechna  další  potřebná  data  nahrána  automaticky . Při   zadávání   jednotlivých   položek  si  pak  jednoduše  zvolíte  jejich  název,  počet,  cenu  i  sazbu DPH,  systém  Vám  pak  všechny  tyto  údaje  automaticky  přepočítá. Fakturu  si  poté  jediným  kliknutím  můžete  uložit  ve  formátu  PDF  na  svůj  disk  nebo  ji  ve  stejném formátu  odeslat  mailem  zákazníkovi.

Službu  fakturaonline  může  používat  skutečně  každý.  Po  první  registraci  si  ji  můžete  vyzkoušet na   týden   zdarma.   Pokud   pak   chcete   v   jejím   užívání   dále   pokračovat,   stačí   odeslat   1   SMS   v ceně   20,-­Kč   a   Vaše   předplatné   je   téměř  okamžitě  o  1  měsíc  prodlouženo.  Službu  je  možné  si předplatit   i   bankovním   převodem   na   celý   rok,   toto   roční   předplatné   činí   238,-­Kč   u   programu STANDARD.

Novinkou   na   fakturaonline.cz   je   pak   program   PLUS,   který   uživatelům   kromě   vystavování, stahování  a  odesílání  faktur  umožňuje  také  jejich  archivaci  přímo  na  jejich  uživatelském  účtu,  a tedy  možnost  získat  přehled  o  všech  vystavených  fakturách,  datu  jejich  odeslání  a  podobně. Služba   fakturaonline   umožňuje   fakturaci   i   ve   slovenském  jazyce  s  platnými  sazbami  DPH  pro SR  i  se  všemi  dalšími  náležitostmi.

Související články

Dnes nejčtenější