Zavřít reklamu

Tisková zpráva: V celém systému výuky jazyků v Archimedes Language Academy hraje nezastupitelnou roli iPad. Metoda Archimedes, kterou Vám právě představujeme, zahrnuje i další prvky studia, jako jsou individuální konverzace, telefonáty v cizím jazyce a zábavné workshopy, ale klíč k úspěchu můžete najít právě v iPadu. Studenti iPad používají k systematické přípravě na individuální hodiny a skupinové workshopy. Oproti jazykovým kurzům na CD či DVD má aplikace v iPadu mnoho výhod, např. i když studujete kdekoliv, jste neustále ve spojení s lektorem či koučem. Student může společně s lektorem sledovat studijní pokrok a udržovat či zvyšovat motivaci, která se většinou při běžném samostudiu bohužel začne vytrácet.

iPad flashcards
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Studenti jsou v kontaktu s cizím jazykem několikrát denně – díky krátkým úsekům studia je jejich studium efektivnější a zároveň je nezdržuje. Aplikace My Study na iPadu byla vyvinuta tak, aby všechny její části sloužily k procvičování slovní zásoby a frází a jejich přesunu z pasivní slovní zásoby do zásoby aktivní. Každá miniaplikace funguje na jiném principu efektivního učení. Společně fungují jako celistvý systém, a slovíčka se tak dostávají z digitální podoby v aplikaci do studentovy mysli a poté zároveň do reálného života.

Miniaplikace, které procvičují cizí jazyk

  • Audio Book je dvojjazyčná kniha, ve které si studenti čtou nebo poslouchají hlavní příběh či informace o vybraném místě, kde se mluví anglicky. Tato miniaplikace slouží především k úvodnímu seznámení se s příběhem a s jeho zvukovou stránkou. Také v dalších miniaplikacích student procvičuje slovíčka a fráze z hlavního příběhu.
  •  Díky Superlearningu, tedy učení se v relaxovaném stavu, se fráze dostávají do pasivní slovní zásoby. Student poslouchá příjemnou hudbu a představuje si slova a fráze, která slyší.
  •  Flashcards (ozvučené kartičky) vycházejí z poznatku o tzv. křivce zapomínání. Aby se určité informace dostaly do dlouhodobé paměti, je třeba je pravidelně opakovat. Na jedné straně kartičky je anglická fráze a na druhé je český ekvivalent. Studenti si karty třídí, převracejí, přehrávají atd. Aplikace ze všech prostudovaných karet sestavuje opakovací balíčky podle jednoduchého klíče: Kartičky, které student označí jako těžké, se do opakování vracejí již druhý den. Středně těžké karty opakuje po třech dnech a ty jednoduché za týden. Takže i když nějakou frázi považuje za jednoduchou, systém mu ji přesto nabídne k zopakování, aby se mu vštípila do dlouhodobé paměti.
  • Poslední miniaplikací jsou Dictates, pomocí kterých studenti trénují psanou formu angličtiny. Navíc je dokázáno, že pokud si něco zapisujete, lépe si to pamatujete. Studenti poslouchají věty z hlavního příběhu namluvené pomalým tempem  zároveň píší, co slyší.

Tři pilíře studia
Studenti se navíc v Archimedes Language Academy neučí “jen” jazyk, ale poznávají i kulturu zemí, kde se daným jazykem mluví. I tyto informace a specifickou slovní zásobu procvičují pomocí již zmíněných aplikací a mohou i sledovat video o konkrétním místě.

Během každého modulu student absolvuje čtyři individuální hodiny s lektorem, během kterých procvičuje jak gramatiku, tak komunikaci v reálných situacích, které souvisí s tématem hlavního příběhu. Lektor během hodin zaznamenává fráze, které studentovi dělají problém, a chyby kterých se nemůže zbavit. Správné formulace potom namluví v cizím jazyce a nahraje studentovi do iPadu ve formě Flashcards. Tak se student neustále zdokonaluje.

V závěru každého modulu se studenti účastní tematického skupinového workshopu, kde se setkají s ostatními studenty stejné úrovně, kteří ovládají stejné workshopové fráze. Workshop je zároveň koncem a začátkem. Končí zde aktuální modul, ale začíná zde opravdová aktivní znalost naučené látky.

workshop
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

iPad tak pomáhá studentům na cestě k ovládnutí a hlavně k aktivnímu používání cizího jazyka. Společně s pravidelnými telefonáty v daném jazyce, individuálními hodinami a skupinovými workshopy tak tvoří dokonalou kombinaci.

Přehled vybraných kurzů
Kurz obecné angličtiny se skládá z 21 modulů a po absolvování posledního modulu student dosáhne úrovně  B2 (což odpovídá základní statní zkoušce či certifikátu FCE). Každý modul trvá standardně jeden měsíc, ale je možné studovat i velice intenzivně, tzn. čtrnáctidenní moduly, nebo si studium rozložit na delší dobu. Student může začít kterýmkoliv modulem podle své aktuální úrovně a může studovat, kolik modulů chce. Díky rozložení studia na krátké úseky je cesta za angličtinou intenzivní a efektivní.

moduly aj
Zdroj: Redakce Letem světem Applem

Pokud už se student v angličtině nachází na úrovni B2, může se ještě zdokonalovat v programu From Good to Excellent. Během dvoutýdenních modulů si zároveň osvojuje konkrétní činnost (např. míchání nápojů, malba, lukostřelba, relaxace, verbální sebeobrana atd.) a zdokonaluje svou angličtinu. Studenti totiž vše při individuálních hodinách učí lektora – popisují danou činnost a snaží se používat angličtinu i ve složitějších situacích. Lektor poté se studentem projde tzv. fosilní chyby, kterých se student opakovaně dopouští, a vše mu správně nahraje do iPadu.

Kromě angličtiny je v nabídce kurz češtiny pro cizince a v přípravě také kurz francouzštiny, výuka všech jazyků funguje na stejném principu jako kurz angličtiny.

Zájemcům o obchodní angličtinu Archimedes Language Academy nabízí kurz Business English, studenti si mohou vybrat z několika modulů (Negotiation, Successful presentation, Intercultural Communication atd.) konkrétní téma, kterému se chtějí věnovat. Studium opět probíhá na individuání rovině díky aplikaci v iPadu i během individuálních hodin s lektorem.

Pro lidi, kteří potřebují zvládnout základy cizího jazyka kvůli cestování, je v nabídce cestovatelské minimum – cizí jazyk na cesty. Součástí každého cestovatelského minima je 300 nejdůležitějších frází doplněných obrázky, student si může vybrat angličtinu, němčinu, francouzštinu, španělštinu nebo portugalštinu. Nejlépe si celý systém ověříte a vyzkoušíte při ukázkové hodině zdarma nebo přímo studiem prvního modulu. Ten bude pro každého jiný, podle aktuální úrovně.

Více o této metodě najdete na www.ala.cz

Související články

Dnes nejčtenější