Zavřít reklamu

Že Apple kvalitně a někdy až revolučně (v případě reklamy „1984“) komunikuje výrobky a služby, je již dostatečná známá skutečnost. V některých z příštích analýz se společně podíváme na řadu takto výjimečných počinů. Je-li televizní reklama stále významnou součástí komunikačního mixu, televize má totiž jako mediatyp stále silný dosah, bude zajímavé zamyslet se nad novou podobou reklam, které provázejí propagaci Siri.

Apple doposud využíval známé osobnosti především kvůli jejich hlasu. V samotné reklamě se prakticky neobjevovaly. Často také byly reklamy primárně zacíleny na vyzdvihnutí schopností a možností jednotlivých výrobků a služeb. Jako příklad uveďme způsob komunikování iPhonu 4S. V případě posledního modelu mobilního telefonu vidíme určitý lidský příběh. Na samotnou osobu však není kladen důraz, klipy se týkají Siri a ta je stále hlavní. Takto koncipované jsou například tři následující spoty:

Nicméně v případě novější propagace Siri se situace poněkud mění. Společně s dvorní agenturou TBWA/ Madia Arts Lab přichystal Apple koncept značně odlišný. Nyní již postavy v reklamě účinkující jednoznačně strhávají pozornost i na sebe. Jedná se totiž v případě prvního spotu o Samuela L. Jacksona, v případě druhého o Zooey Deschanel.

Těžko říci, zda se jedná o tah dlouhodobě plánovaný a zda komunikace nových výrobků a služeb bude i do budoucna spojena s účinkováním slavných osobností. Podíváme-li se však do historie typických televizních reklam Applu, představují tyto dva počiny jistou odchylku od dlouhodobého trendu, ve kterém vždy hlavní roli hrál samotný produkt a pozornost příjemce nebyla „rozptylována“.

Související články


Související články

Dnes nejčtenější