Zavřít reklamu

Magazín Dtest nejen že před nedávnem zveřejnil článek informující o porušování práv českých spotřebitelů, ale dokonce také podal stížnost na ČOI, tedy na Českou obchodní inspekci. ČOI dnes oficiálně přiznala, že zaslala stížnoust také přímo do Irska, kde sídlí společnost Apple Sales International, která provozuje online Apple store v České Republice a v dalších zemích EU.

„Časopis dTest a partnerské organizace v jiných státech vyzvaly v březnu společnost Apple k zastavení porušování práv spotřebitelů. Současně byl podán i podnět ČOI, která následně konstatovala, že shledala důvodné podezření na porušení dvou evropských směrnic upravujících práva spotřebitelů. Inspekce následně věc předala příslušnému irskému orgánu se žádostí o zjednání nápravy,“ uvádí tisková zpráva Dtest. „Apple má v obchodních podmínkách pro prodej zařízení řadu ustanovení neúplných či nepřesných a některá přímo krátící práva spotřebitelů,“ sdělil dnes serveru denik.cz vedoucí právní poradny dTestu Lukáš Zelený.

Magazín Dtest uvedl ve své zprávě související s porušováním práv českých spotřebitelů následující:

Zákazníci společnosti Apple Sales International, dceřiné společnosti Apple Inc., provozující online obchod Apple Store se při koupi „iProduktů“ ve smluvních podmínkách dočtou, že právní vztahy jimi upravené se řídí českým právním řádem. Podle analýzy časopisu dTest přesto v obchodních podmínkách Apple dochází ke značnému krácení zákonných práv spotřebitelů. dTest se nyní připojil k výzvě zahraničních spotřebitelských organizací k zastavení porušování práv spotřebitelů společností Apple.

K nerespektování českých právních předpisů dochází v řadě ustanovení. Nejvíce do očí bijící jsou pasáže smluvních podmínek Apple týkající se záruky. Společnost informuje pouze o zkrácené, nikoliv zákonné dvouleté záruce, a navíc v rozporu se zákonem neinformuje o postupu pro uplatnění reklamace.

Neúplné a zavádějící jsou také údaje o možném vrácení zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy. Společnost od zákazníků mimo jiné vyžaduje originální obal výrobku, na což nemá ze zákona právo. Nelze souhlasit ani s úpravou okamžiku uzavření kupní smlouvy a s ustanoveními týkajícími se odpovědnosti za škodu. Velmi svérázný je také požadavek zaslat spolu s objednávkou údaje z platební karty, přičemž tyto jsou zákazníkem zasílány v okamžiku, kdy dle společnosti dosud k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

S jednáním společnosti Apple Sales International nesouhlasí také jedenáct zahraničních spotřebitelských organizací, které jí v pondělí 19. března zaslaly veřejnou výzvu k zastavení nezákonných praktik, porušujících práva spotřebitelů. Časopis dTest se k výzvě připojuje. Současně podává podnět České obchodní inspekci, aby prověřila soulad uvedených smluvních podmínek s platnými předpisy. – uvádí dnes dtest.cz.

Související články

Dnes nejčtenější