Zavřít reklamu

Uznávaný odborný časopis dTest, který již dlouhé roky radí spotřebitelům, které produkty jsou nejvýhodnější a jak se bránit proti proušování spotřebitelských práv se nyní pustil do boje proti společnosti Apple. Jan Votočka ze sdružení TEST, které provozuje magazín dTest informoval o tom, že se společnost TEST připojuje k výzvě zahraničních spotřebitelských organizací k zastavení nezákonných praktik společnosti Apple. Dovolím si následovně odcitovat celý článek, tedy spíše výzvu zveřejněnou dnes na stránkách dtest.cz.

Zákazníci společnosti Apple Sales International, dceřiné společnosti Apple Inc., provozující online obchod Apple Store se při koupi „iProduktů“ ve smluvních podmínkách dočtou, že právní vztahy jimi upravené se řídí českým právním řádem. Podle analýzy časopisu dTest přesto v obchodních podmínkách Apple dochází ke značnému krácení zákonných práv spotřebitelů. dTest se nyní připojil k výzvě zahraničních spotřebitelských organizací k zastavení porušování práv spotřebitelů společností Apple.

K nerespektování českých právních předpisů dochází v řadě ustanovení. Nejvíce do očí bijící jsou pasáže smluvních podmínek Apple týkající se záruky. Společnost informuje pouze o zkrácené, nikoliv zákonné dvouleté záruce, a navíc v rozporu se zákonem neinformuje o postupu pro uplatnění reklamace.

Neúplné a zavádějící jsou také údaje o možném vrácení zboží v případě odstoupení od kupní smlouvy. Společnost od zákazníků mimo jiné vyžaduje originální obal výrobku, na což nemá ze zákona právo. Nelze souhlasit ani s úpravou okamžiku uzavření kupní smlouvy a s ustanoveními týkajícími se odpovědnosti za škodu. Velmi svérázný je také požadavek zaslat spolu s objednávkou údaje z platební karty, přičemž tyto jsou zákazníkem zasílány v okamžiku, kdy dle společnosti dosud k uzavření kupní smlouvy nedošlo.

S jednáním společnosti Apple Sales International nesouhlasí také jedenáct zahraničních spotřebitelských organizací, které jí v pondělí 19. března zaslaly veřejnou výzvu k zastavení nezákonných praktik, porušujících práva spotřebitelů. Časopis dTest se k výzvě připojuje. Současně podává podnět České obchodní inspekci, aby prověřila soulad uvedených smluvních podmínek s platnými předpisy. – uvádí dnes dtest.cz přímo zde.

Za Apple v ČR stojí skupina managerů, kteří však v podstatě řídí pouze zákulisní hry celé společnosti  v ČR. O PR se společnosti Apple v ČR a SR stará společnost Dataconsult, která s vedením Apple pro ČR úzce spolupracuje a snaží se žehlit vše co lze. DataconsultCZ pracuje dle našich dlouhodobých zkušeností velmi kvalitně, je bohužel extrémně svazována pravidly Apple. Otázkou je, proč pokud dochází k jakémukoli porušování jakýhkoli práv spotřebitelů má celou věc řešit společnost TEST a nikoli výkonná moc ČR. Organizace sice podala podnět České obchodní inspekci, to však až poté, co vše medializovala. Apple je zkrátka značka, na které se dá zviditelnit, toho jsou si vědomi všichni.

Související články

Dnes nejčtenější