Zavřít reklamu

Londýnská PR agentura Dynamo (dynamopr.com) přinesla v půlce března velice zajímavé výstupy o chování a prioritách zákazníků, kteří si pořizovali iPady různých generací. Ačkoli se jedná o údaje získané pouze ve Spojeném království je vhodné si je zanalyzovat.

Dynamo disponuje stejnými údaji také pro iPad 2, nabízí se tak možnost srovnání. Výzkum je samozřejmě potřeba brát s rezervou, neboť společnost sice uvádí vzorek dotazovaných pro jednotlivé produkty (v rozmezí 397-632 osob), osobně bych však byl nejen vzhledem k jeho výši, ale především kvůli způsobu výběru, při obecné interpretaci opatrný. Dotazováni byli zákazníci stojící před prodejnou v den zahájení prodeje jednotlivých výrobků.

Již první otázka nabízí poměrně zajímavé informace. Zatímco iPad2 si Britové kupovali především kvůli hraní her (33 %), v roce 2012 kupovali nový model hlavně kvůli procházení webových stránek (45 %).  Interpretaci tohoto výsledků však komplikuje odpověď na otázku, která funkce byla rozhodující pro nákup nového iPadu. Celých 61 % dotázaných totiž uvedlo retina displej, ten však představuje přidanou hodnotu jak u her, tak při surfování. Mimochodem, z marketingového hlediska nelze přehlédnout skutečnost, že právě na retina displej Apple vsadil i ve své oficiální TV reklamě na nový iPad.

„Technické parametry kupujících“
Spíše technologicky zaměřené čtenáře jistě potěší údaje o „technickém vybavení“ zákazníků. Z výzkumu vyplývá, že při prodeji nového iPadu 63 % dotázaných vlastnilo PC, 32 % Mac a zbývajících 5 % vlastnilo obojí.  Tazatelé se také ptali na nejoblíbenější telefon mezi zákazníky. Pouze 10 % z nich používalo telefon s Androidem, celých 73 % mělo iPhone.

Další údaje, které Dynamo nabízí, jsou však již dle mého názoru poněkud nepřínosné. Zatímco výše zmíněné údaje lze s velkou opatrností vztáhnout na všechny britské zákazníky, například údaj o průměrném věku kupujících nového iPadu z jedné fronty je zavádějící (v roce 2012 to bylo 26 let a dva měsíce). Připomeňme však, že výzkum byl prováděn hned první den prodeje přístroje, ne každý je však ochoten a schopen frontu vystát. Skončeme tedy zajímavým údajem do diskuze. Pouze čtyři z deseti zákazníků před prodejnou, dle údajů Dynama, přecházelo z iPadu 2 na nový model. Proč?

Související články

Dnes nejčtenější